;
Analiz Bilim Ekonomi Politika

Politikadan Ekonomiye Paris Etkisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Geçtiğimiz hafta, 197 ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması’nın ikinci yıl dönümü Paris’te düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi ile taçlandırıldı. Paris Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, siyasi ve ekonomi alanında Paris Anlaşması’nın etkisi görülmeye başlandı. Hem devletler nezdinde önemli somut adımlar atılırken hem de ekonomik alanda iklim değişikliği ile mücadele için önemli gelişmeler yaşandı.

Paris Anlaşması kapsamında verilen politik taahhütler, yenilenebilir enerji alanında son iki yılda yaşanan gelişmeler,  fosil yakıtları terk etme konusunda alınan ulusal ve özel sektör kararları ile elektrikli araçlar gibi önemli alanlarda yaşanan gelişmeleri derledik.

Politikadan ekonomiye Paris Etkisi hakkında 7 özel haber:

Diplomatik Destek Giderek Artıyor

Anlaşma, Paris’te imzalanmasının ardından bir yıl geçmeden ve bu denli iddialı bir küresel anlaşma için olağanüstü hızlı bir şekilde, 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Paris Anlaşması’nın beklenenden daha hızlı onaylanmış olması, onaylanması için yedi yıl beklenen 1997 Kyoto Protokolü’yle karşılaştırıldığında, küresel düzeyde iklim değişikliğini sınırlandırma taahhütlerine güçlü bir bağlılık olduğunu ortaya koyuyor.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Trilyonlar Fosilleri Terk Ediyor

Paris Anlaşması ile iklim değişikliği ile mücadeleye devletlerin verdiği siyasi destek ve özellikle enerji ekonomisinde ortaya çıkan reel gelişmeler, yatırımcıların fosil yakıtlardan vazgeçmesini hızlandırdı. Son iki yılda, yatırımcıların fosil yakıtları terk etmeye dair aldığı kararlar, küresel ekonominin karbonsuzlaşmaya başladığını ortaya koyuyor.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Hızlandı

Paris Anlaşması, enerji politikalarını ve enerji yatırımlarının yönünü fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırdı. Son iki yılda ülkeler yenilenebilir enerji hedeflerini artırdı, özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda çarpıcı gelişmeler yaşandı. Paris Anlaşması çerçevesinde verilen taahhütler, dünyanın en büyük sekiz ekonomisi tarafından tedarik edilen yenilenebilir enerji miktarının önümüzdeki 15 yıl içinde iki misli artacağını gösteriyor.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Kömür Aşamalı Olarak Terk Ediliyor

Paris İklim Değişikliği Anlaşması imzalandığında, kömür sektörünün önemli yara alacağı en çok tartışılan konuların başında geliyordu. Hatta, “Paris Anlaşması Kömürün Tabutuna Son Çiviyi Çaktı” şeklinde haberler çıkıyordu. Son iki yılda, beklendiği üzere kömür konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, artık kömürün aşamalı olarak terk edildiğini gözler önüne seriyor.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Ülkeler İklim Eyleminde Vites Artırmaya Başladı

Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin hali hazırda verdiği hedefler yeterli düzeyde değil. Birleşmiş Milletler Ekim 2017’de mevcut ulusal taahhütlerin 2100 yılına kadar 3.2°C derecelik bir ısınmaya yol açacağı -yani karbonsuzlaştırma maliyetleri düşmeye devam ederken ve yararları daha da belirginleşirken ülkelerin daha da fazlasını gerçekleştirmeye yönelik taahhütlere devam etmelerinin esas olduğu- konusunda uyardı.

Ancak, son iki yılda bu alanda da önemli gelişmeler yaşandı. Ülkelerin iklim eyleminde giderek artan bir biçimde daha etkin kararlar aldığı gözleniyor. Ayrıca, anlaşmanın fiili uygulama yılı 2020 olmasına rağmen, 2020 öncesi iklim eylemi konusunda da önemli adımlar atıldı.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Petrol Devleri de Planlarını Gözden Geçiriyor

Petrol ve gaz sektörü, Paris Anlaşması’nın, sektörünün değişmek zorunda kalacağı anlamına geldiğini itiraf etti. Aynı zamanda, halen yeterli düzeyde olmasa da petrol endüstrisi de iklim değişikliği ve devamında değişen ekonomik dengeler yüzünden önemli adımlar atmaya başladı.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız

Elektrikli Araçlar Artık Daha Hızlı Yaygınlaşıyor, Benzinli Araçlar Yasaklanıyor

Paris Anlaşması’nın en çok etkilediği sektörlerin başında ulaşım ve otomotiv sektörü geliyor. Son yıllarda elektrikli araçlar ve teknolojik gelişmelerin hükümet, yatırımcı ve otomotiv üreticilerin iddialarını artırmasıyla birlikte, çok önemli gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda, ABD, Çin ve Avrupa’da gün geçtikçe katılaşan yakıt ekonomisi kurallarının da elektrikli araç sektöründe önemi bir büyümeye yol açacağı tahmin ediliyor.

Haberin devamı için lütfen tıklayınız