;
Analiz Ekonomi

2. Yıl Dönümünde Paris Etkisi: Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Hızlandı

İkinci yılını deviren Paris Anlaşması, enerji politikalarını ve enerji yatırımlarının yönünü fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırdı. Son iki yılda ülkeler yenilenebilir enerji hedeflerini arttırdı, özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Paris Anlaşması çerçevesinde verilen taahhütler, dünyanın en büyük sekiz ekonomisi tarafından tedarik edilen yenilenebilir enerji miktarının önümüzdeki 15 yıl içinde iki misli artacağını gösteriyor:

  1. Çin’in güneş enerjisi kurulu gücü Temmuz 2017 itibarıyla 112GW’a erişti ve böylece Çin 2020 hedeflerini üç yıl erken gerçekleştirmiş oldu.
  2. Hindistan son iki yıl içinde toplam 9GW’lık güneş enerji santrali kurdu ve 2020’ye kadar 37GW kadar büyük bir miktar daha eklemeyi planlıyor. 2017 yılında Hindistan’da yenilenebilir enerji kurulu gücü, bir önceki yıla kıyasla %66 büyüyerek, ilk defa fosil yakıt kurulu gücünün önüne geçti.
  3. ABD’de rüzgar ve güneş enerjisi yeni toplam kurulu gücün %60’dan fazlasını teşkil ediyor. Mart 2017’de, rüzgar ve güneşe dayalı elektrik üretiminin şebeke eklenmesiyle birlikte, yenilenebilir kaynaklara dayalı aylık elektrik üretim miktarı nükleer kaynaklı elektrik miktarını geçti.
  4. Birleşik Krallık’ta 2017 yılında rüzgara dayalı elektrik üretimi nükleere dayalı elektrik üretiminden daha ucuz oldu ve offshore rüzgar maliyeti %50 düştü.
  5. 2017’de Almanya’da ilk defa rüzgara dayalı elektrik üretimi nükleer ve taş kömüre dayalı elektrik üretiminin önüne geçti.
  6. Yenilenebilir enerji kaynakları 2015 yılında kömürün önüne geçerek yeni elektrik santrali kurulu gücünde en çok kullanılan kaynak oldu. Dünyanın en varlıklı ülkelerinin yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi beş yıl öncesiyle kıyasladığında, %70 artmış durumda.