;
Politika

20-27 Eylül Arası Küresel İklim Grevi Haftası Olacak

23 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetiminde gerçekleşecek BM İklim Eylem Zirvesi’nde, küresel ısınmayı 2030 yılında 1,5 derece sınırında tutmak için gerekli adımları içeren somut planların duyurulması bekleniyor. Zirve’den hemen önce ise, Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan iklim grevinin büyümesiyle, 20-27 Eylül tarihleri dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası ilan edildi.

23 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi’nde devlet liderleri, yerel yönetimler ve şirketlerin küresel ısınmayı 2030 yılında 1,5 derece sınırında tutmak için gerekli adımları içeren somut planlarını duyurmaları bekleniyor. BM Genel Sekreteri özellikle devlet liderlerinden mevcut iklim planlarını güncellemelerini talep ediyor.

Zirve, Paris Anlaşması’nın hedefleri için kritik bir öneme sahip. 2020 yılında, anlaşmanın hükümlerine göre ülkelerin verdikleri taahhütleri güncellemeleri gerekiyor. Son yayımlanan bilimsel raporlar –özellikle IPCC raporları– zamanın giderek daraldığını ve 1,5 derece hedefinin kritik öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor ve verilen mevcut taahhütlerle ile bu hedeflerin gerçekleşme olasılığı bulunmuyor.

Guterres, bütün liderleri Zirve’ye 2020 yılına kadar seragazı emisyonlarının %45 oranında azaltımını içeren ulusal katkı paylarına dair somut, gerçekçi planlar ile gelmeleri çağrısında bulundu.  Genel Sekreter Zirve’de özellikle dört temel alanda somut adımların atılması gerektiğini ifade ediyor:

  • 2050’de net sıfır emisyon,
  • Yeni hiçbir kömür yatırımı yapmamak,
  • Kirleticilerin ödeyeceği bir vergi rejimi oluşturmak,
  • Fosil yakıt teşviklerine son vermek.

Aynı zamanda, bilimin ortaya koyduğu gibi hayatın her alanında topyekûn bir emisyon azaltımına ihtiyaç olduğu da birçok uzman tarafından ifade ediliyor. Bu yüzden Zirve kapsamında, yerel yönetimler ve iş dünyasından da gerekli somut adımları ortaya koyan taahhütleri vermeleri bekleniyor. Özellikle yerel yönetimlerin, üretim ve tüketimin yoğunlaştığı, önemli bir emisyon kaynağı olan kentlerde azaltım konusunda gerekli adımları atması ve aynı zamanda kentlilerin, iklim krizinin giderek artan etkilerine karşı korumak için harekete geçmesi gerekiyor.

Gençlerin Küresel Dönüşüm Çağrısına Yanıtsız Kalınmamalı

Okul grevlerini başlatan 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg de zirveye katılacak.

İsveç’te parlamentonun önünde her hafta eylem yapan Thunberg’in öncülük ettiği eylemler küresel bir hareket haline gelmişti. Zirve’den üç gün önce başlayacak şekilde, 20-27 Eylül tarihleri, dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası ilan edildi. “Sıfır Gelecek” adı altında bir araya gelen Türkiye’deki ekoloji ve çevre kurumları da iklim grevine destek verecek.

Genç aktivistler büyüklerden somut adımlar atması talebinde ve yürüttükleri eyleme çevremizdeki herkesi davet etme çağırısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri, zirvenin düzenlemesine dair verdiği kararda bu okul grevlerinden ilham aldığını, çocukların bu küresel dönüşüm çağrısına yanıtsız kalınmaması gerektiğini ifade ediyor.

Zirve’nin hemen ardından ise 25-27 Eylül tarihlerinde yine BM Genel Sekreteri önderliğinde liderlerin katılacağı Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi düzenlenecek ve bu zirvede de küresel hedeflerdeki ilerleme masaya yatırılacak. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de bu seneki öncelikli gündem maddelerinden biri iklim krizi.