;
Ekonomi Politika

12 Aralık’taki “Tek Gezegen” Zirvesinde Somut İklim Eylemine ve Finansmana Odaklanılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 12 Aralık 2017’de Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek “Tek Gezegen” başlıklı zirvede Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile beraber gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük krizlerden birisini, insan kaynaklı iklim değişikliğini dünya liderleri ile gündeme taşımaya hazırlanıyor.

İklim değişikliği ile küresel mücadelenin yeni çerçevesini çizen Paris Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana 2, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yanaysa 1 yılı aşkın süre geçmiş durumda. Devlet ve devlet-dışı tüm aktörler artık somut eylem zamanı olduğunun altını çiziyor. Bonn’da geçtiğimiz ay düzenlenen COP23’teki sınırlı ilerleme sonrası uluslararası kamuoyu daha fazla çaba sarfetmek gerektiğini düşünüyor. Bu çağrıya kulak veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yerkürenin hemen her tarafını etkileyen bir problem olan iklim krizine dair yeni somut eylemleri gündeme taşımak için dünya liderlerini ve temsilcilerini 12 Aralık’ta Paris’te düzenleyeceği “Tek Gezegen” zirvesinde ağırlayacak. Zirvenin ana odağında iklim eylemini ivmelendirmek için elzem olan kamu ve özel sektör finansmanının nasıl harekete geçirileceği ve hangi yenilikçi yöntemlerin kullanılabileceğini tartışmak olacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Patricia Espinosa, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Jonathan Taylor, Hollanda Merkez Bankası (DNB) Direktörü Frank Elderson, Avrupa İpotek Federasyonu Genel Sekreteri Luca Bertalot, Fransa Eski Çevre Bakanı ve COP21 Başkanı Ségolène Royal gibi isimlerin yer alacağı ve yaklaşık 50 dünya liderinin katılımının beklendiği “Tek Gezegen” zirvesinin bu bağlamda 3 ana hedefi var:

  1. Somut ve kolektif iklim eylemlerini küresel ve yerelde olabildiğince çabuk nasıl yaygınlaştırabiliriz?
  2. İklim değişikliği ile etkin mücadele için azaltım ve uyum bağlamında hangi yenilikçi yöntemler mevcut?
  3. İklim krizinden görece daha fazla etkilenecek ve daha savunmasız kesimlere kolektif şekilde nasıl destek olabiliriz?

12 Aralık programına bakıldığında Tek Gezegen iklim zirvesindeki tartışmaların dört ana aks üzerinden ilerleyeceği söylenebilir.

İklim Finansmanı Nasıl Arttırılabilir?

Bu akslardan ilki iklim finansmanının arttırılması. Bu başlık altında yanıt aranması beklenen en önemli soru düşük karbon ekonomisi ve iklim değişikliğine uyum projelerine finansman aktarılabilmesi için hangi enstrümanların kullanılabileceği üzerine. Bugünün yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirdiği ve iklim değişikliği ile etkin mücadele için trilyon dolarlar seviyesinde kaynağın gerekeceği göz önüne alındığında yalnızca kamu finansmanının yeterli olmayacağı açık. İklim politikalarının ve yatırımların finansmanı için kamu finansmanının özel sektör kaynaklarını harekete geçirebilecek bir kaldıraç olarak nasıl kullanılabileceği üzerine görüş alışverişinin yapılacağı Tek Gezegen zirvesinde aynı zamanda kalkınma finansmanı sağlayan ve yürüten kurumların katalize eden rolü de masaya yatırılacak. Bu bağlamdaki tartışmaları Fransa Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Jean-Yves Le Drian, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Klübü Rémy Rioux ve Dünya Bankası Yöneticisi Kristalina Georgieva kolaylaştıracak.

İklim Değişikliği, Özel Sektör ve Finans Dünyasında Nasıl Ana-akımlaştırılabilir?

Zirvenin gündemindeki ikinci tartışma aksı sürdürülebilir iş dünyası için yeşil finansman başlığı. Özel sektör, finansör ve düzenleyici kurumlarda yatırımların ve tartışmaların iklim krizi ile bağlantılı konulara kaydırılması bu başlığın en önemli noktasını oluşturuyor. Finansman bağlamında tüm aktörlerin iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş gündemine angaje olması kritik öneme sahip. İklim bağlantılı risklerin şeffaf şekilde paylaşılması, yatırımcıların bu riskleri hesaba katması, yeni finansal enstrümanların bu bağlamda etkinleştirilmesi içinde bulunduğumuz yeni iklim rejiminin doğal bileşenleri haline geliyor. Özel sektörün ve finansman kurumlarının bu bağlamda bu yeni gerekliliklere hızla uyum sağlaması, yenilikçi tedbirler geliştirmesi mücadeleyi etkinleştirebilir. Zirve kapsamında Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Komisyonu Avro ve Sosyal Diyalogu Finansal İstikrardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis bu çerçevedeki tartışmaları yürütecekler.

Devlet-dışı Aktörlerin Yerel ve Bölgesel Eylemleri Nasıl Katkı Sunabilir?

Tek Gezegen zirvesinde iklim krizi bağlamında azaltım ve uyum için yerel ve ulusal iklim eylemlerinin nasıl arttırılabileceği de görüşülecek konular arasında. Paris Anlaşması bağlamındaki taahhütlerin hedeflere ulaşabilmek adına yetersiz olduğu ve iddia seviyesinin arttırılması gerektiği herkes tarafından bilinen gerçekler arasında. Macron’un iklim zirvesi bu konuyu da gündeme taşıyarak yerel ve bölgesel aktörlerin iklim eylemi çıtasını nasıl yukarı taşıyabileceğine dair tartışma zemini sağlamayı hedefliyor. Devlet dışı aktörlerin iklim eylemlerinin Paris Anlaşması bağlamında nasıl daha etkin bir biçimde tanınabileceği; bu eylemlere nasıl daha fazla finansman sağlanabileceği gibi konular Paris Belediye Başkanı (ve C40 Başkanlığını da yürüten) Anne Hidalgo ve Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi Eş-Genel Sekreteri) Maroš Šefčovič kolaylaştırıcılığında ele alınacak.

Ekolojik ve Kapsayıcı bir Geçiş için Hangi Politikalar?

Düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha dirençli bir ekonomi için nasıl bir politika çerçevesine, hangi tedbirlere ihtiyaç var sorusunun yanıtlarının aranacağı bu aks çerçevesinde hükümetlerin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılması bağlamındaki rolüne odaklanılacak.  Piyasaların düşük karbon ekonomisine geçiş için güçlü politika sinyalleri aradığı günümüzde düzenleyici ve politika yapıcı kurumların iklim eylemi bağlamındaki çalışmaları kritik öneme sahip. Uzun vadeli azaltım planları, iklim değişikliğine uyum ve dirençlilik oluşturmak için kamusal tedbirler yatırım ortamını şekillendirici etkiye sahip. Altyapı yatırımları başta olmak üzere kamunun yönlendirici etkisi Fransa Ekoloji ve Kapsayıcı Dönüşüm Bakanı Nicolas Hulot ve Meksika Çevre Bakanı Rafael Pacchiano eşliğinde tartışmaya açılacak.

Zirve, Yan Etkinliklerle Desteklenecek

12 Aralık’ta Paris’teki zirve resmi programı yanı sıra 10-13 Aralık’ta özel sektör ve STK’larca düzenlenen yan etkinliklerle destekleniyor. Ayrıntılı etkinlik takvimine Tek Gezegen zirvesinin resmi sayfasından ulaşılması mümkün. İklim Haber olarak zirvedeki tartışmaların takipçisi olmaya ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Arif Cem Gündoğan

İklim Haber'e kurulduğu günden 1 Mayıs 2018'e dek Kıdemli Analist olarak katkı sunmuş olan eski ekip üyemiz Arif Cem Gündoğan iklim değişikliği, iklim finansmanı ve düşük karbon ekonomisi üzerine özel sektörde danışman olarak çalışmaktadır (arşivdeki yazıları/analizleri kendi kişisel görüşleridir, çalıştığı kurumları kesinlikle bağlamamaktadır). Yaklaşık 10 yıl profesyonel çalışma tecrübesi bulunan Arif Cem, Çevre ve Kalkınma yüksek lisansını Jean Monnet bursiyeri olarak King’s College London’da tamamlamıştır.