;
Politika

Kanun Teklifinde Zeytinlikleri Madenciliğe Açmayı Hedefleyen Madde Geri Çekildi

zeytinlik

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören düzenleme kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonda geri çekildi.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenlemenin çıkarıldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bugün devam edilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, dün; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmesine geçildi.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenleme, AKP ve MHP milletvekillerinin önergesi ile kanun teklifinden çıkarıldı.

Kanun teklifinin görüşmelerine bugün ikinci maddeden devam edilecek.

Reddedilen teklife göre, Maden Kanunu’na eklenecek geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Torba yasa teklifini görüşecek komisyon toplantısından önce TBMM’ye gelen İkizköylüler ve STK’lar,  “Siz geri adım atmadıkça bizleri sokakta, mitingde, mecliste, genel müdürlüklerinizin önünde, hayatın her alanında, gerekirse rüyalarınızda görmeye hazırlıklı olun” açıklamasında bulunmuştu.