;
Bilim

Hava Kirliliği Otizmli Çocukların Hastaneye Yatış Riskini Artırıyor

otizm

Yeni bir çalışmaya göre, hava kirliliğine kısa zamanlı maruz kalınması, otizm spektrum bozukluğu semptomlarını ağırlaştırıyor.

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, otizm spektrum bozukluğunda hava kirliliğine daha fazla maruz kalınması hastaneye yatış riskini arttırıyor. Çalışma, bu bağlantının erkek çocukları arasında kız çocuklarına nazaran daha yaygın görüldüğünü belirtiyor.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) semptomları ve şiddeti değişkenlik gösteren sinirgelişimsel bir bozukluk. Genelde ilaçlar, takviyeler ve diyetler ile ana semptomlar iyileşiyor.

Hava kirliliğine birkaç gün veya hafta maruz kalınmasının sistemik ve sinirsel inflamosyonu tetikleyerek otizmli insanların hastaneye yatışını artırdığı düşünülüyor.

Araştırmacılar hava kirliliğine kısa zamanlı maruz kalınmasının okul yaşlarındaki çocukların semptomlarını kötüleştirebileceğini öne sürdü. Raporda bir çocuğun sinir sisteminin, bir yetişkininkine göre çevresel faktörlere karşı daha açık olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 100 çocuktan 1’i otizm hastalığına sahip.

Seoul Ulusal Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı ve Tıbbi Bakım Enstitüsü beş ile 14 yaş arasındaki otizmli çocukların hastaneye yatışlarını 2011 ile 2015 arasında kaydetti.

Aynı zamanda ülkenin 16 farklı yerinden partikül madde 2.5 (PM 2.5), nitrojen dioksit (NO2), ve ozon (O3) olmak üzere veri topladılar.

Verilerle yapılan analizde, PM2.5’a, NO2’ye, ve O3’e kısa zamanlı maruz kalındığında hastaneye yatış riski artıyor. Analize göre erkek çocukları kız çocuklarından daha fazla risk altında.

Araştırmacılar, araştırmada kısıtlamalar olduğunu ve bu yüzden alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Araştırmacılar, “Bu çalışmaya göre, hava kirliliğine kısa zamanlı maruz kalma durumunda OSB semptomları ağırlaşıyor, bu durum da erkeklerde kızlarda olduğundan daha öne çıkıyor. Hava kirliliğiyle OSB semptomlarının kötüleşmesini PM2.5, NO2 ve O3 tetikliyor” yorumunda bulundu.

Bu sonuçlar daha iyi bir hayat kalitesi ve daha başarılı bir OSB semptom yönetimi için hava kirliliğinin azalması gerektiğini öne sürüyor.

Farklı araştırmalar ise, hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın otoimmün hastalık riskini artırabileceğini bulmuştu.

Partiküllere maruz kalma halihazırda felç, kanser ve zihinsel sağlık sorunları ile ilişkilendirildi. 2019’da yayımlanan küresel bir inceleme, vücuttaki hemen hemen her hücrenin kirli havadan etkilenebileceği sonucuna vardı.