;
Bilim

Yeni Çalışma: Hava Kirliliği Otoimmün Hastalık Riskini Artıyor

Çalışma bulgularına göre, partiküllere uzun süre maruz kalınmasından sonra, Romatoid Artrit ve Crohn gibi hastalıkların oluşması daha olası.

Araştırmalar, hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın otoimmün hastalık riskini artırabileceğini buldu.

Partiküllere maruz kalma halihazırda felç, kanser ve zihinsel sağlık sorunları ile ilişkilendirildi. 2019’da yayımlanan küresel bir inceleme, vücuttaki hemen hemen her hücrenin kirli havadan etkilenebileceği sonucuna vardı.

Verona Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise, yüksek düzeyde hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın yaklaşık %40 daha yüksek romatoid artrit (iltihaplı romatizma) riski, %20 daha yüksek Crohn ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalığı riski ile ilişkili olduğunu saptadı. Lupus gibi bağ dokusu hastalıkları için ise bu oran %15.

RMD Open dergisinde yayımlanan çalışma, Haziran 2016 ile Kasım 2020 arasında kırılım riskini izleyen bir İtalyan veritabanındaki 81.363 erkek ve kadın hakkında kapsamlı tıbbi bilgi aldı. Bu dönemde yaklaşık %12’sine bir otoimmün hastalık teşhisi kondu.

Her hasta, posta kodu aracılığıyla en yakın hava kalitesi izleme istasyonuna bağlandı.

Çalışma, araçlar ve enerji santralları gibi kaynaklar tarafından üretilen ince partikül maddeye (PM10 ve PM2.5 olarak bilinir) uzun süreli ortalama maruz kalma durumlarını analiz etti. PM10 için 30µg/m3 ve PM2.5 için 20µg/m3 konsantrasyon seviyeleri genellikle insan sağlığına zararlı olarak kabul edilen eşiklerdir.

Çalışma, bu seviyelerin üzerindeki partiküllere genel olarak uzun süreli maruz kalmanın, sırasıyla %12 ve %13 daha yüksek bir otoimmün hastalık geliştirme riski ile ilişkili olduğu sonucuna vardı.

Londra Brunel Üniversitesi’ndeki Enflamasyon Araştırmaları ve Çeviri Tıbbı Merkezi direktörü Felicity Gavins şunları söyledi: “Bu çalışma, hava kirliliğine maruz kalma ile bağışıklık temelli hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu gösteren artan kanıtları daha da destekliyor.”

Ancak Gavins, kirli havanın bu koşullara neden olduğu çıkarımına karşı uyarıda bulundu: “Hava kirliliğine maruz kalmanın özellikle otoimmün hastalıklara direkt neden olup olmadığı tartışmalı, ancak bir bağlantı olduğuna dair hiçbir şüphe yok.”

Araştırmacılar, bulgularının nedensel bir bağlantı sunmadığını ve otoimmün hastalık semptomlarının ne zaman başladığına dair bilgi eksikliği de dahil olmak üzere başka faktörlerin rol oynayabileceğini kabul ediyor. Ancak raporun yazarlarından biri ve Verona Üniversitesi’nde romatolog Dr. Giovanni Adami, hava kirliliğinin bağışıklık sistemi anormallikleriyle halihazırda bağlantılı olduğunu söyledi.

Adami, “Dünya Sağlık Örgütü son zamanlarda hava kirliliğini sağlığa yönelik en büyük çevresel risklerden biri olarak tanımladı. Çalışmamız, otoimmün hastalıklar ve hava kirliliğine maruz kalma arasındaki bağlantı hakkında yaşamdan yeni kanıtlar sağlıyor” diye konuştu.