fbpx
Politika

Ekoloji Kolektifi, “Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti” Raporunu Dilimize Çevirdi

2015’ten beri yıllık olarak yayımlanan “Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti” raporunun 2018 sayısı Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından dilimize çevrilerek yayımlandı.   

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından dilimize çevrilerek yayımlanan “Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti” raporunun 2018 sayısı, ülkelerin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) altında sunduğu iklim değişikliği taahhütlerinin bilim ve eşitlik temelinde bir değerlendirmesini sunuyor. İklim mücadelesinde sosyal adalet hedefleri ile uyumlu, eşit ve adil toplumlar yaratmaya yönelik stratejiler geliştirmenin önemini ortaya koyuyor.

Rapor, iklim mücadelesinde en büyük çabayı, ülkeler arası ve ülkelerin kendi içlerinde fark gözetmeksizin varlıklı kesimin üstlenmesi gerektiğini, zengin ülkelerden yok­sul olanlara aktarılacak uluslararası yardımların yine zenginler ve çoğunlukla onların kontrolündeki şirketlerce karşılanmasının elzem olduğunu öne sürüyor. Değişimin zenginlerin yoksul kesimden kaynakları esirgemesiyle elbet­te ki gerçekleşemeyeceğini, faturanın zengin dünyanın halihazırda öfkeli yoksul kesimine kesilemeyeceğini vurguluyor.

“Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti” raporunda şu sözlere yer veriliyor: “Şayet küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma ama­cına ulaşmak istiyorsak, her ülkeden zengin bireyler ve şirketler salımlarını azaltma adına en büyük adımı atmalı ve küresel karbonsuzlaşmaya geçişi desteklemelidir. Kü­resel elitler bu yükü en yoksul ve korunmasız kesimlerin veya ‘küresel orta sınıf’ın omuzlarına atmamalıdır.”

Rapor, bu çabanın sadece söz konusu ülkelerin kendi içinde değil, işbirliği içerisinde dünyanın geri kalanıyla birlikte ortak şekilde gösterilmesinin de altını çiziyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC) insanlığın yaşanabilir bir geleceğe sahip olmak için küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlaması gerektiğini söyleyen Ekim 2018 tarihli ‘1,5 derece Özel Raporu’, iklimle mücadele yükümlülüklerine ilişkin tartışmalara bambaşka bir boyut kattı. Paris Anlaşması’nın vizyonu en özlü şekilde, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını önlemeye yönelik çabaların, sosyal adalet temelli, eşitliği gözeten ve adil nitelikli olması gerektiği şeklinde özetlenebilir.

Ekoloji Kolektifi Derneği’nden Avukat Fevzi Özlüer, “Gelişmiş ülkelerin, siyasi hesapların ve popülist söylemlerin ardına sığınan ataleti mücadeleyi zorlaştırdığı gibi, küresel eşitsizliğin can yakıcı etkilerini daha da çarpıcı kılıyor. Ekoloji Kolektifi Derneği olarak, dünyadan 218 uluslararası çevre/iklim adaleti hareketiyle birlikte imzacısı olduğumuz ‘Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti’ raporu; adil, eşit ve yaşanabilir bir gelecek için, ‘karbonsuzlaştırmadan çok daha fazlasını içeren bir iklim seferberliği’ gerektiğini ortaya koyuyor. Yapılması gerekenlere yönelik somut öneriler sunan raporun Türkiye’deki iklim mücadelesi tartışmasının geleceği için aydınlatıcı ve yönlendirici olmasını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.