;
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Maliyetleri Düştükçe Düşüyor: Rekabet Düzeyi Üst Seviyede

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), “2017 yılı Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Maliyetleri’” adlı çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Çalışma, yenilenebilir enerji üretim maliyetlerinin düşmeye devam ettiğini ortaya koyarken, fiyatların şimdiden yeni kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için rekabetçi bir düzeye geldiğini belirtiyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), “2017 yılı Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Maliyetleri” adlı yeni araştırmasını yayımladı. Çalışma, dünyanın her yerindeki projelerde en son fiyat ve açık artırma fiyat verilerine dayanarak, temel yenilenebilir enerji teknolojilerinin her birindeki en son eğilimlerin altını çiziyor. Çalışma, açık artırmalar dahil olmak üzere rekabete dayalı satın alımın, küresel yenilenebilir enerji dağıtımının küçük bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekerken, bu mekanizmaların yeni pazarlarda maliyetleri hızla aşağı çektiğine vurgu yapıyor.

Araştırmada, küresel rekabetin, en iyi proje geliştirme uygulamalarının yayılmasına, teknoloji ve proje riskini azaltmasına ve yenilenebilirleri bu zamana kadarki seviyesinden daha maliyet-rekabetçi bir hale getirmeye yardımcı olduğundan bahsedilirken, gelişmiş ülkelerde güneş enerjisinin yeni nükleer enerjiden daha ucuz hale geldiği de açıklanıyor.

Çalışmanın bulguları şu şekilde sıralanabilir:

  • Güneş enerjisi alanındaki seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri (LCOE), 2010-2016 yılları arasında %69 oranında azaldı ve fosil yakıtların maliyet aralığına geldi.
  • Maliyetleri aynı dönemde %18 gerileyen denizden karaya esen rüzgardan elde edilen enerji ise, günümüzde 0,04 / kWh dolar fiyatla devreye alınan projelerle rekabetçi elektrik sağlıyor.
  • Kurulum kapasitesi arttıkça yenilenebilir enerji kaynakları için maliyet dengesi daha iyi bir hale geliyor. Denizden karaya esen rüzgar kapasitesinin her ikiye katlanışında yatırım maliyetleri %9 oranında azalırken elde edilen elektrik %15 daha ucuza geliyor.
  • Güneş enerjisi PV modülü maliyetleri yaklaşık dörtte bir oranında düşerken konutlarda güneş PV sistemleri de 2010 yılına göre üçte iki oranında ucuzladı.