;
Bilim Ekonomi

Yeni Rapor: İklim Krizi Kaynaklı Tehditlerin Şiddeti Artıyor

Yeni bir rapora göre Avrupalılar daha fazla gün için aşırı sıcaklık ve aşırı yağış olaylarına hazırlıklı olmalı.

Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) yeni “Avrupa’nın değişen iklim tehlikeleri” raporu, Avrupa’nın en önemli iklim tehlikelerinde geçmişteki değişiklikler ile öngörülen değişiklikleri ve bunların Avrupa bölgelerini nasıl etkilediklerine dair genel bir bakış sunan etkileşimli bir rapor. AÇA’da yer alan bilgilere göre rapor, özellikle Avrupa’daki iklim risk değerlendirmesi ve uyum planlamasıyla ilgilenen politika yapıcılar ve uzmanlar için değerli.

Kopernik İklim Değişikliği Hizmetleri (C3S) ve diğer AÇA ortaklarının desteğiyle geliştirilen rapor, bölgesel iklim tehlikeleri hakkında hem genelleştirilmiş hem de ayrıntılı bilgileri ve bunun yanı sıra bu tehlikelerin ekosistemleri ve ekonomik sektörleri nasıl etkileyebileceğine dair bilgileri içeriyor.

Rapor, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nce (IPCC) iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarındaki artıştan inkar edilemez derecede sorumlu olduğuna dair bulgularını yansıtırken, Avrupa için de daha ayrıntılı bilgi sağlıyor.

Avrupa genelinde ortalama sıcaklıkların artmaya devam edeceği ve aşırı sıcakların daha da hızlı bir şekilde artacağı öngörülen değişiklikler arasında. Raporda, Avrupalıların daha fazla gün için aşırı sıcaklık ve aşırı yağış olaylarına hazırlıklı olmaları gerektiğine değiniliyor.

  • Güney Avrupa daha sıcak yazlara, daha sık kuraklığa ve artan yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalı.
  • Kuzey Avrupa‘da yıllık yağış ve şiddetli yağmurların artması muhtemel.
  • Orta Avrupa‘da yaz yağışlarının daha az olması muhtemel. Ancak aynı zamanda şiddetli yağış, nehir taşkınları, kuraklıklar ve yangın tehlikeleri de dahil olmak üzere daha sık ve daha ağır hava koşullarına maruz kalması olası.
  • Deniz yüzeyi sıcaklığı, deniz ısı dalgaları ve su asitlenmesinin tüm Avrupa bölgesel denizlerinde artması öngörülüyor. Kuzey Baltık Denizi hariç, tüm Avrupa sahillerinde deniz seviyesinin yükselmesi hızlanıyor.

İklim ile ilgili birçok tehlike hakkında daha fazla bilgi, AÇA ve C3S tarafından ortaklaşa geliştirilen Avrupa İklim Verileri Gezgini‘nden sağlanabilir.

Konunun Arka Planı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nin 26.Taraflar Konferansı’nda (COP26) kabul edilen Glasgow İklim Paktı; uyum kapasitesini artırmak, dayanıklılığı güçlendirmek ve iklim değişikliğine karşı kırılganlığı azaltmak için iklim uyumunun ölçeğini büyütmenin ve bilgi ve teknolojileri paylaşmanın aciliyetini vurguluyor. Belge aynı zamanda, iklim tehlikeleri, riskler ile kayıp ve zararlar hakkındaki veriler de dahil olmak üzere, etkili iklim eylemi ve politikası oluşturmak için halihazırdaki en iyi bilimin önemini kabul ediyor.

AB İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi, 2050 yılına kadar iklime dayanıklı bir Avrupa oluşturmayı hedefliyor; iklim değişikliği, bunların etkileri ve ihtiyaç duyulan uyum hakkında daha güvenilir bilginin elde edilmesi için çağrıda bulunuyor.

Avrupa İklim Yasası uyarınca; Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin gözlemlenen ve gelecekte karşılaşılacak iklimle ilgili tehlikeler de dahil olmak üzere, iklim değişikliğine uyum sağlamadaki ilerlemelerini düzenli olarak gözden geçirmekte ve ülkelerin her iki yılda bir rapor vermeleri isteniyor.

AB Sivil Koruma Mekanizması, AB Üye Devletleri ile diğer katılımcı devletlerin Komisyona ulusal risk değerlendirmelerini düzenli olarak göndermelerini talep ediyor.