;
Ekonomi

Yeni Çalışma: “Sübvansiyon Yerine Verimlilik Yatırımları Teşvik Edilsin”

TÜSİAD’ın gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre sübvansiyon yerine verimlilik yatırımları teşvik edilmeli.  

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteğiyle düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nin ilk gününde, TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Çalışma Grubu tarafından organize edilen “Tüketici Odağıyla Enerjinin Dönüşümü” oturumu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler’in moderatörlüğünü üstlendiği oturum; TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları Arkın Akbay, Bilal Tuğrul Kaya, Elif Düşmez Tek ve Mehmet Acarla konuşmacı olarak katıldı. Elektrik ve doğalgaz sektörlerine ilişkin mevcut durumun, kazanımların ve tespitlerin ele alındığı oturumda, finansal sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, rekabetçilik ve verimlilik unsurları çerçevesinde iyileştirme alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı.

“Büyük Enerji Tüketicisi Anketi” Sonuçları Paylaşıldı

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler oturumda “Öngörülebilirliği daha da güçlendirilmiş ve sürdürülebilir enerji piyasalarının hem sektörün bugününün ve mevcut zorluklarının yönetilmesi, hem de gelecekteki potansiyelin ekonomimize ve tüm paydaşlara en yüksek seviyede değer katacak şekilde değerlendirilebilmesi açısından önemli olduğunu” vurguladı. Türkiye’nin enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarına dair küresel gelişmelerin, ülkemizin geliştirmesi ve uygulaması gereken enerji politika ve stratejilerinin konuşulduğu “Tüketici Odağıyla Enerji Dönüşümü” oturumunda; enerji piyasaları, yenilenebilir dönüşüm ve enerji teknolojileri konularında hazırlanan çalışmaların politika önerileri de paylaşıldı. Ayrıca TÜSİAD’ın enerji başta olmak üzere farklı sektörlerden enerji tüketimleri yüksek olan 53 büyük tüketici ile yaptığı  “Büyük Enerji Tüketicisi Anketi”nin sonuçları da bu özel oturumda sektör paydaşlarıyla ilk kez paylaşıldı. Anket çalışması; “Enerji yatırımları ve verimlilik”, “Piyasa mekanizmaları” ve “Karbonsuzlaşma” başlıklarından oluştu. Yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye enerji sektörüne etkisinin analizi, enerji tüketicisi tarafındaki risklerin, fırsatların ve farkındalığın tespiti amacıyla hazırlanan “Büyük Enerji Tüketicisi Anketi” ile sürdürülebilir ve etkin piyasa koşullarının sağlanması için, enerji tüketicisinin ve üreticisinin beklentilerinin ortak paydada buluşturulması hedeflediklerini belirten Kıvanç Zaimler, anketin en dikkat çekici cevabının ‘Teşvik mi? Sübvansiyon mu?’ sorusuna verildiğini belirterek; “Büyük enerji tüketicileri, enerji fiyatlarının sübvansiyonu yerine rekabet avantajını doğrudan etkileyecek verimlilik/ öz tüketim yatırımlarının kamu tarafından daha fazla teşvik edilmesini tercih ediyorlar” dedi.

Sektör, Arz Güvenliği ve Maliyeti En Büyük Risk Olarak Görüyor

“Büyük Enerji Tüketicisi Anketini” hazırlarken sektördeki bütün büyük oyuncuların taleplerini toplamaya büyük önem verdiklerini belirten TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Arkın Akbay, büyük tüketicilerin enerji tedarikinde frekans dalgalanmaları ve kesinti sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Anket sonuçlarına göre enerji tedarikinde öne çıkan riskler ise; arz güvenliğini, maliyetlerini ve enerji kalitesini en kritik riskler olarak sıralandı. Büyük enerji tüketicilerinin öncelikli beklentileri ise maliyet öngörülebilirliği ve şeffaflık olarak öne çıktı.

YETA’ların Önü Açılmalı

Oturumda söz olan TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yrd. Bilal Tuğrul Kaya ise enerji piyasalarında uzun dönemli yenilenebilir enerji tedarik anlaşmalarının (YETA) Türkiye’nin yeşil dönüşüm yoluculuğunda önünün açılması konusunun da anketlerine yansıdığını belirterek, “YETA’ların önünün açılması gerek enerji üreticileri gerekse de enerji tüketicileri asından kritik önem taşımaktadır” dedi.

2053 yılı sıfır karbon hedefi için detaylı bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini belirten TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yrd. Mehmet Acarla, oturumculara yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması çok önemli bir gelişme, yaptığımız ankette da bu anlaşmanın gerekliliklerine uyma noktasında neredeyse tüm firmalar çalışmaya başlayacaklarını ifade ettiler. Ama asıl hükümet ve devlet nezdinde yıl yıl nasıl bir plan yapılacağı belirlenmeli, yol haritamız şimdiden hazırlanmalı” dedi.

Enerji Verimliliği En Büyük Önceliğimiz Olmalı

Oturumda son olarak söz olan TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yrd. Elif Düşmez Tek, enerji verimliliği konusu ve hidrojen hakkında önemli paylaşımlarda bulundu. Tek, TÜSİAD olarak enerji verimliliği konusunu çok ama çok önemsiyoruz. Enerji verimliliğine yapılan yatırımların yaygınlaştırılmasını hızlandırmak, uygun finansman çözümlerinin işlerliğinin kolaylaştırılması ve çeşitli destek programlarının etkili kullanılması enerji verimliliği potansiyelimize büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Çok üstüne düşülmeyen ya da göz ardı edilen Hidrojen kaynaklı enerjinin aslında Türkiye için ciddi ve çok yüksek bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Elif Düşmez Tek, “En kısa zamanda orta ve uzun vadeye yönelik bir hidrojen stratejisi hazırlanmalı, Türkiye’nin özellikle yeşil hidrojene yönelik üretim ve ihracat potansiyelini ortaya koyacak detaylı çalışmalar yapılarak hidrojen değer zincirinde Türkiye’nin odaklanacağı alanlar belirlenmeli” dedi.