;
İklim Panosu

Türkiye’de Toplam Seragazı Salımlarının Sektörlere Göre Kırılımı 1990-2015