;
İklim Panosu

Chapter Zero Türkiye’den İklim Değişikliği Bağlamında Yönetim Kurullarına Eylem Çağrısı

ChapterZero

Bağımsız yöneticilerin oluşturduğu küresel bir ağ olarak işletmelerde iklim değişikliğine ilişkin farkındalığı ve eylemleri teşvik eden Climate Governance Initiative (CGI), Chapter Zero Türkiye’nin çalışmalarına başladı. Chapter Zero Türkiye, TÜSİAD ev sahipliğinde, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) paydaşlığında hayata geçen bir girişim.

CGI, iklimin iyi kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi için tüm dünyada yönetim kurullarını iklim değişikliğini dikkate almaya ve Dünya Ekonomik Forumu’nun İklim Yönetişimi İlkelerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

CGI, üyelerine iklimi yönetim kurulunun öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlayan, Chapters adı verilen ulusal girişimleri geliştiriyor ve destekliyor. Bu girişimlerden biri olan Chapter Zero Türkiye, iş dünyası liderleri ve karar vericiler arasında sorumluluk sahibi işletme ve sürdürülebilir kalkınma standartlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir iklim girişimi.

Chapter Zero’nun amaçları şöyle:

  • Yönetim kurullarının iklim değişikliği ile ilgili farkındalığını ve iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlara ilişkin anlayışlarını geliştirmek,
  • Türkiye’deki şirketlerin denetim ve yönetim kurullarının, iklim değişikliğini ele almaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye başlaması ve iklim değişikliğini bir yönetim kurulu önceliği haline getirmesi için yetkinliklerini, becerilerini ve bilgi birikimlerini geliştirmek,
  • İklim değişikliğinden kaynaklanan risklere ve fırsatlara göre hareket etmek ve aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli dayanıklılığını ve başarısını sağlamak.

Chapter Zero Türkiye, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli (canlı ve çevrimiçi) ücretsiz etkinlikler düzenleyecek, podcast’ler kaydedecek, bilgi paylaşımında bulunacak ve Chapter Zero Türkiye’de yer alan yöneticileri dünya genelindeki diğer Chapter Zero girişimleri tarafından düzenlenen etkinliklere ve çalıştaylara davet edecek.

TÜSİAD ise Chapter Zero Türkiye’ye ev sahipliği yapıyor. Böylelikle TÜSİAD, iklim değişikliğine dair hususların kurumsal yönetişim ve karar alma süreçlerinde içselleştirilmesine öncülük edecek.

“İklim Değişikliğini Stratejik Bir Öncelik Olarak Görüyoruz”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar, “Bugün tanıtımı yapılan Chapter Zero Türkiye, Türkiye’de şirketlerin karşılaştığı zorlu iklim değişikliği sorununu ele alıyor. Yöneticilerin öncülük ettiği bu girişim, iş liderlerini bilgi, araçlar ve küresel bağlantılar ile donatıyor. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki diyaloğu geliştirerek Türkiye’de iklim eyleminin üzerinde özellikle duruyoruz. TÜSİAD olarak iklim değişikliğini stratejik bir öncelik olarak görüyor ve bu konuda çok sayıda girişim ve işbirliğine imza atıyoruz” dedi.

“Türkiye, Düşük Karbon Salımı ve Sürdürülebilir Geleceğe Geçişte Önemli Bir Rol Oynuyor”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner şunları söyledi: “Chapter Zero Türkiye’nin çalışmalarına başlaması, ağın küresel ölçekte genişlemesi açısından önemli bir kilometre taşı. Türkiye, canlı iş dünyası ve dinamik ekonomisiyle düşük karbon salımı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişte önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki görevimizin ve İklim Yönetişimi Girişimi ve Dünya Ekonomik Forumu ile olan küresel işbirliklerimizin bir parçası olarak Chapter Zero Türkiye’nin kurulması için TÜSİAD ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. EBRD olarak, Türkiye’deki şirketleri ve finansal kuruluşları sektörel düşük karbonlu yol haritaları oluşturmaları yolunda desteklemeye devam edecek ve Türkiye’nin daha yeşil ve dirençli bir ekonomiye geçişini hızlandırmaya yardımcı olacağız.”

“İklim Değişikliği Yönetişiminin Yönetim Kurullarının Başlıca Konularından Biri”

Climate Governance Initiative Başkanı Julie Baddeley “Climate Governance Initiative’e Chapter Zero Türkiye’nin katılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu Chapter’ı oluşturmamızda destek olan ortağımız EBRD’ye teşekkür ediyoruz. İklim değişikliği yönetişiminin yönetim kurullarının başlıca konularından biri haline gelmesiyle birlikte, Chapter Zero Türkiye’nin ev sahibi kuruluşu olan TÜSİAD ile birlikte çalışacağımız, fırsatlar geliştireceğimiz ve zorluklara birlikte göğüs gereceğimiz için heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulları Düzeyinde Sahiplenilen Bir Kavram Olmalıdır”

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) adına Dernek Başkanı Mehmet Sami, “Türkiye’de yönetim kurullarının sürdürülebilir büyüme için itici güç olduğunu savunan derneğimiz açısından bu inisiyatifin başlaması son derece memnuniyet verici. Sürdürülebilirlik, geleceğe hazırlıksız yakalanmamak için öncelikle yönetim kurulları düzeyinde sahiplenilen bir kavram olmalıdır. Yeni düzenlemeler, iklim değişikliği kaynaklı riskler, kredi ve yatırım kuruluşlarının değişen tercih ve değerleme kriterleri açısından, Yönetim Kurulunun kurumun sürdürülebilirlik stratejisini oluşturması son derece elzemdir. Bu farkındalığı oluşturmak adına proje paydaşlarımızla birlikte iklim değişikliğinin yönetim kurullarının gündeminde öncelikli yer edinmesi için katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Katılım Ücretsiz

Lansman etkinliği, şirketlerin ve finans kuruluşlarının iklim eylemini yönlendirmekle ilgilenen bağımsız yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine açık olarak gerçekleştirildi. Chapter Zero Türkiye, İklim Yatırım Fonu ve Küresel Çevre Fonu’nun mali desteğiyle geliştirildi ve hayata geçirildi. Katılım ücretsiz ve üst düzey yöneticilere, kurumsal ve finansal kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve ayrıca ilgili diğer taraflara açık.

Etiketler