;
Politika

Sydney Fosil Yakıt Reklamlarına Geçit Vermeyecek

fosil yakıt

Sydney Belediye Meclisi, Sydney’in merkezinde fosil yakıt reklamlarının yapılmasını yasakladı. 

Sydney kentinin dış mekanlarında kömür, doğalgaz ve petrola dair reklamlar artık yer almayacak. Kent, haftada iki milyondan fazla kişiye ulaşan, dünyanın en büyük açık hava reklam ağlarından birine sahip. Amsterdam’dan sonra dünyada bunu yapan ikinci kent olan Sydney, aynı zamanda Avustralya’nın en büyük ticaret merkezi.

Fosil Reklam yasağı kampanyası, Avustralya’da tütün reklamcılığı yasağı ile günümüz fosil yakıt reklamcılığı arasında paralellikler gören 300 pazarlama, halkla ilişkiler, reklam ve medya profesyonelinden oluşan bir grup olan Comms Declare tarafından koordine ediliyor. Comms Declare CEO’su Belinda Noble, “Pazarlama ve Halkla İlişkilerin onlarca yıldır kirletici şirketlere yardımcı olmak için kullanıldığını gördük. Bunun durmasını istiyoruz” dedi.

Comms Declare, fosil yakıt reklamlarını kömür, gaz ve petrol ürünlerini, esas olarak fosil yakıt üreten şirketleri veya fosil yakıtlardan gelirin %20’sinden fazlasını elde eden kuruluşları tanıtan reklamlar olarak tanımlıyor. Bu, reklam yasağının benzinli otomobiller veya gazla ısıtılan yüzme havuzları gibi ürünlere de yayılabileceği ve fosil yakıt şirketlerinin, kömür ve gazdan gelir elde ederken aynı zamanda güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin görüntüleri ile kendilerini pazarlayamayacakları anlamına geliyor.

IPCC’nin en son değerlendirme raporu, fosil yakıt reklamcılığının olumsuz rolünü tanımlıyor. Raporun yazarları, “Bu endüstriler, reklamlar aracılığıyla ana akım medyaya benzersiz erişime sahip, medya raporlarının anlatılarını şekillendiriyor ve Avustralya gibi ülkelerde siyasi etki uyguluyor” diye belirtmişti.

Benzer uygulamalar diğer ülkelerde de görülüyor. Fransa fosil yakıt reklamlarına ülke çapında bir yasak getirdi ve Amsterdam bu tür reklamları toplu taşıma ağında yasaklıyor. Birleşik Krallık ve Hollanda’daki en az yedi yerel yönetim bölgesi fosil reklam yasağı getirdi ve benzer yasalar Avrupa Birliği, Almanya, İsveç ve Kanada’da tartışılıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında IPCC tarafından yayımlanan rapor, dünyanın seragazı emisyonlarını azaltabileceği yolları belirledi. Ülkelerin net sıfır emisyona ulaşmak için gereken politikalar ve eylemler konusunda geride kaldıklarını, mevcut düzende devam edilirse sıcaklıkların, feci bir seviye olan 3 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Kirletici enerji kaynaklarına bağımlılığı ortadan kaldırmak için küresel ekonominin ve toplumun tüm yönlerinde köklü değişikliklere ihtiyaç duyulacak. Bilim insanlarının öngördüğü, en kötü sonuçları önlemek ancak hükümetlerin hızlı ve kararlı adımlar atması durumunda mümkün.