;
Ekonomi

SHURA, COP24’te Yeni Raporunu Açıklayacak: Enerji Dönüşümde Uzun Vadeli Planlama Ne Sunuyor? 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, COP24’te açıklayacağı yeni raporunda, Türkiye’nin enerji dönüşümünde tecrübelerinden örnek alabileceği 10 ülke incelendi. Raporda, Türkiye’nin söz konusu örneklerden hareketle, enerji dönüşümündeki uzun vadeli planlamaların yatırımlar ve piyasa açısından faydaları vurgulanıyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 14 Aralık’a kadar Polonya’nın Katoviçe kentinde devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24.Taraflar Konferansı’nda (UNFCCC COP24), enerji dönüşümünü tecrübe eden farklı coğrafyalardan 10 ülkeyi inceleyerek Türkiye’nin bu ülkelerin deneyimlerinden nasıl faydalanabileceğini ortaya koyduğu raporunu açıklayacak.

‘Rüzgar ve güneş Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler’ (Lessons from Global Experiences for Accelerating Energy Transition in Turkey through Solar and Wind Power) başlıklı raporda, Meksika’dan Fas’a, ABD’den Çin’e 10 ülkede geleneksel enerji kaynaklarından, rüzgar ve güneş başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklara geçiş süreci dört ana başlık altında ele alınıyor. Bu başlıklar şu şekilde sıralanıyor: Uzun vadeli enerji planlaması, düzenleyici çerçeve ve yenilenebilir enerji üretim maliyetleri, sistem entegrasyonuna yönelik tedbirler ile finans ve iş modellerinde gerçekleştirilecek yenilikçi yaklaşımlar.

Araştırma, dünya genelinde toplam rüzgar ve güneş enerji kapasitesinin dörtte üçünü karşılayan söz konusu ülkeleri bu başlıklar açısından değerlendirerek en iyi uygulamalar ve deneyimlere dayanarak ortak özellikleri ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Uzun Vadeli Planlama, Düzenleyici Çerçevenin Belirleme, Şebeke Entegrasyonu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın’ın ‘Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümü Fırsatları’ oturumunda açıklayacağı çalışma, dönüşümün, cari açığı azaltmak ve enerji arz güvenliği sağlamadaki etkisini anlatırken, Türkiye’nin hem yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de enerji verimliliğine yaptığı yatırımları artırarak dünyadaki enerji dönüşümüne ortaklığını hızlandırılmasının faydalarının altını çiziyor. Raporda, enerji dönüşümü sürecindeki Türkiye için belirlenen üç öncelikli faaliyet alanı için şu tavsiyelerde bulunuluyor:

Uzun vadeli enerji planlaması: Türkiye, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği stratejileri planladı. Stratejilerin hedeflerine ulaşmak için kaydedilmiş ilerleme ve Türkiye’nin sahip olduğu büyük kaynak potansiyelini de göz önünde bulundurarak yatırımların hızlandırılması amacıyla orta ve uzun vadeli bir planlama yapmak için uygun bir zaman.

Düzenleyici çerçevenin belirlenmesi: YEKA ihaleleri, büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri için rekor fiyatların elde edildiği başarılı sonuçlar verdi. Türkiye’nin, bu çabaları ülkede var olan kaynak potansiyelini göz önünde bulundurarak ve şebeke entegrasyonunu kolaylaştırmak için yeni yaklaşımlar geliştirilmesini teşvik ederek sürdürmesi önemli. Yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken, ülke değerlendirmelerinde ortaya çıkan ihale gibi maliyet bazlı politika mekanizmalarının kullanımının artması tavsiye edilmekte.

Şebeke entegrasyonu ve yenilikçilik: Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimi içindeki payı arttıkça, sistem esnekliği daha elzem hale gelecek. Esneklik sağlamak için planlama önemli rol oynarken, bunun gerçekleştirilmesi için belli bir zamana ihtiyaç duyulmakta. Türkiye’nin, enerji verimliliğine yönelik stratejiler ile elektrik üretimini elektriği kullanan sektörlerle buluşturmak da dahil olmak üzere farklı esneklik tedbirlerinin maliyetlerini ve faydalarını dikkatlice analiz etmesi önerilmekte. Yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilmesine yönelik teknolojik adımların, yeni piyasa tasarımının yanı sıra, yeni iş modelleri ve yeni finansman yöntemleri için yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi önemli.

Rapor, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin İstanbul Politikalar Merkezi, NewClimate Institute, Institute for Advanced Sustainability Studies ve 2050 Pathways Platform’un katılımıyla 6 Aralık Perşembe günü Türkiye Pavyonu’nda düzenleyeceği ‘Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümü Fırsatları’ başlıklı oturumda paylaşılacak.