;
Bilim Politika

“Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı”: Yeni Bir Araştırma Gündemi Oluşturuluyor

Kanada’nın Edmonton şehrinin ev sahipliği yaptığı ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) himayesinde gerçekleştirilen “Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı”, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkilerinin ve yerelleşmenin bu zorluğun çözümünde oynadığı kritik rolü daha iyi anlamak için kapsamlı bir plan hazırlanarak sonuçlandı. Bilim adamları, politika yapıcılar, araştırmacılar ve geliştirme uzmanları, üç gün boyunca şehirler ve iklim değişikliği ile ilgili mevcut akademik ve pratiğe dayalı bilgileri değerlendirmek, temel bilgi önceliklerini belirlemek ve akademik, uygulayıcı ve kentsel politika üreten topluluklara bir rota belirlemek için çalıştı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) himayesindeki “Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı”, 5-7 Mart tarihleri arasında Kanada’nın Edmonton şehrinde gerçekleştirildi. Konferans, katılımcıların iklim değişikliğinin, şehirler üzerindeki etkilerinin ve yerelleşmenin bu zorluğun çözümünde oynadığı kritik rolü daha iyi anlamak adına kapsamlı bir plan hazırlaması ile sonuçlandı. Mühendislik, doğa ve sosyal bilimler, beşeri bilimler ve kentsel gelişim uzmanlarının katılım gösterdiği üç günlük konferans, dört temel temaya odaklandı:

-Şehirler ve İklim Değişikliği: Paris Anlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem ve Sendai Afet Riskinin Azaltılması Çerçevesi gibi küresel taahhütler, şehirlerden iklim değişikliğine uyum sağlaması ve buna cevap vermesi için yeni sürdürülebilir kalkınma planlarını hayata geçirmelerini talep ediyor.

Bu tema, esas olarak iklim değişikliğini önleme ve uyum konusundaki bilgi boşluklarını ortaya çıkarmaya odaklanıyor. Bu eksik alanlar ise şöyle tanımlanmış: İklim eylemi ve eylemsizliği arasındaki maliyet farkları, iklim değişikliğiyle bağlantılı eşitlik ve adalet konuları, düşük karbon, sürdürülebilir kalkınma ve iklim dirençliliğini sağlayabilecek gerekli eylemler.

-Kentsel Emisyonlar, Etkiler ve Zayıf Taraflar: Şehirler küresel seragazı emisyonlarında en büyük pay sahipleri arasında bulunuyorlar ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden bazılarını yaşıyorlar. Bu tema, şehirlerin emisyon azaltımını ve esneklik stratejilerini gözetmelerine yönelik bilim tabanlı yollar sağlamaya odaklanıyor. Bunun için de mevcut ve gelecekteki kentsel emisyon faktörlerini, kentsel iklim etkilerini ve iklim risklerini ve zayıf noktaları araştırıldı.

– Düşük Karbon ve İklim Esnek Kentlere Geçiş İçin Çözümler: Bu oturum, iklim değişikliğine karşı gelişmiş teknolojik ve bilimsel çözümlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, en ileri sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin dönüştürücü niteliğini araştırdı. Tema, yıkıcı teknoloji, kentsel altyapı ve tasarım ve kurumsal yenilikler üzerine tartışmaları kapsadı.

– Dönüştürücü İklim Eylemlerini Şehirlerde Etkinleştirme: Şehir iklimi eylemi, çeşitli sosyal, çevresel, ekonomik çerçevelerde hayat buluyor. Bu tema da şehirlerde iklim eylemini sağlamak için yeni ve mevcut yolları araştırdı.

Konferans, dönüşümün şimdi gerçekleşmesi gerektiğini kabul ederken, konferans katılımcıları özellikle şu konularda fikir birliğine vardılar:

Dahil olmak ve sosyal dönüşüme odaklanmak:

– Adalet, hakkaniyet

– Güç asimetrileri ve yapısal engeller

– En savunmasız popülasyonlar ve ekosistemler

– Kayıt dışılığın zorlukları ve fırsatları

– Yönetimin ve kurumların yenilikçi biçimleri

Kanıta dayalı bilgilerin geliştirilmesi:

– Kentsel sistemlerin sınırları

– İklim değişikliğinin hafifletilmesinin ve uyumun dengesini ve sinerjisini keşfetmek

– Şehir seviyesinde veriler, senaryolar ve modelleme

– Güçlü iklim ve kentsel bilgi

– Veri boşluklarındaki eşitsizlik; resmi olmayan yerleşimlerin haritalanması

– Doğaya Dayalı Çözümlerin potansiyeli ve faydaları

Fonlama ve finans

– Bankaların, sigorta şirketlerinin ve gayrimenkul yatırımcılarının iklim eyleminde/eylemsizliğindeki rolü

– Farklı sektörler boyunca iklim eylemlerinin maliyet ve faydalarının anlaşılır kılınması

Konferansın Bilimsel Yürütme Komitesinin eş başkanlarından biri olan Seth Schultz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin etkilerinin kentsel alanlarda şimdiden hissedilmeye başlandığını belirterek “Önümüzdeki birkaç yıl, şehirlerimizi korumaya ne derece etkili bir şekilde başlayacağımızı belirlememiz açısından kritik öneme sahip. Ancak, bu işi körü körüne yapamayız. Bu konferansta en önemli danışma alanlarını bir araya getirdik ki böylece değerli zaman ve kaynakları mümkün olan en verimli ve en iyi şekilde kullanabilelim. Ve bu araştırma şehirlerimizi kurtarmakla birlikte onları gelecek nesiller için de geliştirecek” diyor.