;
Ekonomi

Rüzgar ve Güneş Enerjisinden Yeni Rekor: 2021’de Küresel Elektrik Üretiminin 10’da 1’ini Karşıladılar

Dünya genelinde, Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından bu yana rüzgar ve güneşin payı iki katına çıktı.

Ember tarafından yeni yayımlanan bir rapor, elektrik üretiminde en hızlı büyüyen kaynaklar olan rüzgar ve güneşin 2021 yılında küresel elektrik üretimindeki payının %10’u yakalayarak rekor kırdığını ortaya koyuyor. Önemli bir kilometre taşı teşkil eden bu seviyeye şu anda dünyada 50 ülke ulaştı. Genel olarak, 2021 yılında küresel elektriğinin %38’i temiz kaynaklardan üretilirken, kömüre dayalı üretimin seviyesi %36’da kaldı.

Ember’ın küresel lideri Dave Jones yaptığı açıklamada “Rüzgar ve güneş artık burada. Mevcut enerji sistemini yeniden şekillendirecek süreç başladı. İçinde bulunduğumuz 10 yıllık dönemde, küresel emisyon artışlarını tersine çevirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bu kaynakların yıldırım hızında konuşlandırılması gerekiyor.”

Ember’ın üçüncü yıllık Küresel Enerji Raporu, ayrıntılı veriler sunuyor. Rapor, 209 ülke için 2000’den 2020’ye kadarki elektrik üretimini kapsarken, küresel enerji talebinin %93’ünü temsil eden 75 ülke için 2021’ye dair en son verilere yer veriyor.

Rapor, 2021 yılında dünyanın en büyük beş ekonomisi de dahil olmak üzere 50 ülkenin elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payının %10’a ulaştığını ortaya koyuyor. Bu seviyeyi yedi yeni ülke 2021’de ilk kez geçti: Çin, Japonya, Moğolistan, Vietnam, Arjantin, Macaristan ve El Salvador. Dünya genelinde, Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından bu yana rüzgar ve güneşin payı iki katına çıktı.

En hızlı dönüşüm, elektrik talebinin %10’unun sadece son iki yılda fosil yakıtlardan rüzgar ve güneşe kaydığı Hollanda, Avustralya ve Vietnam’da gerçekleşti. 2021 yılında %52 ile Danimarka’nın başını çektiği 10 ülke, elektriğinin dörtte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten üretti ve yüksek miktarda değişken yenilenebilir enerjinin şebekeye başarıyla entegre edilebileceğini gösterdi.

Yeniden Sıçrayan Elektrik Talebi CO2 ve Kömürde Rekor Artışa Yol Açtı 

Salgından sonra yeniden yükselişe geçen elektrik talebi, 2021’de şimdiye kadarki en büyük yıllık artışı (+1.414 TWh) gösterdi. Bu, küresel elektrik talebine yeni bir Hindistan eklemekle eşdeğer. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki rekor büyümeye rağmen, 2021’de elektrik talebindeki küresel artışın sadece %29’u bu iki kaynaktan, geri kalanı ise fosil yakıtlardan karşılandı.

Sonuç olarak, 2021’de, kömür enerjisi 1985’ten bu yana en hızlı büyümeyi gösterdi (+%9) ve 10.042 TWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Ancak 2021’de sadece %1 artan küresel doğalgaz üretimi, kömürdeki rekor artışa yetişemedi. 2021’de fosil yakıtlardaki artış, 2018’deki bir önceki rekoru %3 ile geçerek küresel enerji sektörünün CO2 emisyonlarını tüm zamanların en yüksek oranına ilerletti.

Rüzgar ve Güneş Enerjisindeki Hızlı Büyüme Oranlarının Sürdürülmesi Gerekiyor

Rüzgar ve güneş üretimi 2021 yılında %17 büyüdü. Enerji sektörünü 1,5 derece hedefine yönlendirmek için, rüzgar ve güneş enerjisinin 2030’a kadar her yıl, son 10 yılın ortalaması olan %20’lik bileşik büyüme oranlarını yakalaması gerekiyor.

Ember’ın küresel lideri Dave Jones, “Temiz elektriğin artık muazzam bir ölçekte inşa edilmesi gerekiyor. Liderler, %100 temiz elektrik üretimine ne kadar hızlı geçmeleri gerektiğini ancak fark ediyorlar” dedi.