;
Ekonomi Politika

Petrol Şirketlerinin İklim Senaryoları Paris Anlaşması ile Uyumsuz

Paris Anlaşması

Araştırma kuruluşu Climate Analytics tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, BP, Shell ve Equinor tarafından üretilen küresel karbonsuzlaşma senaryoları, Paris Anlaşması iklim hedefleriyle uyumlu değil.

Nature Communications’da yeni yayımlanan hakemli makalede araştırmacılar, 2020 ile 2021 arasında yayımlanan altı kurumsal senaryoyu analiz ettiler; bunların ikisi BP’den olmak üzere dördü petrol şirketleri tarafından ve diğer ikisi Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından geliştirildi. Buna göre petrol devlerinin senaryoları Paris Anlaşması hedefleri ile uyum göstermiyor.

Çalışmanın yazarlarından Robert Brecha, “Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğu, ısınmayı 1,5 derece bir yana 2 derecenin altında sınırlayamadığı için ve 1,5 derece sınırını önemli bir farkla aşacağı için Paris Anlaşması ile tutarsız olarak sınıflandırılacak” dedi.

Brecha şöyle devam etti: “Paris Anlaşması ısınma sınırına ulaşmak için enerji sisteminin dönüşümü kritik öneme sahip ve karar vericilerin sağlam ve şeffaf bilimsel değerlendirmelere ihtiyacı var. Bu makale, bu şeffaflığa katkıda bulunuyor.”

Değerlendirilen senaryoların çoğu, “2 derecenin altındaki senaryolar” olarak sınıflandırılıyor (yani, %66 veya daha fazla şansla en yüksek ısınmayı 2 derecenin altında tutan senaryolar). Equinor’un “Yeniden Dengeleme” senaryosu, 2060’ta sanayi öncesi seviyelere göre 1,73 derecede, BP’nin “Hızlı” senaryosu 2058’de 1,73 derecede, Shell’in “Gökyüzü” 2069’da 1,81 derecede ve IEA’nın sürdürülebilir kalkınma senaryosunda (SDS) 2056’da 1.78 derecede zirve yapıyor.

Yalnızca IEA Net Zero 2050 senaryosu, araştırmacıların çalışmada uyguladığı Paris Anlaşması kriterleri ile uyumlu. BP’nin Net Sıfır senaryosu, Paris Anlaşması kriterleriyle tutarlı olamayacak kadar yüksek olan 1,65 derecelik bir ortalama zirve ısınma ile sonuçlanıyor ve virgülden sonraki her bir hane çok önemli.

Climate Analytics CEO’su Bill Hare: “Fosil yakıt şirketleri, 1,5 derecelik ısınma limitini korurken petrol ve gaz yakmaya devam edebileceğimizi iddia ediyor ve gerekçe olarak kendi senaryolarını gösteriyorlar. Ancak araştırmamız, senaryolarının Paris Anlaşması’nı tahrip edeceğini gösteriyor. 1,5 derecelik ısınmayı geçici olarak aşmak bile feci etkilere yol açacak ve iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğimizi ciddi şekilde zayıflatacaktır” dedi.

Araştırmacılar, analiz edilen senaryoları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 1,5 Derece Özel Raporu tarafından değerlendirilen Entegre Değerlendirme Modeli senaryolarıyla karşılaştırdı ve zirve sıcaklıkları ve yüzyıl sonu sıcaklıklarını değerlendirdi.

Yazarlar, tahmin edilen sıcaklıklara ek olarak, emisyon patikalarını yönlendiren ve Paris Anlaşması hedeflerini karşılayan (veya karşılamayan) belirli bir senaryoya yol açan, temel enerji sistemi özelliklerini değerlendirdi.

Çalışma, karar vericilerin bir dizi kamu, ticari ve akademik kurum tarafından yayımlanan senaryoları, Paris Anlaşması’na uyumluluğunu eşit bir temelde değerlendirmeleri için araçlar sunuyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr Matthew Gidden, “Kurumsal değerlendirmeler tarihsel olarak iklim etkileri konusunda şeffaf olmamıştır. Çalışmamız, seçilen patikalardan ulaşılacak sıcaklığa doğrudan bir görüş alanı sağlar. Hükümetler, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak amacıyla enerji sistemi dönüşümünün sağlam bir değerlendirmesini yapmak için bu araçları kullanmalıdır” diye konuştu.