;
Bilim Ekonomi

Paris Anlaşması Sonrası Doğalgaza Yer Var mı?

İklim zirvesi COP23 devam ederken yayımlanan raporlar kervanına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki rapor yeni iklim rejiminde doğalgazın rolüne odaklanıyor.

Friends of the Earth (FoE) tarafından yeni yayımlanan bir rapora göre Avrupa Birliği’nin gelecekteki enerji üretim portfolyosunda doğalgaza sanıldığı kadar yer yok. “Doğalgaz ve İklim Değişikliği” başlıklı bilimsel rapor dünyaca ünlü Tyndall İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Kevin Anderson ve Dr. John Broderick tarafından kaleme alındı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere özellikle “gelişmiş” ülkelerin fosil yakıtlara dayalı enerji sistemini acilen terk etmesi gerekliliğini vurguladı.

AB’de Doğalgazın Ömrü 9 Yıl

Rapora göre AB ülkeleri Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak konusunda samimilerse fosil yakıtlara dayalı enerji sistemi ile en fazla 9 yıl daha devam edebilirler. Aksi halde, küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonunda sanayi devrimi öncesine kıyasla en fazla 2°C’de sınırlayabilmek mümkün olmayabilir. FoE’nin bu çalışmaya eşlik eden raporu “İklim Avrupa’nın Doğalgaz Bağımlılığını Kaldırabilir mi?”  ile AB’nin önümüzdeki on yıllar boyunca fosil yakıt kullanımına devam edeceğini ve fosil yakıt altyapısına (örneğin boru hatları) teşvik sağlayacağı uyarısında bulunuyor. Paris Anlaşması’nın ruhuna uygun olacak şekilde AB’yi 2030 yılı itibari ile fosil yakıta dayalı sistemden tamamen kurtulmaya çağrı yapılan raporda doğalgaz kaynaklı salımların günümüzdeki seviyelerde devam etmesi sonucunda halihazırdaki sıcaklık artışına 0.6°C daha ekleyeceğinin altı çizilmekte. Çalışmaya göre AB’nin salımlarını yılda %12 azaltarak 2035 yılında fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin yarattığı kirliliği ve iklim değişikliği etkisini en aza indirgemesi mümkün.

Doğalgaz Lobisi COP23’te Oldukça Görünür

İklim zirvesi COP23’te ise bu raporun bulgularına aksi yönde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doğalgaz şirketlerinin stantlarda “çevre ve iklim değişikliği eğitimi” ve “sosyal sorumluluk” projelerini tanıttığı bir ortamda devam eden görüşmelerde doğalgazın “köprü / geçiş süreci yakıtı” olarak lanse edildiği görülmekte. Bu durum STK’lar ve bilim insanları tarafından tepkiler alıyor. Kategorik ve bilimsel temellerle doğalgazın bir geçiş dönemi yakıtı olabileceği görüşünü reddeden ve alternatif öneriler sunan Anderson & Broderick’in çalışmasına şuradan, FoE’nin bu çalışmaya eşlik eden raporuna ise şuradan ulaşmanız mümkün.

Arif Cem Gündoğan

İklim Haber'e kurulduğu günden 1 Mayıs 2018'e dek Kıdemli Analist olarak katkı sunmuş olan eski ekip üyemiz Arif Cem Gündoğan iklim değişikliği, iklim finansmanı ve düşük karbon ekonomisi üzerine özel sektörde danışman olarak çalışmaktadır (arşivdeki yazıları/analizleri kendi kişisel görüşleridir, çalıştığı kurumları kesinlikle bağlamamaktadır). Yaklaşık 10 yıl profesyonel çalışma tecrübesi bulunan Arif Cem, Çevre ve Kalkınma yüksek lisansını Jean Monnet bursiyeri olarak King’s College London’da tamamlamıştır.