;
Bilim Ekonomi Politika

Kömür Madeni için Yok Edilmek İstenen Akbelen Ormanı Bilirkişi Keşfi Yapıldı

Bilirkişi keşfini değerlendiren İkizköy Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık, “Bilirkişilere Akbelen Ormanı’nın neden İkizköylüler için önemli olduğunu anlattık. Burası bizim akciğerimiz” dedi.

Akbelen Ormanı’nın kömür madenine tahsis eden Tarım ve Orman Bakanlığı izninin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfin olduğu günde Enerji Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe soktuğu ve zeytinlikleri maden işletmesine açan maden yönetmeliği değişikliği tartışıldı.

Bilirkişi keşfi sonrası, İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı ve İkizköylüler beraber bir açıklama yaptı. Avukat Cangı şöyle dedi: “Bugün Akbelen Ormanında maden ocağı açılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu iznin iptal davasında ikinci kez keşfe gittik. Daha önceki keşifte hakarete uğramıştık, yok sayılmıştık. İtirazlarımız üzerine keşif tekrar edildi. Bilirkişilere, şu anki işletilen maden sahasının alanı ne hale getirdiğini gösterdik. Akbelen Ormanı’nı gösterdik. Ayrıca, Akbelen Ormanı’nın altından geçen su kaynaklarının çıktığı su kuyularını gösterdik ki bu su kuyuları Bodrum’un, Güllük’ün, havaalanının ve bölgenin suyunu sağlayan kaynaklar. Şayet Akbelen Ormanı’nda maden açılırsa bu su kaynaklarının kuruması ya da kirlenmesi riski var. O nedenle bilirkişilerden özellikle bu konuya dikkat etmelerini istedik.

Diğer yandan bu sabah zeytincilikle ilgili olarak Maden Kanunu uygulama yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılmasına Dair Kanun’un 20. Maddesine aykırı olarak zeytinlikler madenciliğe açıldı. Sanki bizim keşfimizi bekler gibi ya da keşfimize müdahale edercesine böyle bir yönetmelik değişikliği oldu. Ancak sabahtan beri ‘Akbelen Ormanı için Adalet’ , ‘Zeytin İçin Adalet’ sloganları çınlıyor burada. Keşfimiz aynı zamanda zeytinliklerin madenciliğe feda edilmemesi için yapılan mücadelenin bir simgesi olacak. Bu kitle ve yaşamı savunan, destekleyen tüm yaşam savunucuları Akbelen Ormanı’nı vermeyecek, zeytinlikleri teslim etmeyecekler. Yaşamı savunmaya devam edecekler.”

İkizköy Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık ise keşfi şöyle değerlendirdi: “Bugün İkizköylüler için, Akbelen Ormanı için önemli bir gündü. Sabahtan bu yana buradayız. Bilirkişilere Akbelen Ormanı’nın neden İkizköylüler için önemli olduğunu anlattık. Buranın akciğerimiz olduğunu, en başta temiz havamız olduğunu anlattık. Buradan sularımızın, kuyularımızın nasıl beslendiğini anlattık. Buradan geçimimizi nasıl sağladığımızı anlattık. Keçilerimizi, koyunlarımızı, hayvanlarımızı, en önemlisi zeytinlerimizi anlattık. Zeytin şifadır dedik. Kömür öldürür, zeytin yaşatır dedik. İstediğimiz her şeyi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlattık. Akbelen Ormanı’ndan da, İkizköy’ün topraklarından da vazgeçmiyoruz.”

Davaya davacı Kardok derneğinin uzmanı olrak katılan halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa ise konunun sağlık boyutuna dikkat çekti: “Neşeliyiz. Bugün Akbelen Ormanı’nın kömür madenciliğine feda edilmemesi için açtığımız davanın keşfi bizim açımızdan güzel bir keşif oldu. Halk sağlığı açısından Akbelen Ormanı’nın ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Akbelen Ormanı’nın korunmasıyla buradaki hava kalitesinin nasıl iyi olacağını, kömüre feda edilirse madencilik faaliyetleri nedeniyle havanın, toprağın, suyun nasıl kirleneceğini ve bunların da insan sağlığı açısından, diğer yaşam öğeleri açısından nasıl riskler doğuracağını mahkeme heyetine anlatmaya çalıştık.”

“Zeytinlik Kararı Kanunu İhlal Ediyor”

İkizköy Çevre Komitesi tarafından, zeytinlikleri maden işletmesine açan Maden Yönetmeliği değişikliğinden sonra yapılan açıklamada, “Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanun kapsamında maden, enerji ve benzeri hiçbir zeytincilik dışı faaliyete izin verilemeyeceği hatırlatılırken, “Bu kanun maddesini tamamen ihlal edecek şekilde Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair bir yönetmelikle zeytinlik alanlar maden işletmesine açılmak isteniyor. Bu daha önce de defalarca denendi ve kamuoyunun yoğun baskısı ile geri çekilmek zorunda kaldı. Bugün bilirkişi keşfi yapılacak Akbelen Ormanı Davası’nda da kömür madeni işletmesi için #YK Enerji AŞ’ye verilmek istenen alanda, ormanla iç içe geçmiş en az 100-150 dönümlük zeytinlik alan var. Akbelen Ormanı’nı çevreleyen 1500 dönüm de zeytinlik var. Davada iptal edilen bilirkişi raporunda zeytinlik alanlardan hiç bahsedilmediği için İkizköy avukatları itiraz etmişler, diğer itiraz noktaları ile birlikte bu da dayanak olarak bilirkişi raporu mahkemece iptal edilmişti” denildi.