;
Ekonomi Politika

Japonya Dışişleri Bakanına Uyarı: “Bu İklim ve Enerji Politikasıyla Rekabetçiliğimizi Kaybederiz”

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, 9 Ocak 2018’den bu yana 8. görüşmesini gerçekleştiren İklim Değişikliği Danışma Paneli ile 2. kez bir araya geldi. Toplantıda Japonya’nın iklim değişikliği ile mücadelede küresel çabalara liderlik etmesi için yeni bir iklim ve enerji politikası yanı sıra diplomasisine sahip olması gerekliliği vurgulandı. Danışma Paneli Japonya’nın halihazırdaki iklim ve enerji politikası değişmediği takdirde ülkenin sanayide rekabetçiliğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

“İklim Değişikliği Danışma Paneli 2 aydan kısa süre içinde 8 toplantı yaptı. Konuya verilen önemi göstermesi açısından Japon Dışişleri Bakanı Kono’nun bu toplantıların 2’sine bizzat başkanlık ettiğini belirtmek gerekir.”

Japonya’nın iklim ve enerji diplomasisine yeni bir bakış açısı getirmesi amacı ile oluşturulan İklim Değişikliği Danışma Paneli 9 Ocak 2018’deki ilk toplantısından bu yana geçen kısa sürede 8 toplantı gerçekleştirdi. Konuya verilen önemi göstermesi açısından Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun bu toplantılardan 2’sine bizzat başkanlık ettiğinin altını çizmek gerekli. Sekizinci toplantısı 19 Şubat 2018’de gerçekleştirilen Danışma Paneli toplantısı Japonya Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı.

(Fotoğraf: Japonya Dışişleri Bakanlığı)

Üyeleri ve davetliler arasında akademi, STK ve özel sektör temsilcileri bulunan İklim Değişikliği Danışma Paneli Dışişleri Bakanı Kono’ya dikkat çeken uyarılarda ve önerilerde bulundu. Özetle, Japonya’nın halihazırdaki iklim ve enerji politikasının oldukça yetersiz olduğu; böyle devam ettiği takdirde hem ülkenin dünyadaki diplomatik etkisinin azalacağı hem de sanayide rekabetçi olamayacağını belirten panel üyeleri, Japon ekonomisinin dekarbonizasyonunu (karbonsuzlaştırılmasını) sağlayacak yeni bir politika gerekliliğini vurguladılar.

“Yeni bir iklim ve enerji politikası belirlensin; yeni bir diplomasi ve liderlik atağı başlatılsın; Japon ekonomisi ve toplumu Paris Anlaşması’nın gerektirdiği ölçüde ve hızda karbonsuzlaştırılsın.”

Panelin Öneriler Nelerdi?

Japonya Dışişleri’ne kılavuzluk eden İklim Değişikliği Danışma Paneli, Japonya’nın iklim değişikliği ile mücadelede küresel çabalara liderlik etmesi için yeni bir iklim ve enerji politikasına ihtiyacı olduğu görüşünde hem fikir. Bu bağlamda Japonya’nın dünyanın gerisinde kaldığının altını çiziyorlar. Panel üyeleri, iklim ve enerji politikası değişmediği takdirde Japonya’nın diplomaside ve sanayi rekabetçiliğinde geride kalmasından açıkça endişe ediyor ve Dışişleri bakanına şu 3 ana öneriyi sunuyorlar:

 1. Enerjide yeni bir diplomasi atağı başlatılsın. Odağında iklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerji olsun. Küresel çabalara hem Japonya’da hem gelişmekte olan ülkelerde yeterli destek verilsin.
 2. Japonya’nın enerji dönüşümü patikası yeniden tanımlansın. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji bu dönüşümün merkezinde olsun. Ekonominin Paris Anlaşması’nın gerektirdiği ölçüde ve hızda dekarbonizasyonu sağlansın. Nükleer enerjiye bağımlılık olabildiği en güçlü şekilde azaltılsın.
 3. Seragazı emisyonu olmayan, karbonsuzlaştırılmış yeni bir ekonomik sistem ve toplumu gerçekleştirmek bağlamında liderlik gösterilsin. Japonya’nın potansiyeli tanımlansın ve maksimize edilsin. Dünya’ya ademi merkeziyetçi bir enerji modeli ile örnek olunsun ve liderlik edilsin. Daha sorumlu bir yatırım ve finansman politikası belirlensin.

Japonya Paris Anlaşması’na Resmen Taraf, Ancak Çabası “Çok Yetersiz”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryasına iletilen en güncel yıllık kümülatif seragazı emisyon miktarlarına bakıldığında Japonya’nın dünyadaki toplam emisyon miktarının %3.79‘unu temsil ettiği biliniyor. Türkiye ise %1.24’lük bir paya sahip. Bir G7 ve G20 üyesi olan Japonya 6 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nı imzalayan 195, resmen taraf olan 175 ülkeden birisi. Türkiye ise anlaşmaya imza atmasına karşın henüz resmen taraf olmayan 20 ülke arasında. Türkiye, en güncel yıl verisine göre bu 20 ülke arasında 3. en büyük emisyon kaynağı (Rusya: %7.53, İran: %1.30). Japonya, bağımsız bilimsel analizlere göre iklim değişikliği ile mücadele hedefleri bakımından “çok yetersiz” olarak değerlendirilirken (Şekil 1) Türkiye’nin çabalarının aynı araştırmalar kapsamında “kritik derecede yetersiz” görüldüğünü not düşmekte fayda var.


Şekil 1. Japonya iklim eylemi değerlendirmesi özeti (Kaynak: Climate Action Tracker, Çeviri Arif Cem Gündoğan)

Japonya Dışişleri Bakanlığı İklim Değişikliği Danışma Paneli’nde Kimler Var?

 • Takejiro Sueyoshi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi Asya-Pasifik Bölgesi Özel Danışmanı
 • Mika Ohbayashi, Japonya Yenilenebilir Enerji Enstitüsü Direktörü
 • Sergio Kato Corporate, Ricoh Ltd. İthalat-İhracat İdaresi Sürdürülebilirlik Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı
 • Miho Kurosaki, BNEF (Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı) Japonya ve Kore Araştırma Birimi Başkanı
 • Tatsujiro Suzuki, Nagazaki Üniversitesi Profesörü ve Nükleer Silahların Lağvedilmesi Araştırma Merkezi Direktörü
 • Teisuke TED Suzuki, Suzuhiro Kamaboko Co., Ltd. Başkan Yardımcısı
 • Hiroshi Takahashi, Tsuru Üniversitesi Profesörü
 • Naoyuki Yamagishi, WWF-Japonya, İklim ve Enerji Grup Lideri
 • Mari Yoshitaka, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Menkul Kıymetler Temiz Enerji Finans Bölümü Baş Danışmanı

Arif Cem Gündoğan

İklim Haber'e kurulduğu günden 1 Mayıs 2018'e dek Kıdemli Analist olarak katkı sunmuş olan eski ekip üyemiz Arif Cem Gündoğan iklim değişikliği, iklim finansmanı ve düşük karbon ekonomisi üzerine özel sektörde danışman olarak çalışmaktadır (arşivdeki yazıları/analizleri kendi kişisel görüşleridir, çalıştığı kurumları kesinlikle bağlamamaktadır). Yaklaşık 10 yıl profesyonel çalışma tecrübesi bulunan Arif Cem, Çevre ve Kalkınma yüksek lisansını Jean Monnet bursiyeri olarak King’s College London’da tamamlamıştır.