;
Politika

İklim Şurası Konya’da Başlıyor

Şura sonuçları dikkate alınarak çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’daki Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen İklim Şurası bugün başlıyor. 25 Şubat’a kadar devam edecek olan Şura’ya binin üzerinde katılım sağlanacak. Ayrıca 209 üniversiteden iklim elçilerinin Bakan Kurum ile bir araya geleceği Şura’da belediye başkanları, uzmanlar ve sanatçılarla paneller gerçekleştirilecek.

Şura; Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil dönüşüm” anlayışını ortaya koymak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Şura çıktılarıyla, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik hedefler belirlenecek, İklim Kanunu başta olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanacak, seragazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası oluşturulacak.

Şura sonuçları dikkate alınarak; çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

Şura’nın açılışı Gençlik Oturumu ile başlayacak. 209 üniversiteden İklim Elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. Ardından İklim Şurası’nın açılış töreni İklim Elçileri tarafından hazırlanan Gençlik Bildirgesi’nin okunmasıyla başlayacak.

İklim Şurası’nda; “enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında seragazı azaltımı”, “tarım, atık, binalar ve AKAKDO (Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişimi Ve Ormancılık) alanlarında sera gazı azaltımı”, “yeşil finansman ve karbon fiyatlama”, “iklim değişikliğine uyum”, “yerel yönetimler”, “göç, adil geçiş ve sosyal politikaları”, “bilim ve teknoloji” başlıklarında 7 alanda toplantılar gerçekleştirilecek.

Komisyon Toplantıları ve Yuvarlak Masa Toplantıları Yapılacak

Şuranın ilk üç gününde yapılacak komisyon toplantılarında tüm katılımcılardan son görüşleri alınarak çevrimiçi toplantılarda çıkan kararlar nihai hale getirilecek. Dördüncü günde bakan yardımcılarının bir araya geleceği üst düzey yuvarlak masa toplantılarında ise nihai komisyon kararları öncelikle dirilecek.

İklim Şurası’nda ayrıca sanatçı ve uzmanların katılımıyla yedi ayrı oturumda söyleşiler ve paneller düzenlenecek; fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Şura’nın ilk gününde “Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç” ile “Yeşil Politika” panelleri gerçekleştirilecek.

“Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç” Panelinde, 26. Taraflar Konferansı (COP26) sonrası iklim değişikliği ile mücadelede atılan küresel adımların değerlendirilmesi, iklim müzakerelerinin geleceği ve Paris Anlaşması’nın uygulama fazından beklentiler katılımcılar tarafından ele alınacak. Oturumun moderatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yapacak. Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, BMİDÇS İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad, Emekli Üst Düzey BM Yöneticisi Gaetano Leone panelde konuşmacı olarak yer alacak.

“Yeşil Politika” panelinde ise iklim değişikliği politikalarının hayata geçirilmesinde parlamenter sürecin rolü, katkısı ve önemi ile uluslararası kuruluşların yeşil politika konularındaki çalışmaları ele alınacak. Oturumun moderatörlüğünü BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez yapacak. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Şura’nın ikinci gününde “Uluslararası Finansman”, “2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız”, “İlk Kim Değişiyor” panelleri gerçekleştirilecek. “Uluslararası Finansman” panelinde Türkiye’de yeşil finansman kaynakları ve etkin kullanımı, finansman kaynaklarının ve araçlarının çeşitlendirilmesi, finansal sektör ve sürdürelebilirlik konuları konuşulacak. Oturumun moderatörlüğünü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yapacak. Dünya Bankası Direktörü Auguste Kouame, Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Müsteşarı Nobuhiko Watanabe, Fransız Kalkınma Ajansından Tanguy Deniuel, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut konuşmacı olarak panelde yer alacak.

“2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız” panelinde Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik çığır açıcı AR-GE ve yenilik temelli çözümlere ilişkin örnekler sunulacak. Panelin moderatörlüğünü Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvık yapacak. Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Raşit Turan, Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Çakmak, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nüket Sivri, TOGG Yönetiminden Başak Avcı Kaya konuşmacı olarak panelde yer alacak.

Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Konuşulacak

“İlk Kim Değişiyor” panelinde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmaların, medyada ve sinemada farkındalık oluşturmaya dair neler yapıldığı örnekleriyle ele alınacak. Panelin moderatörlüğünü Mesut Yar yapacak. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve yapımcı ve sunucu Güven İslamoğlu da konuşmacı olarak panelde yer alacak.

İkinci gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nden akademisyenlerle “Müzik ve İklim” konulu bir sunum ve dinleti gerçekleştirilecek.

Şura’nın dördüncü gününde, “Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi”, “Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm” panelleri gerçekleştirilecek. “Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi” panelinde; yerelde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının ne şekilde güçlendirilebileceği, idari, mali ve teknik darboğazların neler olduğu, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında pilot şehirlere özgü tespit edilen sorun alanları, ihtiyaçlar ve muhtemel uyum önerilerinin neler olduğu konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe panelin moderatörlüğünü yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici konuşmacı olarak panelde yer alacak.

“Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm” panelinde, Avrupa Yeşil Mutabakatının getirdikleri ve yapılması gerekenler, sektörün düşük karbonlu ve katma değeri yüksek üretime geçişi, iklim değişikliği çerçevesinde üretime bakış konuları ele alınacak.

Panelin moderatörlüğünü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yapacak. TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanlığından Cevdet Alemdar, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş konuşmacı olarak panelde yer alacak.

7 Komisyon, 40’ı Aşkın Toplantı, 7 bin 360 Kişiyle Anket

İklim Şurası kapsamında oluşturulan 7 komisyon 27 Aralık 2021 tarihinde çalışmalarına başlamış, bugüne kadar 40’ın üzerinde çevrimiçi toplantı düzenlenmişti. Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan bini aşkın kişi çevrimiçi toplantılara katılım sağlayarak Şura’ya katkı sunmuştu.

Şura kapsamında genel katılıma açık ve “İklim Değişikliğiyle Mücadele 2053 Vizyonu ve Toplumsal Beklenti” başlıklı bir anket yapılmış ve ankete 7 bin 360 kişi katılım sağlamıştı.