;
COP27 Politika

İklim Öncüleri Türkiye’deki İklim Mücadelesini Dünyaya Anlattı

iklim öncüleri

İklim Öncüleri, Ulusal Gençlik Konferansı sonucunda yayımladıkları raporu COP27’den önce gerçekleşen uluslararası bir toplantıda sundu.

İklim Öncüleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) resmi gençlik grubu olan YOUNGO çatısı altındaki LCOY “Local Conference of the Youth – Ulusal Gençlik Konferansı” etkinliğinin düzenlenmesine öncülük etti. Konferans Türkiye’de ilk kez organize edildi.

Konferans, İklim Öncüleri ve UNFCCC / YOUNGO ev sahipliğinde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye sponsorluğunda ve İstanbul Planlama Ajansı desteğiyle hazırlandı.

Konferans sonunda final raporu yayımlandı.

Ortaya çıkan rapor, COP27 öncesi düzenlenen Conference of Youth’a (COY) iletildi ve uluslararası platformda yer aldı. İklim Öncüleri adına COY’a katılan Elif Sarah, Türkiye’de iklim mücadelesini ve İklim Öncüleri’ni dünyaya anlattı.

Sarah şunları söyledi: “Bu yıl Sharm El-Sheikh’te düzenlenen 17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Gençlik Konferansına Türkiye temsilcisi olarak katıldım. 140’tan fazla ülkeden gelen ve iklim krizi adına çalışmalar yapmakta olan birçok genç delege ile tanışma fırsatı buldum. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gençlik Federasyonu Su ve İklim Koalisyonu, UNICEF, UNFPA gibi birçok farklı örgütün çalıştayında iklim krizinin gençler üzerindeki etkileri, NDCler, sürdürülebilir tarım, iklim krizi ve sağlık gibi konularda Türkiye’yi temsilen katkı sundum. Ayrıca tanıştığım delegelere Türkiye’de düzenlediğimiz LCOY sonucu yazdığımız raporu sunma fırsatı yakaladım. Başka ülkelerde yazılan raporlar sayesinde de iklim krizinin bölgesel olarak etkilerini ve bu konularda çalışan gençlerin perspektifini çok daha iyi anlayabildim” dedi.

Final raporu, Türkiye’de iklim ve çevre alanında mücadele yürüten çocuk ve gençlerin sesinin ulusal & uluslararası olarak duyulması için büyük önem taşıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

LCOY Nedir?

Amacı, yerel olarak genç iklim eylemini destekleyecek ve uluslararası konferanslara girdi oluşturacak bir araç olmak. Yıllık BM İklim Konferansı olan Taraflar Konferansı’ndan (COP) hemen önce gerçekleşen uluslararası Gençlik Konferansı’nın (COY) ulusal bir versiyonunu temsil ediyor.