;
Ekonomi

İklim Bilimcilerden Finans Dünyasına: Daha Güçlü Finansal Akışa İhtiyaç Var

Finansal akışı hızlandırmaya yardımcı olmak için kamu politikasında değişiklik gerekli.

Dünya para içinde yüzüyor, ancak iklim değişikliğini önlemek için hiçbir yere yeterince harcama yapmıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporuna göre, zaman tükenirken finansman akışını sağlamak için acil müdahale gerekiyor.

Bu tür bir politika, fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirmeyi, temiz enerji veya enerji verimli binalar için vergi indirimlerini veya düşük karbonlu proje ve teknolojilerin geliştirilmesini taahhüt etmeyi içerebilir.

PwC danışmanlarının küresel iklim lideri Emma Cox, “İklim politikası ve finansmanı, değişimi yönlendirmek için kritik bir öneme sahip olacak” dedi.

IPCC’nin Pazartesi günü yayımlanan karbon emisyonlarını azaltmaya ilişkin raporu, kamusal ve özel finansman için tek bir mesaj içeriyor: Daha derine inin.

Rapor, küresel sıcaklıkların endüstri öncesi seviyelere göre 1,5 derecenin üzerine çıkmasını önlemek için neye ihtiyaç duyulduğuna dair kesin bulgular içeriyor.

Raporda, dünya genelinde ortalama iklim yatırımının, 2020’de harcanan kabaca 640 milyar doların altı katına çıkması gerektiği belirtildi.

Bu, Dünya Bankası’na göre 2020’de yaklaşık 84 trilyon dolara ulaşan küresel ekonomik çıktının çok küçük bir kısmı.

Afrika gibi dünyanın bazı bölgelerinde, finansmandaki artışın çok daha yüksek olması gerekiyor. Bugün, iklim finansmanının %5’inden daha azı dünyanın en az gelişmiş ülkelerinde harcanıyor.

Hükümetlerin ayrıca, kendi ülkelerinde iklim politikalarını uygulamak ve hassas ülkelere iklim desteği sağlamak için daha hızlı hareket etmesi gerekecek.

Raporda, “Finansal sistemdeki ülkelerin ve paydaşların iklim finansmanını artırmaya yönelik taahhütlerinin nispeten yavaş uygulanması, ne iddialı iklim eylemine olan acil ihtiyacı ne de iddialı iklim eylemi için ekonomik mantığı yansıtıyor” dedi.

Dünyanın enerji geçişi ve iklim adaptasyonu için kimin ödeme yapması gerektiği sorusu, uzun süredir küresel iklim müzakerelerini sekteye uğrattı. Glasgow’daki BM zirvesi, başarısız vaatlerin en son durağı oldu.

Zengin ülkeler, Kasım konferansından hemen önce, 2020 son tarihini kaçıracaklarını ve bunun yerine 2023 yılına kadar yılda yalnızca 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüt edeceklerini söyledi.

Politika, daha fazla finansman sağlamanın etkili bir yolu olsa da, diğer engellerin de ele alınması gerekir. Örneğin, iklim riskinin yetersiz anlaşılması, bazı finansal kurumları daha fazla yatırım yapmaktan alıkoyuyor.

Rapora göre, 2010’dan bu yana güneş enerjisi maliyetlerindeki %85’lik düşüş ve rüzgardaki %55’lik düşüş, daha fazla yenilenebilir enerjinin finanse edilmesine yardımcı olacak.

Danışmanlık firması Pollination’ın ortağı Gavin Templeton, kömür yerine yenilenebilir kaynaklara para yatırmanın kâr potansiyeli yatırımcılar için zaten açık durumda, ancak diğer olumlu takaslar daha az sayıda.

“Özel finans sektöründen daha fazlasını yapmak için büyük bir istek var,” ancak yatırımcıların enerji geçişinin her ülkedeki her sektörü nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu gri alanı temizlemek “gerçekten önemli miktarda sermayenin kilidini açabilir”.