;
Ekonomi

IEA: Dünya Enerji Krizinden Çıkmak için Yenilenebilir Enerjiye Yöneliyor

yenilenebilir enerji

Çoğu bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması fiyatların düşmesini sağlıyor. 2050’ye kadar Net Sıfır senaryosunu gerçekleştirmek için, temiz enerji yatırımlarının şu anda 1,3 trilyon dolardan 2030’a kadar yaklaşık 4 trilyon dolara çıkması gerekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2022 (WEO) raporunu yayımladı. Analizin son baskısına göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle tetiklenen küresel enerji krizi, daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sistemine geçişi hızlandırma potansiyeline sahip derin ve uzun süreli değişikliklere neden oluyor.

Günümüzün enerji krizi daha önce görülmemiş genişlikte ve karmaşıklıkta bir şok yaratıyor. En büyük sarsıntılar doğalgaz, kömür ve elektrik piyasalarında hissedildi; petrol piyasalarında da önemli çalkantılar yaşandı ve daha da ciddi aksaklıkların önüne geçmek için IEA üyesi ülkeler tarafından benzeri görülmemiş büyüklükte iki petrol stokunun serbest bırakılması gerekti. Rapor, jeopolitik ve ekonomik kaygıların devam etmesi nedeniyle enerji piyasalarının son derece kırılgan olduğunu ve krizin mevcut küresel enerji sisteminin kırılganlığını ve sürdürülemezliğini hatırlattığını belirtiyor.

Analiz, bazı çevrelerin iklim politikalarının ve net sıfır taahhütlerinin enerji fiyatlarındaki artışa katkıda bulunduğu yönündeki iddialarını destekleyecek çok az kanıt buluyor. En çok etkilenen bölgelerde, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek payları daha düşük elektrik fiyatları ile ilişkilendiriliyor ve daha verimli evler ve elektrikli ısı, yeterli olmasa da bazı tüketiciler için önemli bir tampon sağlıyor. En ağır yük, gelirin daha büyük bir kısmının enerjiye harcandığı yoksul hanelere düşüyor.

Tüketicileri krizin etkilerinden korumaya yönelik kısa vadeli tedbirlerin yanı sıra, birçok hükümet şimdi daha uzun vadeli adımlar atıyor. Bazıları petrol ve gaz kaynaklarını arttırmaya ya da çeşitlendirmeye çalışırken, birçoğu da yapısal değişiklikleri hızlandırmaya çalışıyor. ABD Enflasyon Azaltma Yasası, AB’nin 55’e Uyum paketi ve REPowerEU, Japonya’nın Yeşil Dönüşüm (GX) programı, Kore’nin enerji karışımında nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırma hedefi ve Çin ve Hindistan’daki iddialı temiz enerji hedefleri.

Olası Senaryolar 

WEO‘nun dünya çapındaki en son politika ayarlarına dayanan Belirlenmiş Politikalar Senaryosu’nda, bu yeni önlemler küresel temiz enerji yatırımlarının 2030’a kadar yılda 2 trilyon doların üzerine çıkmasına yardımcı olarak bugünden %50’den fazla bir artış sağlıyor. Bu senaryoda piyasalar yeniden dengelenirken, nükleer enerjinin desteklediği yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli kazanç sağlaması nedeniyle kömür için bugünkü krizden kaynaklanan artış geçici olacak. Sonuç olarak, 2025 yılında küresel emisyonlar için en yüksek noktaya ulaşılır. Aynı zamanda, ülkeler Rusya-Avrupa akışlarının kopmasına uyum sağladıkça, uluslararası enerji piyasaları 2020’lerde derin bir yeniden yönelimden geçiyor.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonucunda enerji piyasaları ve politikaları sadece şu an için değil, önümüzdeki on yıllar için de değişti. Bugünkü politika ayarlarıyla bile, enerji dünyası gözlerimizin önünde dramatik bir şekilde değişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin tepkileri, bunu daha temiz, daha uygun fiyatlı ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru tarihi ve kesin bir dönüm noktası haline getirmeyi vaat ediyor” dedi.

İlk kez, günümüzün geçerli politika ayarlarına dayanan bir WEO senaryosu – bu durumda, Belirtilen Politikalar Senaryosu – her fosil yakıt için küresel talebin bir zirve veya durağanlık sergilediğini gösteriyor. Bu senaryoda, kömür kullanımı önümüzdeki birkaç yıl içinde geriliyor, doğalgaz talebi 10 yılın sonunda bir düzlüğe ulaşıyor ve elektrikli araçların (EV’ler) artan satışları, petrol talebinin yüzyılın ortalarına doğru hafifçe azalmadan önce 2030’ların ortalarında dengelenmesi anlamına geliyor. Bu, fosil yakıtlara olan toplam talebin 2020’lerin ortalarından 2050’ye kadar, kabaca büyük bir petrol sahasının ömür boyu üretimine eşdeğer bir yıllık ortalama ile istikrarlı bir şekilde azaldığı anlamına geliyor. WEO‘nun daha iklim odaklı senaryolarında düşüşler çok daha hızlı ve belirgin.

Belirtilen Politikalar Senaryosu’nda fosil yakıtların küresel enerji karışımındaki payı 2050 yılına kadar yaklaşık %80’den %60’ın biraz üzerine düşüyor. Küresel CO2 emisyonları yılda 37 milyar tonluk yüksek bir noktadan 2050 yılına kadar yavaşça 32 milyar tona düşer. Bu, 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 2,5 °C’lik bir artışla ilişkilendirilecek ki, bu da ciddi iklim değişikliği etkilerinden kaçınmak için yeterli olmaktan uzak. Tüm iklim taahhütlerinin tam olarak yerine getirilmesi dünyayı daha güvenli bir zemine taşıyacak, ancak bugünkü taahhütler ile küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 °C civarında sabitlenmesi arasında hala büyük bir boşluk bulunuyor.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve bataryaların yaygınlaştırılması için günümüzün büyüme oranları, eğer korunursa, Belirlenmiş Politikalar Senaryosu’nda öngörülenden çok daha hızlı bir dönüşüme yol açacak; ancak bu sadece bu teknolojiler için ilk önde gelen pazarlarda değil, tüm dünyada destekleyici politikalar gerektirecek.

Bataryalar, solar PV ve elektrolizörler dahil olmak üzere bazı kilit teknolojilerin tedarik zincirleri, daha büyük küresel hedefleri destekleyen oranlarda genişliyor. Solar PV için duyurulan tüm üretim genişletme planları gün ışığına çıkarsa, üretim kapasitesi 2030 yılında Açıklanan Taahhütler Senaryosu’ndaki dağıtım seviyelerini yaklaşık %75 oranında aşacak. Hidrojen üretimi için elektrolizörler söz konusu olduğunda, duyurulan tüm projelerin potansiyel kapasite fazlası yaklaşık %50’dir.

Yenilenebilir Enerji için Yatırım Artmalı

Bu yılki WEO’ya göre, gelecekteki fiyat artışları ve dalgalanma risklerini azaltmak için gerekli olan enerji yatırımlarındaki büyük artışı teşvik etmek için daha güçlü politikalar gerekli. 2015-2020 döneminde düşük fiyatlar nedeniyle yatırımların durması, enerji sektörünü 2022’de gördüğümüz türden aksaklıklara karşı çok daha kırılgan hale getirdi. Devlet Politikaları Senaryosunda temiz enerji yatırımları 2030’a kadar 2 trilyon doların üzerine çıkarken, 2050’ye kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosu’nda aynı tarihe kadar 4 trilyon doların üzerine çıkması gerekecek ve bu da enerji sektörüne yeni yatırımcıların çekilmesi ihtiyacını vurguluyor. Ayrıca, gelişmiş ekonomiler ile yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki temiz enerji yatırım seviyelerindeki endişe verici uçurumu daraltmak için hala acilen büyük uluslararası çabalar gerekiyor.

Dr. Birol, “Temiz enerji için çevresel argümanların güçlendirilmesine gerek yoktu, ancak maliyet açısından rekabetçi ve uygun fiyatlı temiz teknolojiler lehine ekonomik argümanlar artık daha güçlü – ve enerji güvenliği de öyle. Bugün ekonomi, iklim ve güvenlik önceliklerinin aynı hizaya getirilmesi, dünya insanları ve gezegen için daha iyi bir sonuca doğru ilerlemeye başladı bile” dedi.

Rusya açık ara dünyanın en büyük fosil yakıt ihracatçısıydı, ancak Ukrayna’yı işgali küresel enerji ticaretinin toptan yeniden yönlenmesine yol açarak Rusya’yı çok daha zayıf bir konumda bıraktı. Rusya’nın Avrupa ile fosil yakıtlara dayalı tüm ticari bağları, önceki WEO senaryolarında Avrupa’nın net sıfır emelleri tarafından nihai olarak baltalanmıştı, ancak Rusya’nın nispeten düşük maliyetle teslimat yapabilmesi, sadece kademeli olarak zemin kaybettiği anlamına geliyordu. Şimdi ise kırılma, çok az kişinin hayal edebileceği bir hızda gerçekleşti. Rusya’nın fosil yakıt ihracatı, bu yılki WEO’daki senaryoların hiçbirinde 2021’de görülen seviyelere asla geri dönmeyecek.

Rusya’nın Asya pazarlarına yeniden yönelmesi özellikle doğalgaz söz konusu olduğunda zor. Rusya’nın 2021’de %20’ye yakın olan uluslararası enerji ticaretindeki payı, 2030’da Belirlenmiş Politikalar Senaryosunda %13’e düşerken, hem ABD’nin hem de Orta Doğu’nun payları artıyor.

Gaz tüketicileri için yaklaşan Kuzey Yarımküre kışı tehlikeli bir an ve AB dayanışması için bir test zamanı olacağa benziyor – ve 2023-24 kışı daha da sert geçebilir. Ancak daha uzun vadede, Rusya’nın son eylemlerinin etkilerinden biri de gaz talebindeki hızlı büyüme döneminin sona ermesidir. En yüksek gaz kullanımının görüldüğü senaryo olan Belirtilen Politikalar Senaryosunda, küresel talep 2021 ve 2030 yılları arasında %5’ten daha az artıyor ve ardından 2050 yılına kadar sabit kalıyor. Gazın arkasındaki ivme Gelişmekte olan ekonomiler, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya’da yavaşladı ve bu da gazın bir geçiş yakıtı olarak güvenilirliğini azalttı.