;
Bilim Politika

Dünya Genelinde İklim Krizi Ne Kadar Önemseniyor?

Foto: Scott Girard

Oxford Üniversitesi bünyesinde 40 ülkede yürütülen anket çalışmasına göre, iklim değişikliği çoğu kişiyi kaygılandırıyor. Ülkeler arasında farklılık gösteren sonuçlar, özellikle Güney yarım küre halkının yüksek kaygı duyduğunu ortaya koydu.

Haber: Simge Andı, James Printer

Çeviri: Çisil Sevinç

40 ülkede yürütülen yeni anket sonuçlarına göre, iklim değişikliği çoğu kişi için önemli bir konu. Ülkelerin büyük çoğunluğunda, insanların yalnızca %3’ü iklim değişikliğini ciddiye almadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi bünyesinde Ocak ve Şubat aylarında sanal olarak gerçekleştirilen ankete 80 binden fazla insan katıldı.

10 kişiden neredeyse yedisi, iklim değişikliğinin aşırı derecede ciddi bir sorun olduğunu düşünse de, sonuçlar ülkeler arasında farklılık gösteriyor.

Kaygısız ülkeler arasında %12 oranla ABD ve %9 oranla Greta Thunberg’ün memleketi İsveç yer aldı. Anketin gerçekleştirildiği dönemde felaket seviyedeki orman yangınları ile mücadele edilmesine rağmen, Avustralya’daki katılımcılardan %8’i iklim değişikliğinin önemsiz olduğunu belirtti.

%85-90 oranlarında yüksek kaygı seviyesi bulunan beş ülkeden dördü Güney yarım kürede yer alıyor: Şili, Kenya, Güney Afrika ve Filipinler.

Bazıları için şaşırtıcı olsa da, en düşük kaygı gösteren beş ülke de Batı Avrupa’da bulunuyor. Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç ve Hollanda’daki katılımcılardan iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca %50.

2015 yılında Pew Merkezi’nin 40 ülkede güncel anketten farklı sorular yönelterek yürüttüğü anket sonuçlarına göre, katılımcıların %54’ü iklim değişikliğinin oldukça ciddi bir problem olduğunu düşünüyordu.

Bu anketle kıyaslandığında, iklim değişikliği konusundaki kaygıların küresel olarak arttığı sonucuna varılabilirken, bazı ülkelerde ise bu yöndeki gelişmeleri ortaya koyan kesin kanıtlar mevcut.

Kasım 2019 yılında ABD’deki vatandaşlardan %66’sı küresel ısınma konusundan rahatsız olduğunu dile getirmişti ve bu da son beş yılda %10 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor.

Cardiff Üniversitesi’nin CAST Merkezi verilerine göre, Birleşik Krallık’taki iklim değişikliği kaygısı 2019 yılında rekor seviyeye ulaştı. Katılımcılar, kaygı seviyelerindeki artışın aşırı hava olayları, medya haberleri ve halka yapılan geniş çaplı duyurular sayesinde olduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi bünyesinde ülkeler ve piyasalar çapında yürütülen anket, yüksek kaygı duyan bireylerin kendilerini genellikle sol görüşlü olarak tanımladıklarını ortaya koydu. Bu sonuç, özellikle kutuplaşmış toplumlarda gözle görülür bir şekilde fark ediliyor.

ABD’de kendini sol görüşlü olarak tanımlayan bireylerden %89’u iklim değişikliğinin ciddi olduğunu düşünürken, sağ görüşlülerden yalnızca %18’i sorunun ciddiyetini kabul ediyor.

Aynı bölünme İsveç’te de mevcut. Dünyadaki en ilerici ülkelerden biri olarak görülen İsveç’te, iklim değişikliği konusundaki endişelerin oldukça düşük olması merak uyandırdı.

Chalmers Üniversitesi’nde iklim inkârcılığı araştırmacısı Martin Hultman bu konu hakkında, “Rakamlar beni şaşırtmadı. Hükümet 2010 yılından beri aşırı sağ partisi İsveç Demokratları tarafından yönetiliyor. Parti, Paris Anlaşması’nın da dahil olduğu bütün iklim değişikliği mücadelelerine karşı çıkıyor. İsveç’te iklim değişikliği inkârcılığı giderek artıyor” yorumunda bulundu.

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.