;
Bilim

COP27’de Bilim İnsanları Uyumun Sınırları Konusunda Uyardı

uyum

Raporun ana odağı, iklim değişikliğinin sel, fırtına ve kuraklık gibi kaçınılmaz etkilerine karşı insanlığın uyum göstermesinin kesin bazı sınırları olduğu üzerine.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden COP27 iklim zirvesinde bilim insanları iklim değişikliğinin etkileri konusunda yeni uyarılarda bulundular. Doğal ve sosyal bilimcilerden oluşan uzman grubunun hazırladığı raporun başlığı “İklim Bilimlerinde 10 Yeni İçgörü” (10 New Insights in Climate Science) başlığını taşıyor.

Raporun ana odağı, ikim değişikliğinin sel, fırtına ve kuraklık gibi kaçınılmaz etkilerine karşı insanlığın uyum göstermesinin kesi bazı sınırları olduğu üzerine.

Future Earth, The Earth League ve World Climate Research Programme (WCRP) uluslararası ağlarının lansmanını yaptığı rapor hakkında konuşan Birleşmiş Millet İklim Değişikliği Sekreteri Simon Stiell, “Bilim, iklim değişikliğinin etkileri konusunda kanıtları ve dataya sağlamasının yanı sıra sorunu nasıl ele almamız gerektiğine dair araç ve bilgi de veriyor. COP27 Başkanlığı’nın açıkça vurguladığı gibi, artık kesinlikle uygulama dönemine girdik; bu da somut eylem anlamına geliyor” dedi.

Bilimsel sentez raporunda, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, iklim krizi ile diğer risk unsurlarının, yani çatışmaların, pandemilerin, gıda krizlerinin ve kalkınmayı engelleyen meydan okumalar arasındaki karmaşık ilişkiyi açığa çıkarıyor. En net sonuç ise, ikim değişikliğine uyum potansiyelinin sınırları olduğu.

Raporun temel vurgu ve sonuçları 10 maddede şöyle özetlenebilir:

  1. Sonsuz uyum mitinin sorgulanması gerekliliği
  2. Riskli bölgelerdeki en riskli alanlar kümesinin kırılganlığı
  3. İklim-sağlık etkileşimi kaynaklı ufuktaki yeni tehditler
  4. İklim hareketliliği: Kanıtlardan katılımcı eyleme
  5. İnsanın güvenliği iklim güvenliğini gerektiriyor
  6. İklim hedeflerini tutturmak için sürdürülebilir arazi kullanımı kritik öneme sahip
  7. Özel sürdürülebilir finans pratikleri, kapsamlı bir dönüşümü kolaylaştırmıyor
  8. Kayıp ve Zararlar: Acil gezegensel zorunluluklar
  9. İklim dirençli kalkınma için kapsayıcı karar alma mekanizmaları
  10. Yapısal bariyerlerin ve sürdürülebilir olmayan kilitlenmelerin parçalanması