;
Politika

COP25 Neler Vadediyor?

COP25’i değerlendiren uzmanlar zirvenin Glasgow’da 2020 yılında yapılacak COP26 için hazırlık olduğunu belirtiyorlar.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin, COP25’in çok daha kritik bir zirve olan 2020’de yapılacak Glasgow COP26 öncesi son peşrev olacağını belirtiyor. Şahin, “Bu sene de ‘ambition’, yani hedeflerin sıkılaştırıl­ması gündemiyle geçecek. IPCC’nin bu konferans öncesi hem toprak kul­lanımı hem de okyanus ve buz özel raporu çıkarmış olması da önemli. Ancak neticede ben bu Aralık’ta yine Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan gibi işi yokuşa sürmekle görevli ülke­lerin yaratacakları gündemlerle uğra­şacağımızı sanıyorum. Tabii Greta’nın Şili’ye* geliyor olması oyun bozucu ola­bilir, onu da göreceğiz. Ama bence asıl gelecek seneden sonra her şey değişe­cek. Glasgow önemli. 2020’lerde bizi bambaşka bir dünya, bambaşka iklim müzakereleri, bambaşka bir iklim ha­reketi bekliyor. Herkesin buna şimdi­den hazırlanmaya başlaması gerekir” diyor.

Carbon Tracker’dan Kıdemli Politika ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Danışmanı Richard Folland ise, COP25’in fazla bir şey başaramayacağını, başarmasının da beklenmediğinden söz ediyor. Folland’a göre Pa­ris Anlaşması’ndan beş yıl sonra ger­çekleşecek, 2020’de Glasgow’daki COP26’nın oldukça önemli bir yeri var. Nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: “Paris Anlaşması’na göre, tarafların gözden geçirilmiş ve daha iddialı emisyon azaltma taahhüdü sunacak olmaları. Bu nedenle Glas­gow, uluslararası toplumun anlaşmanın hedefleri doğrultusunda küresel ısın­mayı sınırlamak için ilerleme kayde­dip kaydetmediğine karar vermek için Paris’ten sonraki ilk uygun fırsat ola­cak. Buradaki kilit faktör, siyasi koşul­ların BM İklim Zirvesi’ndekinden daha uygun olup olmadığı olacak. ABD’deki politik durumun da çok önemli olacağı­nı eklemeliyim”.

Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan düşünce kuruluşu E3G’de (Third Generation Environmentalism) iklim diplomasisi, risk ve güvenlik alanlarında politika danışmanlığı görevini yürüten Jennifer Tollmann ise COP25’in, 2020’de hedef politikaları oluşturmanın anahtarı olacağından bahsediyor. Hükü­metlerin Paris sürecine yatırım yapma­ya devam edeceklerini söyleyen Tollmann, “En savunmasız halkların da hedeflere ulaşmada desteklenmesi söz konusu. COP başkanlıklarının (COP25 için Şili* ve COP26 için Birleşik Krallık), COP26’da başarılı olmak için gereken kapsamlı diplomasiyi yönetmek de da­hil olmak üzere bir planı olmalı” diyor.

*Bu görüş EKOIQ’nun 85. sayısından alınmıştır. Röportajın gerçekleştirildiği tarihte COP25’in Şili’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu.