;
Ekonomi

Çin’in Enerji Yatırımlarının Yüzde 55’ini Güneş Oluşturdu

Geçtiğimiz yıl içinde yeni eklenen fotovoltaik tesislerin ürettiği elektrik 53 milyon kilovata ulaştı.

Yenilenebilir enerjide dünya lideri olan Çin, fotovoltaik (güneş panelleri) yoldan elde ettiği elektrik üretimi endüstrisinde sağladığı yeni önemli ilerlemeler sayesinde, 300 milyon kilovatı aşkın bir kurulu kapasiteye kavuştu. Ulusal Enerji İdaresi bu hacmin Çin’i arka arkaya yedinci yıl dünyanın bu alanda birinci sırasında konumlandırdığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl içinde yeni eklenen fotovoltaik tesislerin ürettiği elektrik 53 milyon kilovata ulaştı. Yine geçen yıl, kurulu güneş enerjisi kaynaklı elektrik kapasitesi 107,5 milyon kilovat çoğaldı ki, bu da toplamın üçte birine denk düşüyor. Öte yandan bu hacim, geçen yıl boyu yeni eklenen elektrik üretimi içinde %55’lik bir pay tutuyor.

Güneş enerjisiyle elde edilen elektrik, ülkenin hanelerinde, 2021 yılında yaklaşık 21,5 milyon kilovatlık bir kapasiteyle büyüme hızını sürdürdü.