;
İklim Panosu Politika

Akbelen Ormanı Davasında Bilirkişi Keşfi 1 Mart’ta Yapılacak

Mahkemece ataması olmadığı halde keşif heyetine başkanlık yapan hakimin hakaretleriyle “sakatlanan” bir önceki keşfin ardından, Akbelen Ormanı davasının yeni bilirkişi keşfi 1 Mart’ta yapılacak.  

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) Muğla Milas’taki iki termik santralına kömür sağlamak amacıyla genişletilmek istenen kömür madeni sahasının İkizköy mahallesindeki Akbelen Ormanı’nı yok etmemesi için İkizköylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında, şirkete Akbelen Ormanı’nda maden işletme izni veren Tarım ve Orman Bakanı imzalı kararın iptali için açılan dava devam ediyor. Davanın tekrarlanacak bilirkişi keşfi 1 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da İkizköy’de gerçekleştirilecek.

780 dönümlük ormanlık alanda maden sahası işletme izni veren karar normal uygulamada Orman Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. Ancak daha önce de endüstriyel plantasyon yapılacağı gerekçesi ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nce kesilmeye çalışılan Akbelen Ormanı, İkizköylülerin yürüttüğü yoğun hukuki ve fiili mücadele sonucu kesim programından çıkarılmıştı.

Akbelen Ormanı ÇED Yapılmadan Maden İşletmesine Açılmak İsteniyor 

YK Enerji, %50 LİMAK, %50 IC İÇTAŞ ortaklığında kurulu bir şirket ve 2014 yılındaki özelleştirmeyle Yeniköy  ve Kemerköy termik santrallarının yanı sıra 230 bin dönümlük bir alanı kapsayan kömür madeni ruhsatlarının da işletme hakkını devralmıştı. Özelleştirme esnasında işletme hakkı devralınan beş ayrı ruhsat, son olarak 2018 yılı Aralık ayında tek bir ruhsat altında toplandı. 86541 erişim numaralı ruhsatın altında birleştirilen üç saha ÇED’e tabi olmasına rağmen, diğer iki ruhsata ÇED Yönetmeliği Geçici 2. ve 3. Maddeler kapsamında tanınmış olan ÇED muafiyeti, 230 bin dönümlük alanın tamamını kapsıyormuş gibi işlem görüyor. Bu nedenle Akbelen Ormanı da ÇED sürecine tabi tutulmadan sadece ilgili kamu idaresi tarafından verilen bir izinle maden işletmesine açılmaya çalışılıyor. KARDOK Derneği’nin ÇED muafiyetinin hukuksuz uygulamasına dair de ayrıca açtığı bir dava devam ediyor.

7 Eylül’de Sakatlanan Keşfin Tekrarı Yapılacak

Daha önce Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 7 Eylül’de düzenlenen bilirkişi keşfinde, mahkemece ataması olmadığı halde bilirkişi keşif heyetine başkanlık yapan hakim, davacı İkizköy KARDOK Derneği avukatlarına ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile davacı uzmanlarına söz hakkı tanımamış, avukatlara ve uzmanlara hakaret içeren sözler sarf ederek keşfin “sakatlanmasına” neden olmuştu. KARDOK avukatlarının reddi hakim ve keşif iptali taleplerine mahkeme olumlu yanıt vermemiş, sonuçta ortaya çıkan bilirkişi raporu ise bilimsel dayanaktan yoksun olması, kanıtların eksik değerlendirilmesi gerekçeleri ile yeniden itiraza konu olmuştu.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, 7 Aralık’ta verdiği ara kararda, sakatlanan bilirkişi keşfinde görevli naip üyeleri görevden alarak yeni bir naip üye atanmasına, keşfin tekrarına ve bu keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporuna dair işlemler tamamlanıncaya kadar, iptali istenen maden işletme izninin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Avukat Arif Ali Cangı: Akbelen Ormanı İkizköylülerin Kararlı Tavrı ile Yaşayacak

İkizköylülerin ve KARDOK Derneği’nin avukatlarından Arif Ali Cangı, 2019 yılından beri devam eden Akbelen Ormanı mücadelesinde belirleyici olanın İkizköylülerin ve onların dostları yaşam savunucularının ormanı ve yaşamı korumaktaki kararlı tavrı olduğunun altını çizdi. Cangı bugüne kadar gelinen hukuki süreci şöyle değerlendirdi: “Kararlı mücadele ve kamuoyunun mücadeleyi sahiplenmesi sonucunda, Mahkeme 12 Ağustos 2021’de geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararından sonra mahallinde yapılan keşifte Türkiye yargı pratiğinde kara bir leke olarak anılacak olaylar yaşandı. Yargıç da bilirkişiler de güven kaybına uğradılar. Maden mühendisi ile Biyolog bilirkişiler Akbelen Ormanı’nın feda edilmesinin kamu yararına olmayacağı görüşünü bildirdiler. Buna rağmen yıllar önce Bergamalıların dediği gibi ‘karıncanın kardeşleri vardı’; Akbelen’e ve onun savunulması direnişine sahip çıktılar. Mahkeme, kara leke keşfi yok saydı, yeniden bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden keşif kararı verdi, bunun yanı sıra daha önce verdiği geçici yürütmeyi durdurma kararının devamına da karar verdi. Bu karara davalı taraf itiraz etti, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi 27.12.2021 tarihli kararı ile itirazı reddetti.

Akbelen ormanını vermeyecek binlerce yaşam savunucusu ve yürek var. Bir de kesinleşmiş yürütmeyi durdurma kararı. Termikçiler boşuna uğraşmasınlar. Işıkdere’yi arazileri, evleri ile tarihi kalıntılarını kömür karasına boğdular ancak #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz! Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz: Asıl görevinize dönün, sizin varlık nedeniniz ormanları peşkeş çekmek değildir, korumakla görevlisiniz. Akbelen için verdiğiniz maden işletme iznini geri alın, yangından kurtulan ormanlardaki tahsislerin tamamını kaldırın, yoksa bu coğrafyada yaşanacak bütün felaketlerden tarihsel ve hukuksal sorumluluğunuz olacak.”