;
Ekonomi

BM: İklim Krizinin Mali Yükü Kadınları Daha Çok Etkiliyor

tarım

BM’nin yeni yayımladığı veriler, kadının aile reisi olduğu kırsal hanelerin, sıcaklık stresi nedeniyle erkeğin aile reis olduğu hanelere göre yaklaşık %8 daha fazla gelir kaybettiğini gösteriyor.

Yeni bir araştırma, kırsal bölgelerdeki kadınların, iklim çöküşünün etkilerinden, gelişmekte olan ülkelerdeki erkeklere kıyasla çok daha fazla ekonomik kayıp yaşadığını ve aradaki farkın daha da açılacağını gösteriyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı verilere göre, kırsal bölgelerde kadının aile reisi olduğu haneler, sıcak stresi nedeniyle gelirlerinin erkeğin reis olduğu hanelere göre yaklaşık %8 daha fazlasını kaybediyor ve sel olduğunda gelirlerindeki azalma, erkeklerin yaşadığı kayıptan yaklaşık %3 daha fazla.

Dünyanın düşük ve orta gelirli ülkeleri arasındaki fark, her yıl kadınların sıcak stresi nedeniyle kaybedilen fazladan 37 milyar dolar ve sel nedeniyle kaybedilen fazladan 16 milyar dolar anlamına geliyor.

Araştırmacılar, uzun vadeli ortalama sıcaklıklardaki 1 derecelik artışın, erkeğin reis olduğu hanelere kıyasla kadının reis olduğu hanelerin gelirlerinde yaklaşık üçte birlik bir azalmayla ilişkili olduğunu tahmin ediyor.

Rapora göre çocuklar ve kadınlar aşırı yüksek sıcaklıklar etkili olduğunda daha fazla çalışmak zorunda kalıyor; kırsal bölgelerde çocuklar ortalama haftada yaklaşık bir saat fazla çalışıyor.

FAO’nun kapsayıcı kırsal dönüşüm ve cinsiyet eşitliğinden sorumlu direktör yardımcısı ve raporun ortak yazarlarından Lauren Phillips, hükümetlerin kadınları dezavantajlı hale getiren faktörleri hesaba katmadığını ve iklim yardımının bu sorunları çözecek şekilde hedeflenmediğini söyledi. Phillips’e göre rapor bunu açıkça ölçen ilk çalışma niteliğinde.

“Bu cinsiyet farkının GSYH büyümesi üzerinde çok dramatik bir etkisi olabilir” derken şöyle devam etti: “Kadınlara odaklanarak 45 milyon insanın gıda güvensizliğini azaltabilirsek, küresel çapta GSYH’yi %1 artırabiliriz.”

Küresel ölçekte iklim finansmanının %2’den azının küçük ölçekli gıda üreticilerine ulaştığı tahmin ediliyor. İklim krizinden kadınlar erkeklerden daha fazla etkileniyor çünkü etkiler, arazi kullanım hakkı eşitsizliği ve kadınlara yönelik ekonomik fırsatların eksikliği gibi mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştiriyor. Kadınlar ayrıca su, yakıt ve yiyecek sağlama yükünün daha fazlasını üstleniyorlar.

Phillips, hükümetlerin ve bağışçıların yardımların daha iyi hedeflenmesiyle bu sorunları çözebileceklerini söyledi: “Kadınları güçlenmelerini sağlayacak ve iklim finansmanını kadınlara yönelik hedeflemenin daha büyük faydaları var. Yatırımdan çok daha yüksek getiri elde etmek için bilinçli olarak buna odaklanmamız gerekiyor.”

Araştırmacılar, 24 düşük ve orta gelirli ülkede 950 milyondan fazla insanı temsil eden 100 binden fazla kırsal haneden elde edilen sosyoekonomik verileri analiz etti.

Bu, kadınların ve savunmasız kişilerin iklim krizinin etkilerinden orantısız bir şekilde zarar gördüğünü gösteren giderek artan sayıda araştırmaya katkıda bulunuyor. Raporda ayrıca yaşlı insanların, aşırı hava koşullarının etkilerinden kaçmak için daha fazla hareket etme fırsatına sahip olabilecek gençlere göre daha fazla etkilenme eğiliminde olduğu ve halihazırda yoksul olanların, yüksek gelirli olanlara göre daha savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Rapor aynı zamanda, yoksul hanelerin, sel ya da aşırı sıcaklıklar nedeniyle daha iyi durumdaki komşularına göre ortalama %5 daha fazla kayıp yaşadığını da ortaya koydu.

Phillips şunları söyledi: “İklim değişikliğinin kırsal kesimdeki yoksulları tarıma daha bağımlı hale getirdiğini bulduk. İklim değiştikçe tarım daha da zorlaşacak.”

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi