fbpx
Politika

BM: İklim Krizi 21. Yüzyılın En Büyük Sorunu

Michele Bachelet, Presidente of Chile speaks during Special Session of the Human Rights Council. 29 March 2017.

İklim krizi, şiddeti ve siyasi istikrarsızlığı tetikliyor. Sadece yaşadığımız çevreye korkunç zararlar vermekle de kalmıyor aynı zamanda insan haklarını küresel düzeyde tehdit ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet genç iklim aktivisti Greta Thunberg’e yönelik tehditleri ve özellikle Latin Amerika’da çevre aktivistlerine yapılan saldırıları ve şiddeti kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Amazonlar’daki yangınlar ve ormansızlaştırma nedeniyle bölgedeki yerel halkın yaşam mücadelesini ve küresel ısınma kaynaklı iç savaşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bachelet ayrıca, kamuoyunda çok iyi tanınan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’e yönelik ve özellikle Latin Amerika’da çevre aktivistlerine yapılan saldırıları ve tehditleri kınadı.

“Kendi neslinin maruz kaldığı zarara karşı çevre adına mücadele eden Greta Thunberg’e yapılan sözlü tacizi ve çevre aktivistlerine yönelik şiddeti kınıyorum. Çevre aktivistleri tarafından dile getirilen talepler zorlayıcı ancak onlara saygı duymalı, onları korumalı ve taleplerini yerine getirmeliyiz” dedi.

Bachelet, Cenevre’de gerçekleşen BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda “Dünya şu ana kadar insan hakları ekseninde bu büyüklükte bir tehdit ile karşı karşıya gelmemişti” dedi. “Bütün ülkelerin ekonomileri, kurumsal, politik, sosyal ve kültürel hayatın bütün kesimleri, vatandaşların hakları ve gelecek nesiller bu durumdan etkilenecektir” diye uyardı.

Konseyin 42. oturumu Dorian Kasırgası sonucu hayatını kaybeden 44 kişi ve yıkılan evler, yaşanamaz hale gelen yerler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla açıldı.

Bachelet, “İklim krizi kaynaklı artan okyanus sıcaklıklarının fırtınaya kazandırdığı korkunç hız, şu ana kadar yaşanan Atlantik kasırgaları arasında en korkunç olanıydı” dedi.

Bahamalar gibi alçak rakımlarda bulunan küçük adalar iklim krizinden oldukça fazla etkileniyor ve suya, sağlığa, hijyene, gıdaya, yeterli barınma imkanına ve işe ulaşım gibi temel insan haklarından en önce yoksun kalanlar oluyor. Bachelet, iklim krizini yavaşlatmak adına uluslararası bir eylem çağırısında bulundu.

Bachelet ayrıca Amazonlar’daki ormansızlaşmanın korkunç hızla ilerlemesine dikkat çekti ve “Yağmur ormanlarında devam eden yangınların bütün insanlık üzerinde geri dönülemez etkileri olacak ama bundan en çok o bölgede yaşayan kadınlar, erkekler ve çocuklar etkilenecek” dedi.

İç Savaşların %40’ı Çevresel Bozulma Kaynaklı

Bachelet, Bolivya, Paraguay ve Brezilya’daki yetkililere kalıcı çevre politikalarını uygulamaları konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta, Brezilya halkının haklarının ihlal edildiğini söylemesi üzerine Bolsonaro, Bachelet’ye kendi iç işlerine karıştığı suçlamasında bulunmuştu.

Bachelet, iklim krizinin dünyada güvensiz bir ortamı tetiklediğinin de altını çizerek, bir BM araştırmasına göre geçen 60 yılda iç savaşların %40’ının çevresel bozulma sebebiyle gerçekleştiği verisini paylaştı. Afrika’da Sahra Çölü’nün kuzey bölümündeki yarı kurak bölgede bulunan kıt kaynaklar üzerinde bile rekabet yaşandığı vurgulayan Bachelet, bunun etnik gerilimleri, şiddeti ve politik dengesizliği tetiklediğini söyledi.

 

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

1 yorum

Yorum yazmak için tıklayınız.

 • İklim konusunda 10 yıldan beri büyük çaba gösteren bir şirketiz. Patentli ve TUBİTAK TEYDEP VE TAGEM BAŞARILI BİR FİRMAYIZ. WEB SAYFAMIZI VE AŞAĞIDA HEWLET FONUNA GAYEMİZİ VE TALEPLERİMİZİ İÇEREN YAZIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİNİZDEN EMİN BULUNMAKTAYIM. SONUCUN BİLDİRİLMESİNİ RİCA EDERİZ. SAYGILAR

  TREATMENT, FERTİLİZER, CHEMİCELS, MİNREARAL CO.

  FLUE GAS TREATMENT AND CLEAN TECHNOLOGY WİTH FERTİLİZER PRODUCTİON CO.
  TEMİZ TEKNOLOJİ İLE BACA GAZI ARITIMI VE GÜBRE ELDESİ
  PROJEMİZİN SONUÇLARI : RESULTS OF OUR PROJECT :

  STOP AİR POLLUTION STOP WATER POLLUTION STOP SOIL CONTAMINATION
  HAVA KİRLİLİĞİNE SON SU KİRLİLİĞİNE SON TOPRAK KİRLENMESİNE SON

  STOP CO2 EMİSSIONS STOP SOIL DEGRADATION STOP SOIL BARRENNES
  CO2 EMİSYONLARINA SON TOPRAK BOZULMASINA SON TOPRAK ÇÖLLEŞMESİNE SON

  HEWLET FONU DİREKTÖRLÜĞÜNE
  ANKARA, 22.08.2019

  DÜnya ‘nın en Büyük Yardım ve Hibe Fonlarını bünyesinde barındıran HEWLET FONUNUN; Dünya İklim Değişikliği ve BM COP 21 Paris İklim konferasının devamı olan çalışmalarını, yakından takip eden ve bu toplantılara katılarak Sunum yapan bir Kuruluşuz.

  30.11.2105 ila 11.12.2105 tarihleri arasındaki Paris Toplantısında Buluşumuz olan PATENT ‘Lİ;
  „ TEMİZ TEKNOLOJİ İLE BACA GAZI ARITIMI VE GÜBRE ELDESİ „
  Başlıklı TUBİTAK TEYDEP ve TAGEM Projelerimizden de bahsederek, İklim Değişikliği ve CO2 salımı konusundaki Başarılarımızı Sizlerin ve Dolayısıyla, Dünya Kamuoyunun bilgisine sunmayı arzu etmekteyiz.

  Bu arada, Avrupa Yatırım Bankasının, Ocak/2019 tarihli yayınında; Borç Verme Politikalarında ve Hibelerde, İklim Proplemlerine öncelikle destek verilmesi prensip olarak benimsenmektedir.

  Aynı durumun, HEWLET Fonunda da artarak devam ettiğini yayınlarınızdan ve WEB Sitenizden öğrenmiş bulunmaktayız.

  Nitekim, HAWLET FONUNUN WEB sayfasında Gözlemlediğimiz Hedeflerinizi ve Prensiplerinizi aşaüıda sıraşamak ve faydanalnmak arzu ve kararındayız. Şöyleki;

  HEWLET VAKFI ‘nın Hedefleri :
  İklim değişikliği, günümüzün belirleyici konudur. Her türlü hayırseverliğin, sağlığın iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, kıtlığın azaltılması, barışın sağlanması ya da sosyal adaletin ilerletilmesi gibi sorunların çözümü için uğraştığı acil bir küresel krizdir. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için Hewlett Vakfı, enerji kaynaklarının temiz ve verimli olmasını ve küresel ortalama sıcaklık artışının 2 ° C’nin altında tutulduğundan emin olmak için çalışmayı desteklemektedir.
  Hewlett Vakfı, sera gazı emisyonlarını azaltarak, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden ve insanın acı çekmesinden sakınmak için çeşitli stratejilere birkaç yıl yatırım yapmaktadır. Hibe alanlarımız enerji üretimini temizlemeyi, daha az petrol kullanmayı, enerjiyi daha verimli kullanma, ormanları koruma, CO2 olmayan sera gazlarını ele alma ve iklim dostu yatırımları finanse etmeyi hedefliyor. Hibe vermemiz, yüksek enerji talebi ve hızla büyüyen enerji talebi veya yüksek ormansızlaşma oranları ile gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerde odaklanmıştır.
  HEDEFLER :
  Aşağıdaki temel mantık, hibe verme sürecimize rehberlik etmektedir:
  1. Yardım paralarımızı iklim değişikliğini hafifletmeye odaklamalıyız. Etkili azaltma penceresi hızla kapanıyor ve daha fazla toplum gelecekteki ısınmayı azaltabilir, daha az adapte olması gerekecek.
  2. Sera gazı emisyonlarını azaltmanın en etkili yolu, dünyanın en çok yayılan ülkeleri ve bölgelerinde, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Hindistan’daki ilerlemelerin desteklenmesine odaklanmaktır. Bu bölgeler, diğer ülkelere yayılma etkileri için hem en büyük potansiyel kazançlara hem de fırsatlara sahiptir.
  3. Bu ülkeler ve bölgeler dahilinde, elektrik ve ulaştırma dahil olmak üzere en çok yayılan sektörlere ve sektörlere, ayrıca endüstriyel süreçlere, yapılı çevreye ve ormanlara ve arazi kullanımına odaklanmalıyız.
  4. Hayırseverlik, analiz, savunuculuk, iletişim, teknik yardım, inovasyon, iş sektörünün katılımı, kamu-özel ortaklığı ve kamu desteği oluşturma ve politika değişikliği için yapılacak iradeyi bir araya getirerek emisyon azaltımlarını hızlandırabilir. Bu çalışma büyük ölçüde ulusal ve uluslararası anlaşmalar için destek içerir.
  5. Düşüncemizi değiştirmedikçe, ihtiyacımız olan dramatik emisyon azaltımları mümkün olmayacaktır. Bugünkü emisyonumuzu azaltan ve iklim sorununu hafifletmek için gerekli olan uzun vadeli, artırılmış adım değişikliklerini belirleyen yakın vadeli ve artan çabalar konusundaki şu andaki odağımızın ötesine geçmeliyiz. Bunu yapmak için, geleceğe daha çok baktık – 2025 ya da 2030 yerine 2050’ye kadar, ve şunu sorduk: Enerji ve ekonomik sistemlerin 2050 yılında 2 ° C’nin altında bir performans elde etmek için neye benzemesi gerekiyor? Ve hayırseverlik bu geçişi nasıl destekleyebilir?
  Bu prensiplerinize göre, uygulacak esasların birçok bölümünde, İklim konusuna öncelik verilmesi, bu İklim ve Isı kontrolunun sağlanması ve Dekabonizasyonun da değerlendirildiği görmek, Bizleri çok memnun etmiştir. Bu konuda, geniş desteklerin uygulanacağı da belirtilmetedir.

  Ayrıca, iklim konusunda Fosil Yakıtlarla çalışan Termik Santrallerin Bacalarından Doğaya salınan kirleticilere de geniş bir yer ayrılmakta ve zararların giderilmesi de destekler arasında gösterilmektedir.

  2006 yılında Çevre Proplemlerini önlemek amacıyla kurulan HAK 2 Arıtım, Gübre, Kimya, Maden. Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimiz; İmalat Sektöründe teknolojik ürün üreten ŞİRKETİMİZ hakkındaki Detay bilgileri; http://www.hakiki.com.tr adlı WEB sayfamızın incelenmesi halinde, değerlendirilebilir.

  Kömürle çalışan Termik Santrallerin Baca Gazlarında bulunan Kirlerticilerin arıtılmasına yönelik buluşumuz; Sözleşmeli Ortağımız Zirat Mühendisi ve Çevre Masterine sahip, Sayın Selami BEKMEZCİ tarafından T.C Patent Enstitüsü Patent Daire Başkanlığından TR 2003 01732 No: ile alınmış ve 4 yıl süre ile incelemesi de Danimarka Patenet Ofisinde tamamlanmış ve 20 yıllık Patent alınmıştır.

  7091009 Proje numaralı TUBİTAK TEYDEP PROJEMİZİN SONUNDA; Baca Gazlarındaki Kirleticilerden,

  SO2 gazları % 98 oranında
  NOX „ % 70 „
  CO ve CO2 gazları % 70 „
  VOC lar (21 Çeşit) % 15-65 „
  P.M (Uçucu nitelikte) % 65 „
  Elektrik kullanımında % 15 – 20 „ tasarruf
  Ve su sarfiyatında da % 80 ‘ e varan tasarruf ile

  Arıtılmakta ve ORGANOMİNERAL GÜBRE ELDE EDİLMEKTEDİR.

  Bu kirleticiler arasında bulunan CO ve CO2 gazları, uygulanan proses sonucunda; BİKARBONT haline dönüşmekte, Bitki ve Ağaçların Güneşin yapraktan köke ulaştırdığı BİKARBONAT Buluşumuz ile, Bu Kirleticiler 2 saniye gibi bir sürede BİKARBONAT haline dönüşmekte ve KARBON DÜNYASI OLAN Bitkilerdeki Verimlilik de, BİRKAÇ MİSLİNE ÇIKMAKTADIR.

  Öte yandan, bilindiği üzere AR-GE çalışmaları durmaz devam eder. Bu amaçla, yapılan Prosesde kullanılan ve Dünya Rezervinin % 75 !i Türkiye‘de bulunan bir minerale, yeni bir mineral daha eklenmesi sonucu; Kirleticilerin ARITIMINDA; % 100 e ulaşılmıştır. Böylece, Prosesde kullanılan Linyit Kömürü Bünyesindeki, 32-34 çeşit mineral de Gübremiz Bünyesinde yer almakta , Gübre Fonksiyonun ve etkisinin artmasına sebap olmaktadır.
  Projemizin tanıtılması amacıyla, 11.06.2013 günü ANKARA ‘da toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyimim 26.ncı Toplantısına katılan Başbakanımız (Halen TÜRKİYE CUMHURBAŞKANIMIZ) Sayın Recap Tayyip ERDOĞAN Beyefendi‘ nin Başkanlığında toplanan ve 9 Bakanımızın da katıldığı Projemiz;
  „Termik Santral Baca Gazı Arıtım Teknoljilerinde Yerli Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin gelştirilmesi; „

  (MİLKAS) (2013/205) Başlığı altında kesin destek almıştır. Sorumlu kuruluş olarak da TUBİTAK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlendirilmiştir. Diğer Bakanlıkklar da Emisyonların düşürülmesi gibi G;NCEL, Büyük ve Ayrıntılı görevler verilmiştir

  Projemizin uygulanabilmesi ise, Ancak Gübremizin Tarımda kullanılabilirliğinin ispatı ile netleşeceğinden; 2013 yılında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın MEHDİ EKER Beyefendiden yardım talep edilimiştir.

  Sayın Bakan, TAGEM Genel Müdürü Doç.Dr Mahsun BUDAK ‘a bizzat telefon ederek TAGEM Projemizin hemen başlatılması talimatını vermiştir.

  TAGEM PROJEMİZ Selçuk Üniversittesinin Önderliğinde, Ankara ve Zirvekent Üniversitesinden yetkili Profesörlerin ve Proje Sorumlusu Ziraat Y. Mühendisi ve Çevre Lisansına sahip Selami BEKMEZCİ ile Tarım Bakanlığından Makina Mühendisi Haydar POLAT ve Halil KAZAZ’ ın Koordinatörlüğünde (TAGEM / 13 / AR-GE / 44 numaralı TAGEM 2,5 yıl devam etmiş ve 01.07.2015 tarihinde Başarı ile tamamlanmıştır.

  BU TAGEM raporunda; ayrıca, Arıtım sonucu elde edilen ORGANAMİNERAL GÜBREMİZİN, aynı zamanda BİR TOPRAK ISLAH MADDESİ OLDUĞU da tespit edilmiştir. Böylece, GÜBRE Çölleşmiş ve Kuraklaşmış toprakların Islahında da kullanılan bir ürün Özelliğine de sahiptir. Böylece, Özel bir Ürün Elde edilmiştir.

  Detaylar; WEB Sitemizde ( http://www.hakiki.com.tr ) kayıtlıdır.

  Bu başarımızı takiben, 20.10.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvurulmuş ve Bakanlık 17.11.2015 gün ve BÜGEM 70390991-155-02-01-03/36009 sayılı yazısı ekinde 16.11.215 gün ve 1139 sayılı ORGANOMİNERAL GÜBRE LİSANS VE TESCİL BELGELERİNİ, Şirketimize göndermiştir.

  Böylece, Patent ve TUBİTAK TEYDEP Projemizin TAGEM Projesi ile birlikte değerlendirilmesi ve Organomineral Gübre Lisansımızın ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN UYGULANABİLİRLİĞİNİN dikkat alınması gerektiği kanısındayız.Yani 16.11.2015 tarihinden itibaren gerçerlilik yürürlüktedir.

  Organomineral Gübremizin kullanılabilirliğini ve Seralarda ve diğer tarım alanlarda kullanılmasını temin amacıyla, Seralara ve yine diğer kullanım alanlarına da bedelsiz olarak denemeler yaptırılmış ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Halen, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLE BU ÜNİVERSİTENİN TEKNOKENT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇALIŞMALARA DA BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.

  Öte yandan, Bu Başarılarımızı takiben Şehircilik ve Çevre Bakanlığına başvurulmuş ve Projemizin en büyük buluşunun CO ve CO2 gazlarını arıtması ve bunları BİKORBONT halinde bitkilere kökten ulaştırması da belirtilerek BAT SEVİLLA ‘daki AB Büyük Yakma Tesislei Projesinin ( 600 Sayfalık bir Kaynaktır.) Teknik Esaslarına dahil edilmessi talep edilmiştir.

  Bu talebimiz üzerine, BARSELANO ‘daki, SWİCTH MED CONNECT Toplantılarına katılmamız önerilmiş ve Projemizde görevli iki Profesör dostumuz ile Barselano ‘da sunum yapılmış ve AKDENİZ ÜLKELERİNE İKLİM VE ARITMA konularında, Patentli Buluşumuz ile ilgili Bilgiler sunulmuştur. Bu toplantıya çeşitli ülkelerden geleen BM Yetkilileri de katılmuştır. Bu toplantıya, BAT SEVİLLA Görevlileri katılmıştır.

  Daha sonra, Termik Santrallerin Bacalarından çıkan CO ve CO2 gazlarını % 70 nispetinde arıtan bu buluşumuzu, Dünya Kamu Oyuna sunmak üzere, BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 30.11.2015 İLA 11.12.2015 Tarihleri arasında PARİS ‘de toplanan COP 21 DÜNYA İKLİM KONFERANSINA Türkiye Delegasyonuna dahil olarak Şirketimiz adına katılan Genel müdür HALİL KAZAZ TARAFINDAN, ekli broşür İLE sunumlar yapılmıştır. PROJEMİZİN TANITIMI VE İŞLERLİĞİ İÇİN BUGÜNE DEĞİN 1,3 MİLYON AVRO ‘ya yakın BİR SARFİYAT DA YAPILMIŞ bulunmaktadır. Bu da Dar İmkanlara Sahip Şirketimizi sarsmıştır. Bu nedenle, Sayın HEWLET Vakfınızın Hibe Desteklerine muhtacız.

  Ancak, imkanları kısıtlı olan Şirketimizi başlagıçta kurduğu 350 KW/h lık Mini Termik Santralın daha büyük kapasitedeki bir yensini kurup, Dünya Kamu Oyunun görüşlerine sunma imkanı bulunamamıştır.

  2015 yılında Elektrik Üretim. A.Ş. ye ait Linyit Kömğrğ ile çalışan TUNÇBİLEK Termik Santralının 65 MW/h lık ünitesinde arıtma sisteminin kurulması daveti alınmışsa da, Bu Santralın özelleştirilmesi nedeniyle, uzun süren çalışmalarımızdan sonuç alınamamıştır.

  2017 yılında Almanya ‘nın BONN Kentinde toplanan COP 23 Dünya İklim Konferansı nedeniyle, Bu Toplantıya katılan ve DÜNYA KAMU OYUNA Beyanat veren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye ‘nin İKLİM Başmüzakerecisi Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR ‘ın müşterek Beyanatındaki konuların tam cevabı, Patentli Buluşumuzun ve uygulamamızın detayında bulunmaktadır.

  Nitekim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdığımız 28.12.2107 tarihli yazımıza verdiği 08.01.2018 gün ve 99804104-125.07-E.2661 sayılı yazısı ile Patentli Baca Gazı Buluşumuzun,
  „ Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Mevcut En İyi Teknikler (MED-BAT) Refrans Dokümanlarını (BRef) temel alan Bir çevresel izin sistemi içermektedir, denilmekte ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center (JRC)- İleri Teknoloji Çalışmaları Enstitüsü (İnstitute for Prospective Technolgical Studies (IPTS) Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Birimi _ Avrupa İPPC Bürosu (EIPPCB) koordinasyonunda hazırlanmaktadır. „
  denilmekte ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 25.05.2016 tatihli ve 2498772280.E.15193 sayılı yazısı ile, Söz konusu sistemin. 22 MWH. Lık Soma Termik Santralında denenmesinin faydalı olacağı hatırlatılmış ve uygulamaya başlanması da istenmiştir.

  Şehircilik ve Çevre Bakanlığınca BAT SEVİLLA ‘dan gelen talimet gereğince, büyük bir Termik Santralde deneme yapılarak sonucundan haberdar edilmeleri halinde, gelip inceleme yapacaklarını ve karar verip Tüm Dünyadaki Termik Santrallerde uygulanmasını tavsiye edeceklerini de bildirmişlerdir.

  Şirketimiz ‘ de GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİMİN VE BAĞLI TEKNOKENT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN katkılarıyla, Arıtma Sistemimizi deneyecek ve Dünya Patenti Alma Başarımızı da Onaylatmak imkanı bulabileceğiz.
  Bu nedenlerle, Sayın VAKFINIZIN HİBE DESTEKLERİNE ihtiyacımız bulunmaktadır.. TUBİTAK PROJESİ UYGULMASI SIRASINDA KURDUĞUMUZ 350 KW/H LIK ARITMA TESİSİMİZ FAALDİR VE RESMİ EKLİDİR.

  Şirketimiz, şimdi Sayın VAKFINIZIN PROJEMİZE DESTEK KARARI DOĞRULTUSUNDA; en az 5 İLA 20 MW/H lık bir Linyit Kömürü ile çalışacak bir Termik Santral Kurmayı hedeflemekte ve Baca Gazının arıtılması sonucu elde edilecek ORGANOMİNERAL Gübrenin Pazarlanmasını Planlamakta ve YÖRENİN ENERJİ İHTİYACININ KARŞILAMASI DA HEDEFLEMEKTEDİR. AYRICA, ÇEVRENİN ISITILIP – SOĞUTULMASI, SICAK VE SOĞUKSU SAĞLANMASI DA PLANLANMAKTADIR.

  Dünya ‘daki Hava Kirliliğine son vercek ve Tüm Kirleticileri arıtarak ORGANOMİNERAL GÜBRE haline getiren İLK PATENTLİ BULUŞTUR.

  BU KONUDA, SAYIN VAKFINIZA VEYA YETKİLİ TEKNİK ELEMANLARINIZA GEREKEN TÜM DETAY BİLGİLERİ SUNMAYADA AMADEYİZ.

  AYRICA, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı’nın araştırma kolu olan Mauna Loa Gözlemevi’nin raporu, atmosferdeki karbondioksidin milyonda 415.26’ PPM çıkarak daha önce kaydedilen 413 ppm oranını aşarak, tarihte ilk kez bu kadar arttığını belgeliyor. Normal en yüksek seviye ise, 350 ppm geçmeyecektir. Dünyamız Isısının, 2o C dereceyi aşmamsı da hedeflenmektedir.

  Karbondioksit molekülleri dünyadan yükselen güneş ışıklarını kıstırarak uzaya gitmelerini engelliyor ve ısıyı dünyaya geri yansıtıyorlar. Atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi küresel ısınmanın ana sebebidir.

  Bu şekilde dünya, güneş ışığından ziyade, kendi yansıttığı ışıklarla ısınmış oluyor. Bu da SERA Etkisine yol açıyor ve dünyanın gereğinden fazla enerji yakmasına da sebep oluyor.

  Bütün Dünya ‘da ve Bu arada VAKFINIZIN görüşlerin hemen hemen Büyük Bölümüne, İklim Raporunda yer verilmekte ve her geçen gün Kasırga, sel felaketleri, Dolu, Aşıırı Yağışlar ile fırtınalar gibi Meteorolojik üzücü olaylar gözlenmkte ve yaşamaktayız. Yıllardan beri, görmediğimiz sıcak havalar ile birlikte Aşırı Yağışları ve Yıldıdmları da bir arada görmekteyiz. DÜNYADA, Sık sık Ölümlü Facialar da yaşanmaktadır.

  Birleşmiş Milletler 2015 yılı Raporunda; mevcut bozulma oranlarında tüm Dünyadaki Toprakların 60 yıl içerisinde yok olacağını ve Dünya ‘nın Kendini besleyemeyeceğini belirtmiştir.
  (Kaynak: Scientific Ameriken )

  Öte yandan, Fosil Yakıt kullanan Termik Santrallerin Baca Gazlarının arıtımında kullanılan Mevcut DESÜLFİRİZASYON TEKNOLOJİSİ ile Sadece ve Sadece SO2 gazları % 95 Oranında arıtılmakta ve Santral yanında milyonlarca M2 lik alanda ATIK ALÇI DAĞLARI STOKLANMAKTA VE BU ALANLARDA; HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ ÖNLENEMEMEKTEDİR.

  OYSA, BİZİM PATENTLİ BULUŞUMUZDA; TÜM KİRLETİCİLER % 100 ORANINDA ARITILMAKTA VE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ YANINDA, ORGANOMİNERAL GÜBRE ELDE EDİLMEKTEDİR. ATIK ISISNIN DEĞERLENDİRİLMESİ DE CABASIDIR VE ELEKTRİEK ENERJİSİ KADAR DA DEĞERLİDİR.

  AYRICA, ELEKTRİK TÜKETİMİNDE, % 20 YE VE SU TÜKETİMİNDE DE, % 80 VARAN TASARRUFLAR SONUCU; PROJEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPSAMINDA GÖRÜLMESİ DE GEREKMEKTEDİR. Örneğin, 1.200 MW/h lık bir Termik Santralda,Arıtma Sistemimiz uygulandığında; Eneji TASARRUFU 240 MW/H OLACAKTIRKİ, BU TASARRUFUNDA, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, KANISINDAYIZ.

  BİZİM BULUŞUMUZDA; ATIK YERİNE ORGANOMİNERAL GÜBRE ELDE EDİLMEKTEDİR. ATIK ALANLARINA DA GEREK KALMAMAKTA VE ARSA İHTİYACI MİNİMİZE EDİLMEKTEDİR. ATIK ALANLARIN, SUYU VE TOPRAĞI KİRLETMESİ DE ÖNLENMEKTEDİR.

  DOĞAYA SALINAN KİRLETİCİLERİN % 100 ORANINDA ARITILMASI SONUCU DA; Temik santrallerin HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA VERDİKLERİ ZARALAR DA, ORTADAN KALKACAKTIR. ARITIM PROJEMİZİN, DÜNYA ‘DAKİ TÜM TERMİK SANTRALLERDE UYGULANMASI HALİNDE; METEOROLOJİK OLAYLAR SON BULACAĞI GİBİ, DÜNYA KİMYASAL GÜBRE ÜRETİMİNE GEREK KALMAYACAK VE YERİNİ ORGANOMİNERAL SIVI GÜBRE ALACAKTIR.

  ZARARLI BACA GAZI ATIKLARININ GÜBRE HALİNEE DÖNÜŞÜMÜ; DÜNYANIN EN BÜYÜK BULUŞU OLMASI NEDENİYLE, BİZLERİ HİBE YARDIMLARINIZLA , DESTEKLEYECEĞİNİZDEN DE EMİN BULUNMAKTAYIZ.

  AYRICA, Fosil yakıt kullanan termik santraller Kömüre dayalı enerjinin ancak % 24 ila 25 ini elektrik enerjisine çevrilmekte ve gerisi doğaya salınmakta ve TERMİK SANTRAL Doğayı kirletmeye devam etmektedir.

  Diğer taraftan, Bizim Patentli projemizde; bacadan doğaya salınan TÜM KİRLETİCİLER; TEK PROSESLE ARITILDIĞINDAN, Atık Isıların kullanılması da mümkün olabilecektir.
  .
  BU ATIK ISININ; ŞEHİRLERİN ISITILIP – SOĞUTULMASI, SICAK VE SOÜUK SU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI YANINDA, SERALARFIN ISITILIP SOĞUTULMASINDA DA KULLANILABİLECEKTİR.

  SERALARIN ISITILIP – SOĞUTULMASI DURUMUNDA; SERALARIN, 365 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMASI VE VERİMİNİN DE; BİRKAÇ KATI SEVİYESİNDE ARTACAĞI BİR GERÇEK BİR OLAYDIR.

  HELE, BACA GAZI KİRLETİCİLERİNİN ARITILMASI SONUCU ELDE EDİLEN ORGANOMİNERAL GÜBRENİN KULLANILMASI DA ARTI BİR DEĞER YANINDA, YİNE BİRKAÇ MİSLİNE ULAŞAN ÜRÜN ELDESİNE SEBEP OLMAKTADIR. ÖRNEĞİN; ÇİLEK , SALATALIK VE SAİR ÜRETİMLERDE, 4 MİSLİ ÜRÜN ELDESİ DE GÖZLEMLENMİŞTİR.

  Bu Ürün aynı zamanda TOPRAK ISLAH MADDESİ olduğundan; Çölleşen, Bozulan. Tuzlanan ve sair nedenlerle verim kaybına uğrayan Toprakların ISLAHI da Sağlanacaktır. PROSESİMİZİN FAYDALARI BAŞLIĞIMIZDA DA AÇIKCA BELİRTİLMEKTEDİR.

  BÜTÜN BUNLARIN YANINDA, TERMİK SANTRALLERİN BU ATIK ISISINDAN YARARLANILARAK, EN SOĞUK İKLİMLERDE DAHİ SERALAR KURULABİLİR VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER YAZ-KIŞ ELDE EDİLEBİLİR. ÖRNEĞİN, YILDA 3 SEFER ÜZÜM, MUZ, DOMATES, SALATALIK VE SAİR ÜRÜN ÜRETİLEBİLİR. Soğuk İklimler dahi Bütük Taopraksız Tarım Yapılan Seralar kurulabilir ve 365 gün 24 saat Ürün alınabilir.

  BÜTÜN BU UYGULAMALAR SONUCUNDA; Termik santrallerin % 24 olan verimliliği de, % 90 lar seviyesine yükselebilir. EN ÖNEMLİSİ, BUNLARIN YANINDA HAVA KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKACAKTIR !

  DÜNYA İKLİM SORUNLARININ ORTADAN KALKTIĞINI BİRLİKTE GÖREBİLMEK ÜMİT VE TEMENNİSİ İLE ARZ EDERİZ.

  Nitekim, Alman SİEMENS Firması Düseldorf yakınındaki Termik Santrallerin atık ısısnın; yakındaki yerleşim alanlarının ısıtılması yolu ile Elektrik Verimliliğinin % 61 seviyesine yükselttiği haberini Bizlere iletmekten Mutluluk duymuştu.

  Sayın VAKFINIZDAN RİCAMIZ; ÖRNEĞİN, EN AZ 5 İLA 20 MW/h LIK LİNYİT KÖMÜRÜ İLE ÇALIŞAN MİNİ BİR TERMİK SANTRAL KURMAMIZA VE BU SANTRALIN ATIK ISISI İLE EN AZ 20.000 M2 LİK TOPRAKSIZ TARIM YAPILABİLEN MODERN SERA KURULMASINA VE BACA GAZINDAN ELDE EDİLEN ORGANOMİNERAL GÜBRENİN PİYASAYA ARZEDİLMESİNİ SAĞLAYACAK ÖRNEK TESİSİN, ATIK ISIDAN BİNALARIN VE ÇEVRENŞN ISITILMASINA, İMKAN VERECEK HİBE YARDIMLARINIZDAN DA, YARARLANMAMIZIN SAĞLANMASINI ARZ VE TALEP EDERİZ.

  BU TESİSİ DÜNYADA HAVA KİRLİLİĞİNİN EN YOĞUN ÜŞLEŞERİNDE DE ÖRNEK OLARAL KURABİLİR VE KONUDA ELİMİZDEKİ PATENTİ SAYIN VAKFINIZLA BİRLİKTE KULLANIR VE PAYLAŞABİLİRİZ. KARARI VAKFINIZA BIRAKIYORUZ.

  Bu teklif ve yatırımlerımız; Gebze Teknik Üniversitesi Gözetimi ve İşbirliği Çerçevesinde yapılacaktır. Ayrıca, bu Üniversitenin Teknokent Genel Müdürlüğünün Desteği ile Koordinatörlüğünde ve VAKFINIZ İLE BİRLİKTE Yatırımlar,Gerçekleştirilerek, DÜNYA ‘ ya ÖRNEK olacağız.

  DÜNYA DA BİR İLK OLAN BU PATENTLİ BULUŞUMUZUN, SAYIN VAKFINIZCA DESTEKLENECEĞİNDEN, EMİN OLARAK VE GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KATKISININ SAĞLANMASININ UYGUN GÖRÜLECEĞİ KANAATI İLE, SAYGILARIMIZIN KABÜLÜNÜ ARZ VE TALEP EDERİZ.

  HALİL KAZAZ ARAS KAZAZ SELAMİ BEKMEZCİ

  GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKANI. AR-GE MÜDÜRÜ

  0532 690 1033 0532 6141524 0533 280 3777

  [email protected]. [email protected] [email protected]

  WEB : http://www.hakiki.com.tr

  Ekler ;

  Projemizin Tantım Broşürü.

  Termik Santrallerin Suya, Havaya ve Toprağa verdiği Zararlara ait Doküman.
  Dağııtım:

  1- Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
  2- Gebze Teknik Üniversitesi Teknokent Genel Müdürlüğüne
  3- Eneri ve Tabii Kaynaklar Baknlığına
  4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

  Sunulmuştur.