;
Politika

AB, Sığır Eti ve Kahve İthalatı Yasağıyla Ormansızlaşmayı Durdurmayı Hedefliyor

AB, ormansızlaşmayla bağlantılı malların ithalatını önleyen bir yasa önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, şirketlerden küresel tedarik zincirlerinin ormanların yok edilmesine katkıda bulunmadığını kanıtlamalarını isteyerek ormansızlaşmayla bağlantılı malların ithalatını önlemeyi amaçlayan bir yasa önerdi.

Buna uymayan, bir AB ülkesi şirketi cirosunun %4’üne kadar para cezası alabilir.

AB’nin yürütme organı tarafından önerilen yasa, AB’ye soya, sığır eti, palmiye yağı, odun, kakao ve kahve ile deri, çikolata ve mobilya gibi bazı türev ürünlerin ithalatçıları için zorunlu durum tespiti kurallarını belirliyor.

Pek çok Avrupa şirketi, çevresel suiistimallerin yaygın olduğu ülkelerde faaliyet gösteriyor, ancak halihazırda küresel tedarik zincirlerinde çevreye yönelik riskleri ortaya koymaları ve düzeltmeleri için AB çapında bir gereklilik bulunmuyor.

Çoğu ormansızlaşmadan kaynaklanan arazi kullanımı sektöründen kaynaklanan emisyonlar, fosil yakıtların yakılmasından sonra iklim değişikliğinin ikinci büyük nedeni ve dünya liderleri bu ayki COP26 zirvesinde 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme konusunda anlaştılar.

AB iklim politikası şefi Frans Timmermans, “İklim ve biyoçeşitlilik krizlerine karşı küresel mücadelede başarılı olmak için yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da hareket etme sorumluluğunu almalıyız. Ormansızlaşma yönetmeliğimiz, Avrupa’nın ormansızlaşmaya katkısını en aza indirmeye yönelik vatandaşların çağrılarına yanıt veriyor” dedi.

Yasanın AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, 27 ulustan oluşan AB’de faaliyet gösteren şirketler, belirtilen malların üretici ülkenin yasalarına uygun olarak üretildiğini göstermek zorunda kalacak.

Ayrıca, orada üretim yapmak yasal olsa bile, ürünlerin 31 Aralık 2020’den sonra, ormansızlaştırılan veya bozulan herhangi bir arazide yetiştirilmediğini de ispatlamaları gerekecek.

AB çevre komiseri Virginijus Sinkevičius, “Masaya koyduğumuz ormansızlaşma düzenlemeleri, dünya çapında bu sorunları çözmek için şimdiye kadarki en iddialı yasal girişimlerdir” dedi.

Komisyon, yasanın 2023 yılına kadar geçmesini, büyük şirketlere uymaları için 12 aylık bir uyum süresi, daha küçük şirketlere ise 24 aylık bir uyum süresi verilmesini umuyor.

“İleriye Yönelik Büyük Bir Adım”

Avrupa Komisyonu, yasanın düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini önererek başka mal ve ürünlerin eklenmesini de mümkün kıldı.

Mighty Earth çevre grubunun Avrupa Direktörü Nico Muzi, “AB ormansızlaşmayı önleme yasası taslağı, dünyanın nesli tükenmekte olan ormanlarını koruma mücadelesinde ileriye doğru büyük bir sıçramayı temsil ediyor” dedi.

Ancak savanlar, sulak alanlar ve turbalıklar gibi doğal ekosistemleri dışarıda bıraktığı ve ormanlar için büyük bir risk oluşturan kauçuğu hedef almadığı için yasanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Önerilen yasa, AB’deki şirketlerin satın aldıkları ürünlerin nerede üretildiğini gösteren coğrafi koordinatları toplamasını ve uydu görüntüleri aracılığıyla bu yerleri orman kaybı açısından izlemesini gerektirecek.

STK Fern’in kampanyacısı Nicole Polsterer yasayı memnuniyetle karşıladı ancak şunları ekledi: “Bugün ileriye doğru atılmış büyük bir adım olsa da, bu kusurlu mallar için başka pazarlar var olduğu sürece ormansızlaşmanın itici güçleri kalacaktır.”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, 1990’dan 2020’ye kadar dünya 420 milyon hektar orman kaybetti.