;
Ekonomi

20’den Fazla STK’dan Çin Bankalarına Mektup: “Hunutlu Termik Santralına Destek Vermeyin”

20’den fazla STK, Çin bankalarına, Adana’nın Yumurtalık İlçesi’ne yapılmak istenen Hunutlu kömürlü termik santralına desteğini çekmesi için mektup gönderdi.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu (DAÇE), Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, Greenpeace, 350.org, CAN Europe, HEAL, Ekosfer ve Yuva Derneği’nin de aralarında olduğu 20’den fazla kuruluş Adana’nın Yumurtalık İlçesi’ne yapılmak istenen Hunutlu kömürlü termik santralına desteğini çekmesi için Çin bankalarına mektup gönderdi.

Geçen hafta #AdanayaTemizHava kampanyasını başlatan kuruluşlar, Çin bankalarından kömür yerine temiz enerjiye finansman sağlamasını istedi ve kömür santralının hukuksuzluğuna ve neden olacağı çevresel yıkıma dikkat çekti.

Mektubun imzacılarından Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA) tarafından gerçekleştirilen modelleme çalışmasına göre, Hunutlu Kömür Santralı faaliyette olduğu süre boyunca Adana’da yaklaşık 2000 kişinin erken ölümüne sebep olacak. Bu hesaba Adana ve İskenderun Körfezi’ndeki üç termik santral daha eklendiğinde erken ölüm sayısı 7400’e çıkıyor.

Çin’deki üç bankaya (China Development Bank, ICBC and Bank of China) ve santralın en büyük ortağı Şanghay Elektrik’e gönderilen mektupta santralın insan sağlığına, biyoçeşitliliğe, tarıma ve iklime yapacağı olumsuz etkilere değinildi. Ayrıca, “Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında kilit bir proje” olarak tanımlanan santral projesinin Türkiye’deki mevzuata, uluslararası sözleşmelere ve Çin’in yeşil finans politikalarına aykırı olduğu vurgulandı.

Mektupta yer alan ifadelere göre, santralın inşa edildiği bölge halihazırda yoğun hava kirliliğiyle mücadele ediyor. ÇED Raporu için iki farklı noktada, hava kirliliğinin en az olduğu yaz aylarında yapılan ölçümlerin, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirtiliyor. HEAL’in bulgularına göre 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip Adana’da 2019’da gerçekleşen 30 yaş üstü her 5 ölümden 1’inin hava kirliliği nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Ayrıca Yumurtalık ilçesindeki kanser vakalarının da 2009-2014 arasında beş yılda 11 kat artış gösterdiği vurgulanıyor.

Mektupta öne çıkan bir diğer husus ise, santralın bulunduğu Sugözü Kumsalı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge’ye göre, korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı olması. Santralın inşaatı aynı zamanda IUCN tarafından nesli “tehlike altında” olduğu belirlenmiş yeşil deniz kaplumbağasının yuvalama alanına tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi’ni ihlal ediyor. Projenin ayrıca, hem Çin hem Türkiye’nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 8d, 8k ve 14c maddelerine de aykırı olduğu vurgulanıyor.

Santralın inşaatının durdurulması için imza kampanyası başlatansivil toplum kuruluşları, Çin bankalarından bu projeye desteklerini geri çekmelerini, Türkiye’de sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji yatırımları için destek sağlamalarını talep ediyor.

Yapılan açıklamada kuruluşlar, yerel ve uluslararası düzeyde kömüre karşı tepkiler sebebiyle Kasım 2015’te Fransız elektrik şirketi Engie’nin Yumurtalık’ta başka bir kömür santralını iptal ettiğini belirtiyor ve İskenderun Körfezi’nde Hunutlu Termik Santral alanına 20 km mesafede bulunan başka bir kömürlü termik santral inşaatının ise proje bölgesinde endemik türlerin bulunması sebebiyle, Aralık 2019’da mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatıyor.

Dr. Sadun Bölükbaşı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:  “İki ay önce Çin bankalarına gönderdiğimiz mektupta, bankaları santralın inşaatını yerel paydaşlarla birlikte ele almak üzere yüz yüze veya telefonda konuşmaya davet etmiştik. Ancak ne yazık ki bu süre zarfında kendilerinden hiçbir yanıt alamayınca, iletişim kanallarını açık tutabilmek ve kendileriyle görüşme talebimizi yinelemek amacıyla ikinci bir mektubu geçtiğimiz hafta kendilerine gönderdik. Böyle büyük ölçekli bir yatırımın hem Çin’e hem de Türkiye’ye, en önemlisi ise bölgede yaşayan ve kömür santralından en çok etkilenecek yerel topluma faydası olmalıdır; ancak çevre, iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki zincirleme olumsuz etkileri nedeniyle ithal kömürle çalışacak bu termik santralın toplumumuza ve ülkemize bir faydası olmayacağını biliyoruz. Talebimiz hem Türkiye’deki hem Çin’deki paydaşların faydasına olacak şekilde, güneş ve rüzgar gibi temiz sektörlere yapılacak yatırımların desteklenmesi ve Çin’in, belirlediği yeşil finansman politikaları doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma temelli bir anlayışla hareket etmesidir.”

İmzacı Kuruluşlar:

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu (DAÇE), Çevre ve Tüketici Koruma Derneği –Adana, Mersin Çevre Dostları Derneği, Antakya Çevre Koruma Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Adana Tabip Odası, Erzin Ziraat Odası, Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi

Destekleyici Kuruluşlar:

350.org, Greenpeace, Foça Forum, FOÇEP, MUÇEP, Bartın Platformu, Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, CAN (Avrupa İklim Eylem Ağı) Europe, Yeşiller Meclisi, Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif, Sıfır Karbon Gelecek, Yuva Derneği, HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği), Ekosfer