;
Ekonomi

2019’da Elektrik Üretimi Azaldı: Kömür Hâlâ Birinci Kaynak

Türkiye’nin yıllık elektrik üretimi 2019’da %0.61 azalışla 290.9 milyar kWh’a geriledi. Üretimde en büyük pay ise %37 ile kömür santrallarına ait.  

Türkiye’nin 2019 yılı elektrik üretim verileri belli oldu. Enerji Günlüğü’nden Mehmet Kara’nın derlediği geçici verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam 290 milyar 979 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretildi. Bu rakam, bir önceki yıl üretilen 292 milyar 778 milyon kWh’lık rakama göre %0.61’lik gerileme anlamına geliyor.

Kömür Santralları Önde

Elektrik üretiminde en büyük pay %37 ile kömür santrallarına ait. Bu payın %20.8’lik kısmını ithal kömüre dayalı termik santrallardaki üretim, %7.9’luk kısmını ise yerli linyitle çalışan santrallarda üretilen elektrik oluşturdu. Taşkömürüne dayalı elektrik üretiminin payı ise %1.18 seviyesinde.

HES’ler %30’u Aştı

2019 yılında elektrik üretiminde en dikkat çekici gelişmelerden biri hidroelektrik santrallarında yaşandı. Geçen yıl barajlı HES’lerin üretimi %60 artışla 65 milyar kWh’ı aştı. Akarsu HES’lerdeki üretim de %22’lik artışla 23 milyar kWh’a ulaştı. Böylece 2018 yılında %20’de bulunan akarsu ve barajlı HES’lerin toplam elektrik üretimindeki payı %30’un üzerine çıkmış oldu.

Güneş Elektriği %226 Arttı

Güneşten elektrik üretimi 2019 yılında yıl bir önceki döneme göre %226 artış gösterdi. Ancak 187 milyon kWh’lık miktarla GES’lerin Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payı %0.06 gibi sembolik bir seviyede kalmayı sürdürüyor. GES’lerin üretim miktarı ve toplam elektrik üretimindeki payının artmasında ana faktör kurulu güç ve verimlilik artışı olarak gösteriliyor.

Rüzgarın Payı 5’te Biri Aştı

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payını arttırmaya devam eden bir diğer grup da rüzgar elektrik santralları (RES) oldu. RES’lerde üretilen elektrik 2019 yılında 2018’e göre %8.87’lik artışla 21.5 milyar kWh seviyesine yükseldi. Böylece RES’lerin toplam elektrik üretimindeki payı %7.39 seviyesine ulaştı. Rüzgar elektriğinin ve toplam içindeki payındaki artışın kurulu güç artışının yanında verimlilik artışından gediği tahmin ediliyor.

JES’lerin Payı %2.83

Türkiye’de jeotermale dayalı elektrik üretimi 2019 yılında da artmaya devam etti. %19.16’lık artışla toplam 8.2 milyar kWh elektrik üreten JES’lerin toplam üretim içindeki payı da %2.37’den %2.83’e yükseldi. Bu artışta tesis sayısı ve kurulu güç miktarındaki artışın yanı sıra verimliliğin de payı olduğu düşünülüyor.

Doğalgaz Santrallarının Düşüşü

2019 yılı elektrik üretiminin kaynaklar bazında dağılımına bakıldığında en dikkat çekici noktanın, doğalgaza dayalı elektrik üretimindeki %39’luk gerileme olduğu söylenebilir. Bu rakamla bir önceki yıl %31 seviyesinde bulunan doğalgazın toplam elektrik üretimindeki payı 2019 yılında %18.86 seviyesine gerilemiş durumda.