;
İklim Panosu

2015 Yılında Seçilmiş Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Seragazı Salım Miktarı

2015 Yılında Seçilmiş Bazı Ülkelerde Kişi Başına Düşen Seragazı Salım Miktarı (ton CO2e, Veri: TÜİK)