;
Ekonomi

Yüksek Karbonlu Altyapılar Yatırımcılar için “Çok Riskli”

Küresel ekonomi düşük karbonlu elektrik ve ulaşımda zirveye ulaşıyor, tüm sektörler önümüzdeki 10 yılda fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmaya hazır. 

Küresel sürdürülebilirlik danışmanlığı SYSTEMIQ tarafından hazırlanan The Paris Effect – COP26 baskısının yeni analizi, tüm büyük sektörlerin 2030 yılına kadar maliyet açısından rekabetçi yeşil çözümler geliştirme kapasitesine sahip olduğu ve yeni karbon ağırlıklı altyapıya yatırım yapmak için artık anlamlı bir durum olmadığını gösteriyor. Bugün inşa edilen herhangi bir yüksek karbonlu altyapı, 10 yıllık gelirlerin ciddi bir şekilde sorgulanması gerektiriyor.

Müreffeh, net sıfır ekonomi inşa etmek için düşük karbonlu yatırımları ve enerji, doğa, finans, metan ve karbon yakalama uygulamalarında ilerleme hızlandırmalı.

2020 Paris Etkisi raporunu geliştiren SYSTEMIQ, düşük karbonlu çözümlere yapılan yatırım akışlarıyla, dünyanın 2030 yılına kadar emisyonların %90’ını ve 2035 yılına kadar tüm emisyonları temsil eden sektörlerde piyasanın taşma noktalarını görebileceğini vurguluyor.

Düşük karbonlu çözümler, elektrik sektörünün çoğunda rekabetçi konumda ve önümüzdeki 10 yıl içinde, COP26’da bu hafta lansmanı yapılan Glasgow Atılım paketi tarafından desteklenen, kamyon taşımacılığı, gıda ve tarım, havacılık, denizcilik ve diğerleri dahil olmak üzere birçok sektörde yıkıcı eğilimler görmeyi bekleyebiliriz.

Sektöre göre düşük karbonlu çözümlerin gelişimi – tarihsel ilerleme ve olası gelecek:

Grantham Araştırma Enstitüsü Başkanı Nicholas Stern, “2020’de Paris Etkisi, zayıf veya gecikmiş eylemin yalnızca potansiyel olarak yıkıcı iklim riskine dönüşmediğini, aynı zamanda ekonomileri bir sonraki refah yaratma dalgasının gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya bıraktığını açıkça ortaya koydu. Paris Etkisi – COP26 baskısı, hızlı teknolojik yeniliğin birden çok cephede hızlandığını, artan yatırım ve artan hedeflerle desteklendiğini vurguluyor. Ayrıca, çok daha düşük maliyetle çok daha uzun vadeli özel sermaye akımlarını harekete geçirmek için tasarlanmış yaratıcı uluslararası kamu finansmanı kombinasyonları aracılığıyla, gelişmekte olan ülkeler için sermayeyi harekete geçirmeye yönelik daha fazlasını yapmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Ancak rapor, güneş ve rüzgar enerjisi ve depolama, elektrikli araçlar, bitki bazlı et üretimi, yeşil çelik gibi bazı sektörlerde ilerlemenin hızlandığını tespit ederken, enerji verimliliği, pompaları, doğaya dayalı çözümlerin finansmanı ve doğrudan karbon yakalama gibi diğer sektörlerde değişimin hızının çok yavaş olduğunu gösteriyor.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde:

  • Düşük karbonlu seyahate yönelik çözümlerin artık netleşmesiyle, yüksek karbonlu altyapı, önümüzdeki on yıllarda hızlı bir yapısal düşüş riski taşıyor ve yapılacak ilave yatırımları oldukça riskli hale getiriyor.
  • Petrol projeleri için uzun dönemli borçlanma maliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımlarına göre %3-5’e kıyasla şimdi %20’nin üzerinde; bu 80$/ton karbon vergisine eşdeğer ve enerji yatırımında bir dönüm noktasının başlamasına neden oldu.
  • Hidrokarbon ve yenilenebilir projeler için sermaye maliyetlerindeki fark, son 5 yılda yenilenebilir enerji lehine %10 oranında genişledi.
  • 131 ülke, geçen yıl %57 ve 2017’de sadece %6 olan ve bugün dünya emisyonlarının %73’ünü temsil eden net sıfır hedeflerine ulaşmayı taahhüt etti. Net sıfır hareketi, 3.000’den fazla büyük işletme ve aynı hedefi benimseyen dünyanın en büyük 173 yatırımcısı ile endüstri genelinde de büyüdü.
  • Geçen yıl boyunca, tüm yeni elektrik kapasitesinin %80’inden fazlası yenilenebilir enerjiden sağlandı ve %91’i yeni güneş ve rüzgar tesislerinden geldi. 2020’de elektrikli araç satışları, şu anda mevcut olan 330 tam elektrikli veya hibrit modelle, 3 milyon adet satışa veya küresel pazarın %4’üne yükseldi.
  • Önümüzdeki 25 yılda net sıfır bir enerji sistemi kurmak, küresel ekonomi için 26 trilyon dolarlık net fayda sağlayacaktır.