;
Bilim Ekonomi Politika

Yetkililerden Büyük Kirleticilere 100 Milyon Ağaçlık Bütçe Çağrısı

İklim Değişikliği Komitesi’ne göre petrol ve havayolu şirketleri yılda 100 milyon ağacı finanse edebilecek kapasiteye sahip. İklim değişikliği ile mücadele adına petrol ve havayolu şirketlerine yeni karbon vergisi getirilerek yılda 100 milyon ağaç dikilebileceği önerisi sunuldu.

Haber: Damian Carrington

Çeviri: Çisil Sevinç

Birleşik Krallık hükümetinin iklim danışmanı, iklim değişikliği ile mücadele etmek için petrol şirketlerine ve havayollarına yeni karbon vergisi getirilerek yılda 100 milyon ağaç dikilebileceği önerisini getirdi.

İklim Değişikliği Komitesi’nin (CCC) yeni raporunda, ülkenin emisyonlarını azaltması ve 2050’ye kadar net sıfır taahhüdüne ulaşması için toprak kullanımında esaslı değişikliklerin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Raporda, tarım arazilerinin beşte birinin yeni ormanlık alanlar için ayrılması hedefiyle sebze ağırlıklı bir beslenme planına geçilerek kırmızı et tüketiminin %20 oranında düşürülmesi öneriliyor.

Komite’nin tarım sektöründe emisyon azaltımı hedefleri arasında; gübrelemenin geliştirilmesi, daha iyi yemlerle beslenerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kaynaklı metan gazının azaltılması ve elektrik üretiminin doğal gaz yerine, bitkilerden sağlanması gibi örnekler bulunuyor.

Planın bir yıllık maliyeti 1.4 milyar euro iken, küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin azaltılması, sellere karşı korunmanın iyileştirilmesi ve insanlara keyifli yeşil alanlar sağlanması gibi en az 4 milyar euroluk bir yarar sağlanacak.

İklim Değişikliği Komite Yöneticisi Chris Stark, “Bize göre bu miktar fazlasıyla ödenmeye değer” dedi.

Komite Başkanı Lord Deben ise, “Bu şu ana kadar hazırladığımız en önemli raporlardan biri çünkü 2050’ye kadar net sıfır taahhüdüne ulaşmak için gerekli yasal gereklilikleri karşılayacaksak toprak kullanımındaki değişiklikler son derece önemli. Bu taahhüt acil bir hükümet eylemini gerektiriyor. Zamanla yarışıyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan Birleşik Krallık aynı zamanda çiftçilere sahip oldukları araziye göre yıllık 3.3 milyar euroluk para yardımı sağlayan programdan da mahrum kalacak. Hükümet, bu yardımın yerine çiftçilere kamu malları için bir bütçe ayrılacağını açıkladı.

Stark’a göre Komite’nin planının en göz alıcı noktası, fosil yakıt sağlayıcıları, havayolları ve diğer karbon yayıcı sanayilerden ağaç dikme programını finanse etmesi için koyulması ön görülen yeni vergiler.

Komite’nin açıklamasına göre, toprak sahiplerine ve çiftçilere, ormanlık alan yaratmak için yapılan yıllık ihaleler veya karbon ticareti programı aracılığıyla ödemeler yapılacak.

Friends of the Earth’de (Yeryüzü Dostları) kampanyacı Sandra Bell, “İklimsel çöküş ve vahşi yaşamda gerçekleşen kayıpların büyük bir kısmından toprakların kötüye kullanımı sorumlu. Bu yüzden toprakların kullanım şekli değiştirilmeli” diyerek, Komite’nin ormanlık alan yaratma hedefinin olması gerekenin ancak yarısını karşılayabildiğini ekledi.