;
Ekonomi

“Yeşil İşgücü İçin Planlama Vakit Kaybetmeden Yapılmalı”

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce “Ülkemizin yenilenebilir enerji yatırımlarında görev yapacak her seviyedeki işgücünü planlaması ve plana uygun eğitim yatırımlarını vakit kaybetmeden hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.

10 yıl önce dünya insan kaynakları literatürüne giren “yeşil yakalı” tanımlaması; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında üretim, montaj ve bakım süreçlerinde görev alan çalışanları kapsıyor.

2019 yılı sonunda dünya üzerinde sayıları 11 milyona ulaşan yeşil yakalı çalışanların sayısı, 2030 yılında sadece ABD’de 40 milyona ulaşacak. Dünyada halen en hızlı büyüyen meslek grupları arasında ilk iki sırayı güneş ve rüzgar enerjisi teknisyenliği alıyor.

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, Türkiye’nin bu alanda yaşadığı teknik eğitim eksikliğinin giderilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, American Solar Energy Society’nin verilerine göre, 2030 yılında sadece ABD’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 40 milyon kişinin çalışmasının öngörüldüğünü belirterek, Türkiye’nin ara işgücünün eğitimine önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de son 10 yılda ciddi bir ivme yakalayan yenilenebilir enerji yatırımlarındaki kurulu güç seviyelerinin, potansiyelin çok altında olduğunu hatırlatan Yüce, “Ülkemizin de yenilenebilir enerji yatırımlarında görev yapacak her seviyedeki işgücünü planlaması ve plana uygun eğitim yatırımlarını vakit kaybetmeden hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.

“Rüzgarda Potansiyelin Altıda Birini Kullanıyoruz”

2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 8300 Megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücünde, Enerji Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 48 bin MW potansiyel olduğunu hatırlatan Yüce, sektörün tüm paydaşlarının Türkiye’nin gerçek potansiyelinin 48 bin MW’ın çok üzerinde olduğunu bildiğini vurguladı. Bakanlığın verisi referans alındığında dahi potansiyelin sadece altıda birinin kullanıldığını vurgulayan Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: “Önümüzde daha alacak çok yolumuz, yapacağımız çok yatırım var. Bu yatırımların her aşamasında görev yapacak yeşil yakalı çalışanları şimdiden bu potansiyele cevap verecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde sayıları giderek artan rüzgar enerji santrallarında bakım, montaj, onarım gibi faaliyetleri gerçekleştiren yeşil yakalı çalışanların işsiz kalma ihtimalleri uzun yıllar sıfıra yakın olacak. Pandemi dönemi; rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarının önemini tüm dünyaya bir kez daha öğretti. Seragazı emisyonlarını sınırlandıran, düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıran, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği koruyan her türlü yatırım, gençlerimize yeşil istihdam alanları açacak. Kurumsal şirketlerde CSO’lar (Chef Sustainability Officer- Sürdürülebilirlik Yöneticileri) birkaç sene içinde tepe yönetimlerin en kilit pozisyonları olacak.”