;
Ekonomi

Yenilenebilir Enerjide İstihdam Artıyor: 10,3 Milyon Kişi Yenilenebilir Sektöründe Çalışıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yeni raporu, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe istihdamın arttığını ortaya koyuyor. Bu artışta, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 2018 Raporu’ndan yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı.

Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu.

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide %5,3 artışla geçen yıl 10 milyon 300 bin istihdam sağlandı.

AA’nın haberine göre bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %8,7 arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 400 bin oldu.

Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 1 milyon 931 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 1 milyon 514 bin istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santralları izledi.

Rüzgar enerjisi sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 148 bin kişiyi istihdam etti.

Çin Liderliği Elinde Tutuyor

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin’de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe çalışan sayısı 3 milyon 880 bine ulaştı.

Çin’i 1 milyon 286 bin istihdamla AB ülkeleri, 893 bin istihdamla Brezilya ve 786 bin istihdamla ABD izledi.

Türkiye’de 84 bin 400 Kişi Çalışıyor

Raporda Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan sayısına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre, Türkiye’de temiz enerji sektörü, geçen yıl sonu itibarıyla 84 bin 400 kişiye iş kapısı oldu.

Türkiye’deki ana temiz enerji sektörlerinden güneş enerjisinde 33 bin 400 kişi, ısıtma ve soğutma alanında 16 bin 600 ve rüzgar enerjisi alanında da 14 bin 200 kişi çalışıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan IRENA’nın Politika Birimi Başkanı ve Bilgi, Politika ve Finans Direktör Yardımcısı Rabena Ferroukhi “Ülkeler ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir iş yaratımını destekleyici politikalar ve cazip düzenleyici çerçeveler uyguladıkça, enerji dönüşümü ekonomik iyileşmenin ve sosyal refahın artmasının yollarından biri haline geliyor” diyor ve ekliyor: “Bu tür değerlendirmelerin yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji sistemine adil bir geçişi destekleyeceğini düşünüyorum”.