;
Bilim Politika

Yeni Rapor: Üç Çocuktan Biri İklim Krizinin Şiddetli Etkileri ve Yoksullukla Karşı Karşıya

iklim krizi

İklim krizinin ve yoksulluğun en çok etkilediği ülke %87 ile Güney Sudan iken, onu %85 ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve %80 ile Mozambik takip ediyor.

Save the Children’ın yeni raporuna göre yaklaşık 774 milyon çocuk – diğer bir deyişle dünyadaki çocukların yaklaşık üçte biri – şiddetli iklim krizi ve yoksulluğun etkileriyle karşı karşıya.

Bu çifte krizin en çok etkilediği ülke; %87 ile Güney Sudan iken, onu %85 ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve %80 ile Mozambik takip ediyor.

Save the Children’ın Vrije Üniversitesi (Brüksel) iklim modelleme araştırmacılarıyla birlikte düzenlediği “Umut Nesli: Küresel iklim ve eşitsizlik krizini sona erdirmek için 2,4 milyar neden” raporu, çocukların %80’inin yılda en az bir aşırı iklim olayından etkilendiğini söylerken, bazılarının da yoksulluğa karşı kendilerini korumak için yeterli kapasiteye sahip olmadıkları için ayrıca risk altında olduklarının altını çiziyor.

Analize göre hem yoksulluk hem de iklim krizi içinde yaşayan yaklaşık 223 milyon çocuk ile Hindistan ilk sırayı alırken, onu 58 milyon ile Nijerya ve 36 milyon ile Etyopya takip ediyor.

28 milyonu zengin ülkelerde olmak üzere, yüksek gelirli ülkelerdeki 121 milyon çocuk da iklim krizi ve yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Bu çocukların beşte ikisinden çoğu (12.3 milyon) ABD ya da Birleşik Krallık’ta yaşıyor.

Buna ek olarak, dünyada 183 milyon çocuk iklim krizi, yoksulluk ve çatışma üçlü tehdidinden mustarip. Bu üçlü tehdidi en çok Burundi (%63), Afganistan (%55) ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (%41) çocuklar yaşıyor.

Save the Children iklim ve eşitsizlik krizinin çocukların ve yerel toplulukların şoklara olan direncini kırarak riskleri çoğalttığının altını çiziyor. Acilen ele alınmazsa, önümüzdeki yıllarda insani ve yaşam maliyetleri krizlerinin sıklığı ve şiddetinin daha da artacağına dikkatleri çekiyor.

Save the Children’ın Mayıs – Ağustos 2022 arasında gerçekleştirdiği çocuk oturumlarına katılan 54 bin çocuğun görüşlerinin bulunduğu rapora göre, tüm bu çoklu ve üst üste gelen riskler küresel gıda, beslenme ve yaşam maliyeti krizlerini arttırarak 82 ülkedeki 345 milyon insanın gıda kıtlığı yaşamasına neden oluyor.

Save the Children International CEO’su Onger Ashing eşitsizliklerin iklim aciliyeti ve etkilerini git gide artırdığını; bu durumdan en çok çocuklar ve düşük gelirli hane halklarının etkilendiğini söyledi: “Karşı karşıya kalınan zorluğun boyutu göz önüne alındığında umutsuzluğa kapılmak çok kolay. Ancak biz, bugünün yetişkinleri olarak, çocuklara kulak vererek daha yeşil ve adil bir dünya için umudumuzu saklı tutmalıyız. Hatta bu umudu çocuklarla birlikte iklim ve eşitsizlik krizlerini sona erdirmek ve çocuk haklarının korunması için harekete geçerek koruyabiliriz.”

Dünya liderlerine de seslenen Ashing,“COP27 ve G20 zirvelerine hazırlanan liderle,r çocukların haklarını ve seslerini akıllarının bir köşesinde tutmalılar. Çocukların karar alma mekanizmalarına güvenli ve anlamlı bir şekilde katılabilmelerini sağlamaları büyük önem arz ediyor. Özellikle, tarihsel olarak dünyanın en zengin ülkelerinin emisyonlarının iklim ve eşitsizlik krizine sebep olduğu düşünüldüğünde, bu ülkelerin iklim finansmanı üzerinden çocukları korumakta zorlanan diğer ülkelere mali açıdan destek olmada başı çekmesi lazım” dedi.

Yeni rapor, Save the Children’ın 2021’de Vrije Üniversitesi’yle ortak yayımladığı, 2020’de doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından ortalama yedi kat daha fazla kavurucu sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacağı ve dünyanın dört bir yanındaki yeni doğanların ortalama 2,6 kat daha fazla kuraklık yaşayacağını ortaya koyan çığır açan araştırmaya dayanıyor.

Rapor ayrıca COVID-19 pandemisinin etkilerinin hâlâ hissedildiği, Ukrayna krizinin gıda fiyatlarını ve yaşam maliyetlerini arttırdığı bir dönemde; yoksulluğun, çatışmanın, iklim değişikliğinin ve ekonomik şokların ölümcül bir karışımının körüklediği dünya genelinde bir açlık krizine de denk geliyor. Beş ülkede bir milyon insan kıtlıkla karşı karşıya ve tahminlere göre her dört saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.