;
Ekonomi

Yeni Rapor: Rüzgar Enerjisi Kurulum Maliyeti 2050’ye Kadar Yarıya Düşebilir

Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2050’ye kadar %49 azalacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarında yürütülen araştırma sonuçlarına göre, rüzgar enerjisi maliyetleri son beş yılda beklenenden daha fazla azaldı.

AA’nın haberine göre, rüzgar enerjisi uzmanı 140 kişinin görüşlerinin derlendiği araştırma, karasal, sabit ve deniz üstü rüzgar enerjisi santrallarının tümünde kurulum maliyetlerinin düşeceğini ve ülkelerin enerji arzında rüzgarın payının artacağını belirtiyor.

Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2035’e kadar %37, 2050’ye kadar %49 azalacağı hesaplanıyor.

Maliyetlerin düşmesinde, teknolojisi ve elektrik üretim kapasitesi yüksek rüzgar türbinlerinin kullanımının yanı sıra rüzgar santrallarının büyüklüğü önemli rol oynuyor.

Araştırmaya göre, 2035’e kadar karasal rüzgar enerjisinde kullanılan türbinlerin kurulu gücünün ortalama 2,5 MW’tan 5,5 MW’a, deniz üstü rüzgar türbinlerinin büyüklüğünün ise 6 MW’tan 17 MW’a yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü 9833 MW Seviyesinde

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı’ya göre, rüzgar enerjisi santrallarının Türkiye’de yaygınlaşmasıyla üretim maliyetlerinin önemli ölçüde azaldı.

Arıcı, “Türkiye’deki rüzgar enerjisi maliyetlerinin değerlendirilmesinde seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine bakılmalı. Seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, elektrik üretim santrallarının birim enerji maliyetini hesaplamak için kullanılan bir yöntem. Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe seviyelendirilmiş enerji maliyetleri 2009 ile 2020 arasında %71 azaldı. 2009’da rüzgar sektöründe seviyelendirilmiş enerji maliyetleri MWh başına 101-169 dolar seviyesindeyken, 2020’de bu oran MWh başına 26-54 dolar aralığında gerçekleşti.”

TÜREB verilerine göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 9833 MW seviyesinde bulunuyor.