;
Ekonomi

Yeni Rapor: Avrupa’nın Endüstriyel Başarısı ve Dayanıklılığı Stratejik Geçiş Tercihlerine Bağlı

Avrupa

Yeni bir rapora göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın geleceğinin tanımlanması, AB’nin enerji güvenliğini, endüstriyel rekabet gücünü ve tedarik zinciri direncini güçlendirirken geleceğe dönük istihdam yaratması için bir fırsat da sunuyor. 

İklim değişikliği ile mücadelede özellikle zengin ülkelerin sanayilerini karbondan arındırması ve temiz enerji dönüşümünü Paris hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

Strategic Perspectives tarafından hazırlanan yeni bir rapor ise, AB’nin başarılı bir modernizasyon ve yeniden sanayileşmeyi başarmak ve aynı zamanda 2040 iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yapması gereken stratejik seçimleri inceliyor.

Rapor, bir “Vizyoner Senaryo” temelinde sektörel geçiş yollarını, ilgili seragazı emisyon azaltımlarını ve önümüzdeki yıllarda AB politika yapımını bilgilendirebilecek politika önerilerini ortaya koyuyor. 2040 yılına kadar %90 net emisyon azaltımı sadece uygulanabilir değil, aynı zamanda tüm sektörlerde kömür ve gazın iyi yönetilen bir aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını organize etmek ve elektrifikasyon ve döngüsellik yoluyla sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek için bir fırsat.

Analiz, güvenilir, uygulanabilir ve şeffaf varsayımlara dayalı emisyon azaltma yörüngelerinin oluşturulmasını sağlayan bir simülasyon modeli olan CLIMACT Pathways Explorer’a dayanıyor.

Stratejik Perspektifler İcra Direktörü Linda Kalcher, “AB fosil yakıt ithalatından daha da bağımsız hale gelmek, Çin ile ilişkilerini riskten arındırmak ve sanayi için düşük elektrik fiyatlarını garanti altına almak istiyor. Şimdi liderlerin bunu nasıl başaracakları ve Avrupa sanayisinin geleceğini nasıl şekillendirecekleri konusunda sağlam bir siyasi tartışma başlatma zamanı. Ancak, stratejik seçimler yapmak için veri ve bilgiye sahip değiller. Avrupa Komisyonu’nun 2040 yol haritasını yakında yayımlamasına ihtiyaçları var” dedi.

Strategic Perspectives Direktörü Neil Makaroff ise Avrupa dekarbonizasyon hedeflerinin Avrupa için sağlam bir yeniden sanayileşme planına dönüştürülmesi gerektiğini söylerken, “Endüstriyel tabanımızı modernize etmek ve güneş panelleri, ısı pompaları ve batarya üretimi için yeni fabrikalar açmak üzere stratejik kararlar almanın zamanı geldi. Bu sayede Silezya, Hauts-de-France, País Vasco veya Saarland gibi sanayi bölgelerine kaliteli işler geri dönecek. Bu sadece iklim için değil aynı zamanda Avrupa’nın uyumu için de hayati önem taşıyor” diye konuştu.

2040’a kadar %90 net emisyon azaltımına ulaşmak için kilit kilometre taşları ise şu şekilde belirlendi: 

  • 2037’ye kadar sıfır emisyonlu bir enerji sektörü, yenilenebilir enerjilerin sağlam bir şekilde yaygınlaştırılmasına dayalı olarak mümkün. 2040 yılına kadar elektrik üretiminin %80’i yenilenebilir enerjiden sağlanacak ve AB’nin enerji güvenliği güçlendirilecek. İspanya ve Almanya gibi ülkeler, elektrikli sektörlerin karbonsuzlaştırılmasında kilit öneme sahip olan bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçlıyor.
  • Elektrifikasyon sektörler arasında kilit bir rol oynuyor: Isıtma ve endüstriyel enerji talebinin yarısından fazlası ve otomobil filosunun %85’inden fazlası 2040 yılına kadar elektrikli hale getirilebilir. Elektrik talebi, 2019’daki 2.780 TWh’ye kıyasla 2040 yılına kadar yaklaşık 4.019 Terawatt saate (TWh) yükselecek.
  • Sanayinin modernizasyonu güçlü bir elektrifikasyon ve döngüsellik gerektiriyor: Endüstriyel rekabet gücü, 2040 yılına kadar gazın önemli ölçüde azaltılması ve geri dönüştürülmüş malzemelerin daha fazla kullanılması (çelik, cam ve kağıt için %60’ın üzerinde) yoluyla güçlendirilebilir. Şirketler, birincil malzemelerin ithalatına daha az bağımlı olarak fayda sağlar.
  • Stratejik net-sıfır teknolojilerin üretimi, net-sıfır geçiş için gereken hızda yayılma oranlarını desteklemek için çok önemli olacak. Çin’e olan bağımlılığın azaltılması, AB’nin tedarik şoklarına karşı direncini güçlendirebilir. Şirketler rüzgar, ısı pompası ve li-ion pil üretiminin yanı sıra elektrolizörlerin geliştirilmesinde pazar liderliklerini güçlendirebilirler.