;
Ekonomi

Yeni Çalışma: Yeşil Toparlanma İstihdamı ve GSYH’i Artıracak

Yeşil toparlanma programını ekonomiyi normalleştirmeyi amaçlayan teşvik önlemleriyle karşılaştıran yeni bir analiz, yeşil toparlanmanın gelir, istihdam ve GSYH’de daha etkin artış sağladığını ortaya koyuyor. Sonuçlar, COVID-19 sonrası ülke ölçeğinde sunulan ekonomik iyileştirme süreçlerine, yeşil toparlanma kapsamındaki önlemlerin dahil edilmesi için örnek teşkil ediyor.

We Mean Business koalisyonu tarafından yürütülen çalışma kapsamında Cambridge Econometrics tarafından gerçekleştirilen yeni analiz, yeşil toparlanma programlarının gelir, istihdam ve GSYH konularında normalleştirme planlarında öngörülen teşvik tedbirlerinden daha etkin olduğunu ortaya koyuyor. Yeşil planlar, aynı zamanda emisyon azaltım konusunda katkı sağlıyor.

Modelleme kapsamında ele alınan coğrafyaların tamamında (küresel ölçek, Avrupa Birliği, Almanya, Polonya, İngiltere, ABD ve Hindistan) yeşil toparlanma programlarının, KDV oranlarında indirime giderek insanların harcama yapmasını teşvik eden normal teşvik yaklaşımlarına kıyasla daha etkili olduğu görülüyor.

Analiz, beş unsurdan oluşan “yeşil toparlanma programı” ile “normalleştirme” planını karşılaştıran modellemeyi içeriyor. Her iki senaryonun hükümetler üzerinde oluşturduğu maliyet benzer seyrediyor. Yeşil toparlanma programı KDV’de daha küçük ölçekli bir indirim içeriyor ve aşağıdaki önlemleri ele alıyor:

• Enerji verimliliğine sunulan kamu yatırımları
• Rüzgar ve güneş enerjisine yönelik teşvikler
• Şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik kamu yatırımı
• Teşviklerin yalnızca elektrikli araçlara sunulduğu hurda planları
• Ağaç dikme programları

Her iki kurtarma planı da üretim ve istihdama destek sağlıyor, ancak yeşil toparlanma programının olumlu etkisi daha fazla oluyor.

Raporun ana çıktıları şöyle:

  • AB’deki yeşil toparlanma programı, 2024 yılına kadar 2 milyon daha fazla istihdam yaratıyor. ABD’deki yeşil toparlanma programı ise, normalleştirme planıyla kıyaslandığında yaklaşık bir milyon daha fazla kişiye istihdam sağlıyor.
  • Küresel ölçekte, beş aşamalı yeşil toparlanma programının uygulamaya konulması durumunda, 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarında %7 azaltım gerçekleşiyor.
  • Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumluluk açısından yeterli görülmese de yeşil toparlanma programının sağladığı azaltım, bu konuda daha fazla politikanın hayata geçmesi için temel oluşturuyor.
  • Beş adet yeşil teşvik önlemi arasında, elektrikli araç satışlarını artırmaya yönelik hurda planı, 2030 yılına kadar oluşacak istihdam ve GSYH artışında en önemli katkıyısağlıyor.
  • Etkinin artırılması için, yeşil toparlanma programlarının ülke dinamiklerine göre uyarlanması gerekiyor. Örneğin, Almanya’daki hurda planı ekonomik açıdan artı değer sunmanın yanı sıra istihdam yaratıyor. Bu önlem, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmaya yönelik uygulamalarla birlikte değerlendirildiğinde, emisyonlarda %12 ila 14 düşüşle sonuçlanabiliyor.
  • Ağaç dikme planları, dikim için mevcut araziye sahip ülkelerde istihdam yaratılmasında etkili olup, Hindistan’daki ek GSYH’nin %10’unu ve oluşacak istihdamın %27’sini sağlıyor. Ağaç dikme planları, Polonya’da yaratılacak istihdamın yarısını oluşturuyor.

We Mean Business koalisyonunun CEO’su Maria Mendiluce “Bu rapor, birçok şirketin hali hazırda bildiği gerçekleri doğrular nitelikte. Sıfır karbonlu geleceğe yatırım yapmak, iş dünyasının başarısını garanti altına almanın en etkin yolu. Hükümetlerin harcama politikalarını, yeşil teknolojileri ve teknolojik yenilikleri artıracak şekilde oluşturması ve uyarlaması gerekiyor. Bu durum, şirketlere, ekonomiye ve vatandaşlara fayda sağlamanın yanı sıra, emisyonları azaltıyor. Yatırımları bu şekilde planlamamak, ekonomilerin direncini artırmanın zorunlu olduğu günümüzde, dünyayı ekonomik ve çevresel felaketlere sürüklemek anlamına geliyor” dedi.

Avrupa Kurumsal Liderler Grubu (European Corporate Leaders Group, CLG Europe) Direktörü Eliot Whittington ise“COVID-19, sistemik riski ne şekilde değerlendirdiğimiz konusundaki sorun alanlarını ortaya çıkardı. Küresel salgın öncesindeki iş yapış şekline dönmek, önümüzdeki sorunları anlamada başarısız olduğumuzu gösterirken, bu sorunlarla yüzleşme kapasitemizin azalacağı başka sorun alanları yaratıyor. Artık, pandemi gibi ekonomilerimize ve toplumlarımıza yönelik krizlere karşı direnç geliştirmeye yönelik acil bir ihtiyaç bulunuyor. İklim değişikliği, tam da bu kapsamda bir tehdit olarak öne çıkıyor. Bu raporda sunulanlar, iklim değişikliği kriziyle mücadele kapsamında ekonomileri istikrara kavuşturmamızı ve yeniden büyütmemizi sağlayan yeşil toparlanmayı ortaya koyuyor. Rapor yeşil toparlanmanın mümkün olduğunu göstermenin yanı sıra, bu durumun gerekliliğine işaret ediyor. Önümüzdeki yegane yol, dayanıklı, kapsayıcı ve iklim değişikliğine katkı sağlamayan kurtarma planı” dedi.