;
Ekonomi Politika

Yeni Çalışma: Yenilenebilir Projeleri Türkiye’de 110 bin Yeni İstihdam Potansiyeli Taşıyor

Yeni bir çalışmaya göre, Türkiye’de 9,2 GW’lik ek yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edecek 238 projeden oluşan hazırdaki proje stoku, 110 bin yeni istihdamı destekleyecek 19,4 milyar dolarlık bir yatırım fırsatını temsil ediyor.  

Ernest & Young (EY) danışmanlık şirketi, bugün dünya genelinde kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir enerji projesi ile 2 trilyon dolar tutarında yatırım fırsatını ortaya koyan küresel bir araştırma yayımladı. Temel atmaya hazır bu projelerin, toplamda 1 Terawatt’lık ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi sağlayabilme potansiyeli var.

EY Küresel Enerji Lideri Serge Colle, “Bu yeni rapor, hükümetler ve özel sektör arasındaki küresel işbirliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmanın gerçek potansiyelini ortaya koyuyor. COVID-19 sonrası yeşil bir toparlanmayı mümkün kılabilecek, ‘temel atmaya hazır’ yatırım yapılabilir projeleri haritalandırıyor” diyor.

Araştırmaya göre, halihazırda planlarda yer alan proje stoku, yerelde ve tedarik zincirinde 10 milyona yakın yeni istihdam yaratma potansiyeline sahip. Araştırma, 47 ülkeyi kapsadığı için, aslında çok daha büyük olan toplam küresel fırsatların yalnızca bir kısmını ortaya koyuyor.

Bu projeler aynı zamanda, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı “2050’de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası“na da somut ve gerçekçi bir katkı sağlıyor. Planlanan yenilenebilir enerji projeleri 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini merkeze alıyor ve ele alınan ülkeler için 2030 yılına kadarki emisyon azaltım hedefinin karşılanmasını sağlıyor.

Küresel araştırma ile eş zamanlı olarak İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika’ya odaklanan ulusal düzeyde derinlemesine analizler de sunuluyor. Bu araştırma ile Türkiye için COVID-19 sonrası yeşil bir toparlanma projeksiyonu yapılıyor.

Türkiye Ekonomik Toparlanmada Yenilenebilir Enerjiyi Kullanabilir

Araştırmaya göre, Türkiye’de 9,2 GW’lik ek yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edecek 238 projeden oluşan hazırdaki proje stoku, 110 bin yeni istihdamı destekleyecek 19,4 milyar dolarlık bir yatırım fırsatını temsil ediyor. Bu aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracak, kömür bölgelerinin dönüşümünü gündeme sokabilecek sanayi kümeleri oluşturma potansiyeline sahip güçlü bir yenilenebilir enerji tedarik zinciri oluşturma fırsatı sunuyor.

Türkiye için kuruluma hazır olarak nitelendirilen 9,2 GW’lik yenilenebilir enerji kapasitesinin enerji kaynaklarına dağılımı ise şu şekilde gerçekleşiyor: Güneş: 1,4 GW, Onshore rüzgar: 6,4 GW, Offshore rüzgar: 1,2 GW, Hidro: 0,2 GW.

Belirlenen proje stokunun, Türkiye’de sera gazı emisyonlarında yılda 35 MtCO2e azaltım sağlayacağı ve toplam emisyonları yaklaşık olarak %7 azaltacağı tahmin ediliyor. Bu azaltım fırsatı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşmasına ve 2050 için net sıfır hedefi belirlemesine olumlu katkıda bulunabilir.

Kömür gibi fosil yakıt temelli sektörlerle kıyaslandığında, yenilenebilir enerji projelerinin çok daha yüksek istihdam oranı ile Türkiye’de yeşil bir ekonomik toparlanmaya katkı koyacağı belirtiliyor. Kuruluma hazır yenilenebilir enerji projeleri, 110 bin yeni istihdam olanağı ile mevcut kömür madenciliğinin sağladığı istihdamın iki katı istihdam potansiyeline sahip olduğu ortaya konuyor.

Diğer potansiyel faydalar arasında enerji bağımsızlığı ve enerji güvenliğinin sağlanması, daha temiz hava kalitesi sayesinden sağlık ve refah seviyesinde artış ve azaltılmış gürültü kirliliği de yer alıyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki bu fırsatlar IEA’nın Net Sıfır Emisyon raporu ile yeni petrol, kömür ve doğalgaz sahalarına tamamen son verilmesi gerektiği çağrısını destekler nitelikte. Petrol ve doğalgazdan elde edilen gelirler yaklaşık %70 azalırken, 2021 yılı itibarıyla dünya çapında yeni kömürlü santral yatırımına ihtiyaç olmadığı, kuruluma hazır yenilenebilir enerji projelerinin yatırım ve istihdam potansiyelinin ortaya konmasıyla tekrar vurgulanıyor.