;
Ekonomi

Yeni Çalışma: Yenilenebilir Enerjinin Düşen Maliyeti Kömüre Darbe Vuruyor

Düşen yenilenebilir enerji maliyetleri, yeni ve mevcut bazı kömür santrallarına darbe vuruyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yeni yayımlanan bir rapora göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti yeni ve bazı mevcut kömürlü elektrik santralları baltalıyor.

Daha ucuz yenilenebilir enerji sayesinde, kömürle çalışan mevcut kapasitenin 800 gigawatt’a  kadarı, yılda 32 milyar dolara kadar tasarruf sağlayarak karbondioksit emisyonlarını 3 gigatona kadar azaltacak yeni yenilenebilir enerji kapasitesi ile değiştirilebilir.

IRENA yıllık yenilenebilir enerji üretim maliyetleri raporunda, “Güneş fotovoltaik (PV) ve kara rüzgarı maliyetleri düştüğünden, yeni yenilenebilir kapasite fosil yakıtla çalışan kapasiteden yalnızca giderek daha ucuz olmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut kömürle çalışan elektrik santrallarının tek başına işletme maliyetlerini giderek daha da azaltıyor” dedi.

Kömür yakmanın aşamalı olarak durdurulması, bu yüzyılda küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altına düşürmeye yönelik Paris Anlaşması taahhüdünü yerine getirmenin anahtarı olarak görülüyor.

Rapora göre geçtiğimiz yıl, kara rüzgarının yeni kapasite ilavelerinden kaynaklanan küresel ortalama ağırlıklı seviyelendirilmiş elektrik maliyeti (LCOE), 2019’a kıyasla %13 düşerken, açık deniz rüzgarının LCOE’si %9 ve şebeke ölçeğinde güneş PV’si %7 oranında düştü.

Avrupa’da kömürle çalışan yeni elektrik santralı işletme maliyetleri, karbon fiyatları da dahil olmak üzere yeni güneş PV ve kara rüzgarı maliyetlerinin oldukça üzerinde.

ABD ve Hindistan’da, yeni kömür santrallarının işletme maliyetleri, karbon emisyonlarında önemli bir fiyatlandırma olmadığı için yenilenebilir kaynaklardan daha düşük. Ancak rapora göre, ABD’de kömürle çalışan mevcut kapasitenin %77 ila %91’inin yeni güneş veya rüzgar enerjisi kapasitesinin maliyetinin üzerinde olduğu tahmin edilirken, Hindistan’da bu rakam %87 ila %91 arasında.