;
Bilim

Yeni Çalışma: Kömürden Elektrik Üretiminde Büyük Düşüş

İklim krizini hızlandıran, 40 yıldır durmadan büyüyen kömürden elektrik üretiminde 2019 yılının en büyük düşüşü gerçekleşiyor.

İngiliz iklim düşünce kuruluşu Sandbag, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 40 yıldır giderek büyüyen ve iklim krizinin nedenlerinden olan küresel kömürden elektrik üretiminde büyük düşüşün gerçekleşmesi bekleniyor.

Verilere göre kömürden elektrik üretiminde 2019’un sonunda %3 azalma yaşanması bekleniyor. Bu oran Almanya, İspanya ve İngiltere’nin geçtiğimiz yılki toplam kömürden elektrik üretiminden fazla ve artan emisyonların düşürülmesinde etkili olabilir.

Son 30 yıldır, Hindistan’ın kömür santrallarına olan bağımlılığında ilk kez bu yıl düşüş yaşanması ve Çin’in kömür enerjisi üretimini artırmamasıyla küresel kömür üretiminde azalışın yaşanabileceği belirtiliyor.

Asya’da ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ve yenilenebilir enerji alternatiflerinin yükselişte olması sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin kömürden elektrik üretimi azalıyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve ABD’de, gelişmiş ülkelerin yenilenebilir enerjiye geçmesiyle kömür enerjisinde beklenmedik bir düşüş söz konusu.

Yaklaşık 40 yıldır, küresel yıllık kömür üretimi bundan önce sadece iki kere düşüş gösterdi: 2009 yılında, ekonomik krizin hemen sonrasında ve 2015 yılında Çin’de artan ölümcül hava kirliliği nedeniyle kömür santrallarında düşüş yaşanmıştı.

Araştırmada, Çin’de yeni yapılan kömür santrallarının aksine kömürden elektrik üretiminde düşüş yaşandığı, bunun sebebinin de santralların daha az çalıştığı bilgisi yer alıyor. Araştırmaya göre Çin, her iki haftada bir yeni bir kömür santralı inşa ediyor ancak mevcut santrallar, ortalama küresel kullanımı %54 olan santrallara oranla, zamanın %48.6’sında çalışıyor.

Global Energy Monitor tarafından yayımlanan rapor, diğer ülkelerin kömürden elektrik üretim kapasitesini düşürmesinin beş katı hızında Çin’in yeni kömür santralları inşa etmesiyle, küresel kömür santrallarının sayısının arttığını belirtiyor.

Raporda, Haziran 2019 ve önceki 18 aylık sürede diğer ülkelerdeki kömürden elektrik üretiminde 8GW’lık düşüş gerçekleştiği ancak Çin’in ise kapasitesini 42.9GW artırdığı bilgisi yer alıyor.

Ancak raporun yazarları, küresel kömür kullanımında azaltım olmasına rağmen Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflere ulaşılmasında bu oranın oldukça düşük olduğu uyarısında bulundu.

AB; 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla, kömürden elektrik üretiminde rekor bir düşüş kaydedildiğini bildirdi. Bu düşüşün 2019’un ikinci yarısında artması ve bütün yıl için %23 oranında bir düşüş yaşanması bekleniyor. AB, kömürün yaklaşık yarısı kadar karbon ayakizi olan doğalgaz kaynaklı elektrik üretimine ve yenilenebilir enerjiye geçerek daha az kömür enerjisi kullanıyor.