;
Bilim Ekonomi

Yeni Çalışma: İklim Değişikliği Dünyadaki Ekonomik Adaletsizliği Artırıyor

Stanford Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, küresel ısınmanın, görece serin ve zengin ülkeleri daha da zenginleştirirken, daha sıcak ve fakir ülkelerdeki büyümeyi aşağı çekerek ülkeler arasındaki zenginlik açığını artırdığını ortaya koyuyor.

Yeni yapılan bir çalışma küresel ısınmanın küresel ekonomik eşitsizliğini artırdığını belirtiyor. Araştırmanın başyazarı Stanford Üniversitesi’nden Noah Diffenbaugh, çalışmanın “dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunun küresel ısınma olmasaydı şu an olduklarından daha zengin” olacaklarını belirlediğini ifade ediyor.

1961 – 2010 yılları arasındaki dönemi inceleyen çalışma, geçtiğimiz Pazartesi günü Proceedings of the National Academy of Sciences’dayayımlandı. Araştırmada Stanford’da görevli Marshall Burke de ortak yazar olarak yer aldı.

Çalışmada, ülkeler arasında genel gelir eşitsizliğinin son 10 yıl içerisinde düştüğü, ancak iklim değişikliği olmadan bu aralığın daha da hızlı daralabileceği tespit edildi.

Burke ve ortak yazarlar, daha önce 165 ülkenin sıcaklık değişimlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için yıllık sıcaklık ve GSYH ölçümlerinin kayıtlarına bakmıştı.

Burke, “Tarihsel veriler, havanın ne sıcak ne de çok soğuk olmadığı durumlarda mahsullerin daha üretken, insanların daha sağlıklı ve işte daha üretken olduğumuzu açıkça gösteriyor” diyor.

Yeni çalışmada, araştırmacılar önceki çalışmalarını dünya çapında geliştirilen 20’den fazla iklim modelinin verileriyle birleştirdiler. Araştırmacılar, modellerin her bir ülkenin dönem boyunca ne kadar ısındığını belirlemek için kullandıklarını ve binlerce simülasyonun ardından, sıcaklıkların artmadığı durumda ülkenin ekonomik çıktısının ne olacağını tespit ettiklerini belirtti.

Burke, ABD’nin de dahil olduğu orta enlemlerde, büyük bir etki görmediklerini, ancak gelecekte büyük miktarda ısınma olursa bunun değişebileceğini söyledi.

Burke, “En büyük ekonomilerden birkaçı, ekonomik üretim için mükemmel sıcaklığa yakın. Küresel ısınma onları tepeden aşağıya atmadı, birçok durumda onları tepeye doğru itti. Fakat gelecekteki büyük miktarda ısınma, onları optimum sıcaklıktan daha ileriye götürecek” dedi.

Kişi başına GSYH’ye göre ülkelerin ekonomik büyümelerinin ne olabileceği ile 2010 yılında gerçekte nerede oldukları arasındaki farka ilişkin bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir:

Isınma Dolayısıyla Ekonomileri Zarar Gören Ülkeler

Sudan (nüfus 41 milyon): -%36

Hindistan (nüfus 1.3 milyar): %-31

Nijerya (nüfus 191 milyon): -%29

Endonezya (nüfus 264 milyon): -%27

Brezilya (nüfus 209 milyon): -%25

Isınmanın Yardım Ettiği Ülkeler

Norveç (nüfus 5 milyon): +%34

Kanada (nüfus 37 milyon): +%32

İsveç (nüfus 10 milyon): +%25

İngiltere (nüfus 66 milyon): +%9.5

Fransa (nüfus 67 milyon): +%4.8

En Büyük 3 Ekonomiye Sahip Ülkeler

ABD(nüfus 327 milyon): -%0.2

Çin (nüfus 1,4 milyar): -%1.4

Japonya (nüfus 127 milyon): -%1.1

Diffenbaugh, çalışmanın aynı zamanda tarihsel seragazı katkılarına göre her bir ülkenin küresel ısınmadan ekonomik olarak ne kadar etkilendiğini incelediğini de belirtti.

Çalışma, “Sonuçlarımız, fosil yakıt kullanımının doğrudan yararlarının eşit olarak paylaşılmamasına ek olarak, birçok yoksul ülkenin, zengin ülkelerin enerji tüketiminden kaynaklanan ısınmadan ciddi şekilde zarar gördüğünü gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi