;
Bilim Ekonomi

Yeni Çalışma: Emisyonlar Ülkelerin Bildirdiğinden Daha Yüksek

Nature Climate Change dergisinde yeni yayımlanan yeni bir çalışma, ülkelerin emisyon miktarlarını raporlamak için kullandıkları modellerin, 2015 Paris Anlaşması kapsamında kullanılan bilimsel modellerden farklı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları Pazartesi günü, ülkelerin bildirdiği emisyon miktarı ile bağımsız modellerin atmosfere ulaştığını söylediği miktar arasında, ABD’nin yıllık olarak yaydığı emisyona eş değer oranda bir boşluk tespit ettiklerini söyledi.

Yılda yaklaşık 5.5 milyar ton karbondioksit açığı, ülkelerin yanlış bir şey yapmasından kaynaklanmıyor. Ancak bu açık, ülkelerin 2015 Paris Anlaşması kapsamında rapor ettikleri ulusal envanterlerde kullanılan bilimsel yöntemler ile uluslararası modeller tarafından kullanılan yöntemler arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden ve bu boşluk üzerine yapılan çalışmanın yazarı olan Giacomo Grassi, “Modeller ve ülkeler farklı bir dilden konuşursa, ülke iklimindeki ilerlemeyi değerlendirmek daha zor olacak. Sorunu çözmek için, bu tahminleri karşılaştırmanın bir yolunu bulmalıyız” dedi.

Pazartesi günü, aylık Nature Climate Change dergisinde yayımlanan çalışmada açıklanan emisyon açığı, bazı ülkelerin emisyon azaltımlarını değiştirmek zorunda kalacağı anlamına gelebilir. Örneğin, ABD ve diğer ülkeler tarafından yapılan ülke modelleri, bağımsız modellerin gösterdiğinden daha fazla yönetilen karbon emici orman arazisi gösteriyor. Çalışma, bu topraklar için daha esnek tanımlamalara izin veren ulusal tahminlerin, bağımsız modellere göre dünya çapında yaklaşık 3 milyar hektar daha fazla yönetilen orman alanı gösterdiğini ortaya koydu.

Bazı ülkelerin yönetilen ormanların büyük miktarlarda emisyonları absorbe ettiğini söyleyerek otomobil, ev ve fabrika kaynaklı emisyonları azaltmak için gerçekten gereken kesintiyi yapmama riskleri bulunuyor.

Ülkeler, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 derecede sınırlandırmak için Paris Anlaşması’nın bir parçası olarak emisyonlarda azaltım taahhütlerini sürdürmeye çalışırken, tutarsızlık daha büyük bir sorun haline gelebilir.

Biden yönetimi, Kasım ayında İskoçya’da yapılacak BM iklim görüşmeleri öncesinde ülkeleri emisyonlarını azaltma hedeflerini ilerletmeye çağırıyor.

Çalışma, ülkeye özgü ayarlamalar geliştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini, ancak “daha önce karşılaştırılamaz bir ölçüt kullanmış olan ülkelerin sonunda hedeflerini güncellemeleri gerekebileceğini” söylüyor.