;
Ekonomi Politika

Yeni Analiz: Net Sıfır Hedeflerin Önünde Finansal Engeller Bulunuyor

EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği yıllık endeksine göre, COP26 öncesinde çok sayıda ülke zayıf ekonomik koşullara rağmen enerji hedeflerini yükseltmeyi planlıyor. Endekste ABD ve Çin ilk iki sırada yer almayı sürdürürken, Hindistan üçüncü sıraya yükseldi.

Küresel yenilenebilir enerji kapasite yatırımları 2020 yılında %2 yükselerek 303,5 milyar dolara ulaştı. Ancak uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin (Ernst & Young) bu yıl 57.’sini hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’ne (RECAI) göre, küresel olarak net sıfır hedeflerinin yakalanabilmesi için 5,2 trilyon dolarlık ek yatırım yapılması gerekiyor. Endekste kurumsal yatırımcıların enerjideki dönüşümün finansmanında oynaması gereken rolün önemi vurgulanıyor.

Temiz Enerji Yatırımları Teşvik Edilecek  

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerinin yatırımcı gündeminde üst sıralara yükselmeyi sürdürdüğünün belirtildiği endekste, kurumsal yatırımcıların yenilenebilir enerjiye olan ilgisinin de artmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Kasım 2021’de İskoçya’da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), hükümetlerin hedefleri ve eylemleri arasındaki açığın kapatılması için bir fırsat sunuyor.  Endekse göre, yenilenebilir enerjide önde gelen ülkelerin mevcut politikaları ve taahhüt ettikleri eylemlere ilişkin görünüm, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artacağına işaret ediyor. Yol haritaları ve politika önlemlerinin detaylandırılması yoluyla yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edileceği öngörülüyor.

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Endeks, COVID-19 pandemisinin aciliyet teşkil eden çevresel sorunlarla ilgili farkındalığın küresel çapta yükselmesini sağladığını gösteriyor. COP26 ve Mobil Dünya Kongresi (MWC Barselona) gibi etkinlikler, ülkeler ve şirketlere net sıfır hedeflerine ilişkin önemli görüşmeler yapma olanağı sunuyor. Hiçbir ülke veya şirket net sıfır hedefine tek başına ulaşamayacağından, endüstri ekosistemleri, farklı coğrafyalar ve hükümetler arasında iş birlikleri kurulması önem taşıyor.”

Endekste Avrupa ve Çin’de yeşil hidrojene yönelik yapılan çalışmaların bu yeni teknolojinin barındırdığı yüksek potansiyeli ortaya koyduğu belirtilirken, öte yandan bu çalışmaların ticari ve yaygın olarak kullanımı için üstesinden gelinmesi gereken güçlüklere işaret ediliyor.

ABD ve Çin İlk İki Sıradaki Yerini Koruyor, Hindistan Üçüncü Sıraya Yükseldi

ABD, endekste en üst sıradaki yerini koruyor ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde yerini koruyacağı öngörülüyor. Paris Anlaşması’nın yeniden kabul edilmesi, seragazı seviyelerinin 2030 yılına kadar %50-52 azaltılmasına yönelik yapılan açıklama ve 2035 yılına kadar %100 karbonsuz enerjiye geçişin sağlanmasına yönelik hedef ABD’ye olan yatırım ilgisinin artmasını sağlayabilir. Endekste ikinci sırada yer alan Çin ise 2020 yılında rüzgar enerjisi kapasitesini 72,4 GW artırdı. Bununla birlikte Nisan ayında ABD ve Çin diğer ülkelerle de birlikte iklim değişikliği ile mücadele için iş birliği yapacaklarını açıkladılar.

Güneş enerjisi sektörünün önemli ölçüde büyümesi ve 2040 yılına kadar güneş enerjisi üretiminin kömür enerjisini geçmesi beklenen Hindistan, endekste 4. sıradan üçe yükseldi. Endekste sırasıyla sekiz ve 17. sırada yer alan Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2020 yılında net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik taahhütlerde bulundular. Endekste, Doğu Asya’da 800’den fazla hayata geçirilmeye hazır temiz enerjisi projesi olduğu ve bölgenin toplam 316 milyar dolarlık yatırım potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Rüzgar Enerjisi Projeleri Yükselişte

Endekste dünya genelinde birçok hükümetin offshore rüzgar enerjisinde yeni projeler başlatmaya yönelik deneme niteliğinde girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin 30. sıradan 25. sıraya yükseldiği endekste, Polonya 22. sıraya, Brezilya ise 11. sıraya yükseldi. Polonya, offshore rüzgar enerjisi kapasitesini 2030 yılına kadar 5,9 GW yükseltilmesini teşvik edecek yeni bir yasa yürürlüğe koydu. Brezilya’nın federal çevre otoritesi, offshore rüzgar projeleri için lisanslama kılavuzları yayımladı.

Almanya, gelecek onshore rüzgar ihalelerinin tasarımında yapılan son dakika değişikliklerin eleştirilere maruz kalmasıyla sıralamada bir basamak düştü 7. Sıraya yerleşti. İtalya, AB Kurtarma Fonu’ndan 209 milyar euro hibe aldıktan sonra sıralamada iki sıra tırmanarak 15. sıraya yükseldi.

“Yatırım kararlarını riskten kaçınma prensibiyle alan kurumsal yatırımcıların fosil yakıt yatırımlarından çevresel açıdan daha sürdürülebilir projelere yöneldiklerini görüyoruz” diyen Erkan Baykuş, “Riskleri azaltma araçları, yenilenebilir enerji sektörü için oluşturulan yapılandırılmış finansman mekanizmaları ve düzenleyici kurumların taahhütleri temiz enerji yatırımlarının artmasına destek olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Analize buradan ulaşabilirsiniz.